Lisbeth Bech-Nielsen
 svarer 
Nicolai Wammen

Hvor mange borgerrettede offentlige IT systemer har Netcompany udviklet?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

, Spørgsmål 96

Vil ministeren, i lyset af at Datatilsynet har indstillet Netcompany til en bøde på 15 millioner kroner for ikke at have sikret et passende sikkerhedsniveau ved udviklingen af mit.dk, jf. » Netcompany indstilles til bøde«, datatilsynet.dk, den 12. januar 2014, redegøre for følgende:

1. Hvor mange borgerrettede offentlige IT systemer Netcompany har udviklet?

2. Hvor stor en procentdel af offentlige it udbud – der er rettet mod borgere – har Netcompany vundet?

3. Hvor mange offentlige IT udbud står Netcompany generelt bag – både rettet mod borgere og rettet mod stat, kommuner, regioner eller andre offentlige institutioner?

Svar fra torsdag den 22. februar 2024

Jeg har forelagt det konkrete spørgsmål for Økonomistyrelsen, der oplyser følgende:

”Der findes ikke et samlet overblik over, i hvor mange tilfælde specifikke leverandører har været tilbudsgiver ved offentlige udbud. Økonomistyrelsen er i besiddelse af data om statslige it-projekter, der er blevet risikovurderet af Statens It-råd samt statslige it-systemer, der er blevet kortlagt i forbindelse med review ved Statens It-råd. Data er tilgængelige fra 2018 og frem, og der er tale om selvrapportering fra de statslige myndigheder. Økonomistyrelsen kan således svare på en afgrænset del af spørgsmålene, herunder alene fsva. statslige it-løsninger. Det er ikke muligt at sondre mellem løsninger, der defineres som ’borgerrettede’’ og andre løsninger.

Siden 2018 har 104 forskellige statslige it-projekter statusrapporteret halvårligt til Statens Itråd, hvor de har selvrapporteret, hvem der er deres eksterne leverandør af udviklingen af løsningen. De 104 statslige it-projekter er alle over budgetvejledningens økonomiske grænse for, hvornår et it-projekt skal risikovurderes ved Statens It-råd, der i 2021 blev hævet fra 10 til 15 mio. kr. Der er for 34 ud af 104 it-projekter rapporteret, at Netcompany er leverandør. 22 af de 34 har rapporteret Netcompany som eneste leverandør, og de resterende 12 har rapporteret Netcompany som leverandør i forskellige samarbejder med andre leverandører. Netcompany optræder således som enten primær eller sekundær leverandør for ca. 33 pct. af projekterne. Opgørelsen tager ikke højde for projekternes økonomiske størrelse.

Det kan hertil oplyses, at 42 statslige myndigheder siden 2018 har været til review ved Statens It-råd. I forbindelse med myndighedernes statusrapportering for 2023 har It-rådet kendskab til 723 kortlagte statslige it-systemer, som har angivet en ekstern leverandør. Af disse er Netcompany angivet som leverandør på 111 it-systemer, hvor der både kan være tale om hovedleverandør ift. udvikling eller drift og vedligehold. Dette svarer til ca. 15 pct.

Fsva. øvrige offentlige it-udbud henvises der til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsdatabase.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00