Bæredygtigt Landbrug: Moderne landbrug er både klima- og miljøbevidst

REPLIK: Vi skal huske at fokusere på de mange positive sider af landbrugsproduktionen, når klimaindsatsen skal bedømmes. For moderne, intensiveret landbruget er netop klimavenligt, skriver Flemming Fuglede.

Af Flemming Fuglede Jørgensen
Formand for Bæredygtigt Landbrug

Klimadebatten skal baseres på faktuel viden, ikke på usikre teorier om, hvad der vil ske om 10.000 til 100.000 år.

Det er faktisk den tidshorisont, nogle forskere har, når de fortæller om konsekvenserne af temperaturstigninger. Det er ikke reel og brugbar viden. Det nærmer sig skræmmekampagner.

Når det er sagt, skal vi selvfølgelig alle passe på vores klode, og alle – også landbruget – må påtage sig et ansvar. Et ansvar, der bygger på viden og handling. Udgangspunktet er, at vi alle skal have fødevarer af nødvendighed og til nydelse. Derfor er landbruget en uomgængelig faktor også i et moderne samfund.

Moderne landbrug er både klima- og miljøbevidst. Det er vigtigt at inddrage de mange positive sider af landbrugsproduktionen, når klimaindsatsen bedømmes. Her er bæredygtig intensivering et nødvendigt redskab. Arealer med stor bladmasse, kontinuerligt plantedække og dybe rødder er bedst til at optage CO2.

CO2-binding
Det positive er, at landbruget ved konsekvent at benytte disse tiltag kan øge kulstofindholdet i landbrugsjorden med 0,4 procent per år. Det har Hans-Henrik Jørgensen, repræsentant for jordbrugsøkonomernes fagforening, JA, allerede påpeget her i Altinget. Det er værd at gentage.

Det betyder nemlig, at den samlede CO2-binding med en stigning på 0,4 procent kulstof i alle verdens landbrugsjorder vil være lige så stor som de samlede årlige menneskeskabte CO2-udledninger, skriver Jørgensen. Det er bare med at komme i gang verden over – også her er Danmark langt fremme.

Det handler om dyrkningssystemer, om at undgå bar jord, om at variere sædskiftet, bruge efterafgrøder, tilbageføre halm, husdyrgødning og kompost og undgå hård jordbearbejdning. Principperne er blevet fremhævet af forskere fra flere europæiske universiteter, fortæller Jørgensen fra jordbrugsforskerne.

Det er også disse forhold, vi arbejder med i bæredygtigt intensiveret jordbrug. Det gælder om at dyrke den landbrugsjord, vi allerede har – så den producerer optimalt og dermed optager så meget CO2 som muligt. På den måde undgår vi også at inddrage mere natur, som man vil gøre med mere ekstensive dyrkningsformer.

Vi er klimavenlige
Også tænketanken Concito ved Michael Minter understreger her i Altinget, at vejen til et mere klimasmart landbrug er en mere effektiv produktion herunder øget udbytte per hektar. Det er jo netop den vej, Bæredygtigt Landbrug arbejder omkring bæredygtig intensivering, så der er slet ingen grund til Minters nedladende bemærkninger om landbruget. Moderne, intensiveret landbrug er jo netop klimavenligt.

Derudover anbefaler Concito udvikling af nye, mere klimaeffektive fødevarer såsom plantefars og dyrket kød, gerne baseret på lokale proteinafgrøder. Her er en stor opgave for forskningen i at udvikle de nye dyrkningssikre proteinafgrøder. Dansk landbrug har altid været omstillingsparat – når afsætningsmulighederne er der. Det er ikke klimavenligt at nedlægge den klimamæssigt set mest effektive animalske produktion, når behovet for animalske produkter stadig er stort, og gødning fra dyrene recirkuleres i produktionen. Men den kan selvfølgelig suppleres med planteproteiner i mange former.

At al spild skal minimeres – herunder også madspild – er en forudsætning for at passe på vores klode. Her har Concito ingen grund til specielt at pege fingre ad en enkelt produktionsgren.

Derfor vil jeg gentage, som jeg skrev i mit første indlæg: Når det gælder Danmarks klimaregnskab, er dansk landbrug en vigtig del af løsningen. Det er frugten af danske landmænds faglighed og de høje udbytter, de høster, der giver resultater klimamæssigt. At optimere denne klimaindsats vil kræve individuelle løsninger på ejendomsniveau.

Det afhænger af jordtypen, hvilke midler der er optimale til CO2-binding, enten det gælder halmnedmuldning, øget andel af vintersæd, vårsæd med græsudlæg eller efterafgrøder. Det handler om at have levende rødder og plantedække på jorden i så stor en del af året som overhovedet muligt.

Det gælder om at sikre, at landbrugsjorden er levende og velgødet. – Det intensiverede, bæredygtige landbrug gavner således klimaet.

Forrige artikel Danish Crown: Fremtiden er bæredygtig – også for kød Danish Crown: Fremtiden er bæredygtig – også for kød Næste artikel Frej: Klimaformidlingen vil gøre os alle til syndere Frej: Klimaformidlingen vil gøre os alle til syndere