Lisbeth Bech-Nielsen
 svarer 
Morten Bødskov

Vil ministeren redegøre for EU-Kommissionens sag mod TikTok for brud på Digital Services Acts (DSA) regler om børnebeskyttelse?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udvalget for Digitalisering og It, Spørgsmål 128

Vil ministeren redegøre for EU-Kommissionens sag mod TikTok for brud på Digital Services Acts (DSA) regler om børnebeskyttelse, herunder belyse:

– Hvilke konkrete dele af DSA undersøges TikTok for ikke at overholde?

– Hvordan menes TikTok konkret at have brudt reglerne?

– Hvad er status for sagen?

– Hvad er de mulige udfald af sagen?

– Omfattes øvrige tech-giganter af undersøgelsen?

Svar fra onsdag den 8. maj 2024

Helt grundlæggende skal det være trygt og sikkert for børn og unge at færdes online. Men når man kan møde helt forfærdeligt indhold med alt fra vold til seksuelle krænkelser, så er der noget galt. Vi er nødt til at få løst problemet i en fart, og det kræver en fælles front fra EU. Derfor ser regeringen med positive øjne på, at Kommissionen aktivt håndhæver forpligtelserne i DSAen.

Konkret ift. sagen mod TikTok er jeg alene bekendt med de oplysninger, som Europa-Kommissionen officielt har oplyst om sagen. Jeg har ikke over for Kommissionen efterlyst mere detaljerede oplysninger, end hvad der fremgår af pressemeddelelserne, da DSAen fastsætter regler om tavshedspligt i forhold til videregivelse af oplysninger, der er indhentet eller udvekslet som led i DSAen, og som ifølge deres natur er underlagt tavshedspligt. Af Europa-Kommissionens pressemeddelelse om sagen fremgår, at Europa-Kommissionen har indledt en formel procedure for at vurdere, om TikTok kan have overtrådt forordningen om digitale tjenester (DSA).

Den formelle procedure er indledt på baggrund af en analyse af en risikovurderingsrapport sendt af TikTok i september 2023 samt TikToks svar på Kommissionens formelle anmodninger om oplysninger om ulovligt indhold, beskyttelse af mindreårige og dataadgang.

Kommissionen har udtalt, at den vil fortsætte med at indsamle bevismateriale, f.eks. ved at sende yderligere anmodninger om oplysninger, gennemføre interviews eller inspektioner, og sagen må antages at fortsætte indtil Kommissionen vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, så der kan træffes en afgørelse om påbud og evt. sanktion, eller TikTok giver et tilsagn, som fjerner Kommissionens bekymringer.

Kommissionen oplyser i deres pressemeddelelse om sagen, at Kommissionens undersøgelse vedrører beskyttelse af mindreårige, reklamegennemsigtighed, dataadgang for forskere samt risikostyring af vanedannende design og skadeligt indhold. Dette vedrører artikel 34(1), 34(2), 35(1) 28(1), 39(1) og 40(12) i DSA.

Kommissionen undersøger nærmere, om TikTok har overholdt sine DSAforpligtelser til at levere et søgbart og pålideligt lager for annoncer, der præsenteres på TikTok.

Desuden undersøger Kommissionen, om TikTok tilstrækkeligt har vurderet og afbødet systemiske risici, herunder negative effekter fra designet af TikToks algoritmiske systemer, der kan stimulere adfærdsafhængighed.

Kommissionen undersøger også, om TikTok har indført passende og forholdsmæssige foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt højt niveau af privatliv og sikkerhed for mindreårige, især med hensyn til standardindstillinger for privatliv for mindreårige som en del af udformningen og funktionen af deres anbefalingssystemer.

Kommissionen undersøger derudover, om TikTok har foretaget tilstrækkelige afbødende foranstaltninger, især aldersbekræftelsesværktøjer til at forhindre mindreåriges adgang til upassende indhold.

Endelig undersøger Kommissionen, om TikTok har truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden af sin platform og sikre forskere adgang til TikToks offentligt tilgængelige data.

Erhvervsministeriet henviser i øvrigt til Kommissionens pressemeddelelse af 19. februar 2024. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_926.

Kommissionens procedure mod TikTok vedrører som udgangspunkt alene TikTok. Det kan imidlertid oplyses, at Kommissionen ligeledes har indledt en formel procedure i februar 2024 for at vurdere, om X har overtrådt forordningen om digitale tjenester (DSA). Se herom i besvarelsen af DIU alm. del spørgsmål 129 stillet af udvalget.

0:000:00