Lisbeth Bech-Nielsen
 svarer 
Peter Hummelgaard

Vil justitsministeren oplyse, hvilke drøftelser, der er mellem Justitsministeriet og Datatilsynet i forhold til værgemålsloven?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udvalget for Digitalisering og It, Spørgsmål 151

Vil justitsministeren oplyse, hvilke drøftelser, der er mellem Justitsministeriet og Datatilsynet i forhold til værgemålsloven og børns adgang til at indgå aftaler, herunder acceptere sociale mediers servicevilkår mv.? Der henvises til nyhed på Datatilsynets hjemmeside af 1. maj 2024: ”Brev til Børns Vilkår om børn og sociale medier”, hvor det fremgår, at tilsynet i forlængelse af Børns Vilkårs henvendelse vil indgå i en dialog med Justitsministeriet, som er ressortmyndighed for bl.a. værgemålsloven, omkring børns adgang til at indgå aftaler, herunder acceptere sociale mediers servicevilkår.

Svar fra lørdag den 18. maj 2024

Justitsministeriet kan oplyse, at Datatilsynet ved vedlagte brev af 2. maj 2024 har rettet henvendelse til Justitsministeriet med en række spørgsmål relateret til emnet om børns muligheder for at indgå aftaler med sociale medier.

0:000:00