Nick Zimmermann
 svarer 
Thomas Danielsen

Vil ministeren redegøre for Banedanmarks udgifter til kunstig intelligens (AI) og machine learning?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Transportudvalget, Spørgsmål 172

Vil ministeren redegøre for Banedanmarks udgifter til kunstig intelligens (AI) og machine learning, og vil ministeren herudover oversende indgåede aftaler med eksterne leveran­dører indenfor området, herunder omkostninger?

Svar fra onsdag den 7. februar 2024

Vil ministeren redegøre for Banedanmarks udgifter til kunstig intelligens (AI) og machine learning, og vil ministeren herudover oversende indgåede aftaler med eksterne leverandører indenfor området, herunder omkostninger?

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet nedenstående bidrag fra Banedanmark, som jeg kan henholde mig til:

”Det bemærkes indledningsvis, at Banedanmark forstår spørgsmålet, som afgrænset til udgifter og aftaler, der direkte vedrører kunstig intelligens (AI) og machine learning.

Banedanmark anvender en Prognosemodel til fremskrivning af punktligheden, når der tages højde for planlagte aktiviteter, der påvirker punktligheden f.eks. vedligeholdelses- og anlægsarbejder.

Prognosemodellen benytter machine learning. Modellen driftes og anvendes af fire fastansatte medarbejdere, der hver bruger 80 pct. af deres arbejdstid på modellen svarende til lønudgifterne på 147.188 kr. om måneden.

Banedanmark og DSB samarbejder om trafikinformation og har aftalt en række forbedringsinitiativer som benytter sig af AI-teknologi både i forhold til de planlagte og uplanlagte forstyrrelser af driften. Således også et initiativ omkring trafikinformation ved uforudsete hændelser, som skal sikre mere relevant trafikinformation til kunderne. Projektet ejes og ledes af DSB, der også afholder alle udgifterne.

Derudover undersøger Banedanmark også mulighederne for kunstig intelligens til et smartere og mere effektivt vedligehold - f Side (i samarbejde med DSB) mulighederne for overvågning af kørestrømmen i den daglig togdrift. DSB har indgået kommerciel aftale med en leverandør af strømaftagere og det er aftalt, at Banedanmark får adgang til data, der indsamles. Banedanmark har således ikke afholdt udgifter.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00