Charlotte Broman Mølbæk
 svarer 
Jakob Engel-Schmidt

Hvad mener ministeren om den markante stigning af AI-genereret indhold?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 764

Hvad mener ministeren om den markante stigning af AI-genereret indhold, hvor f.eks. Europol vurderer, at AI-genereret indhold kan udgøre op til 90 pct. af online indhold i 2026?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til Europols report »Facing reality? Law enforcement and the challenge of deepfakes« fra januar 2024.

Svar fra tirsdag den 9. april 2024

Jeg mener, at brugen af kunstig intelligens til generering af indhold har potentialer, f.eks. som redskab til ordblinde, men også at det afstedkommer en række risici. I begrundelsen for spørgsmålet henviser spørgeren til Europols rapport om bl.a. udfordringerne med deepfakes. Derfor læser jeg også spørgsmålet relateret hertil.

Jeg er som mange andre bekymret over, at generativ kunstig intelligens ofte er så let at misbruge, at man med ganske få klik kan lave falske billeder, videoer og lyde, som er så gode, at selv eksperter har vanskeligt ved at vurdere ægtheden af dem. I de forkerte hænder kan det bidrage til øget splittelse, svigtende tillid til demokratiske institutioner og mistillid til den information, vi modtager. Det skal vi tage alvorligt.

Derfor bakker regeringen også op om tech-ekspertgruppens anbefalinger om tech-giganters udvikling og anvendelse af kunstig intelligens, som blev præsenteret d. 29. februar 2024. F.eks. at tech-giganter bør deklarere indhold genereret af kunstig intelligens mhp. at sikre informationstroværdighed på deres platforme.

0:000:00