ACE: Eksterne undervisere kan løfte universiteterne

UNDERVISNING: Eksterne undervisere kan være med til at styrke undervisningen på universiteterne. Det viser en ny rapport fra ACE Denmark. DI og de studerende ser store potentialer i undervisere udefra.
Tyson W. Lyall
Fakta

Det står der i universitetsloven:

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. 


Kilde: Universitetsloven af 14. juni 2011.
Undervisningen på universiteterne skal være forskningsbaseret. Men der kan også være store fordele ved at trække praktikere og specialister ind udefra.

Det fremgår af en rapport, akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark offentliggjorde i dag tirsdag.

Rapporten er baseret på 200 akkrediteringsrapporter samt interviews og fokusgrupper på universiteterne. Og en af de væsentligste pointer fra det materiale er, at de såkaldte DVIP'ere (deltidsbeskæftiget videnskabelig medarbejder) i mange tilfælde kan styrke undervisningen og kvaliteten på universiteterne.

Dansk Industri og Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er begejstrede for den eksterne undervisning. Men den må ikke ske på bekostning af den forskningsbaserede af slagsen, lyder det samstemmigt fra parterne.

Dokumentation
Grundlaget for vurdering af forskningsbasering i uddannelser.

Uddannelsernes forskningsbasering bliver tværgående opsamling vurderet af et akkrediteringspanel på baggrund af en række vurderingspunkter.

De centrale elementer, der indgår i vurderingspunkterne, er:

1. Der er sammenhæng mellem forskningsområder og fagelementer
2. Uddannelserne er tilrettelagt af aktive forskere
3. De studerende undervises i udstrakt grad af aktive forskere.
4. Uddannelsen har tilknytning til et aktivt forskningsmiljø
5. Forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet.


Altinget logoForskning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forskning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00