Debat

Aktører bekymrede for udvikling: Vi er mindre innovative end Grækenland

DEBAT: Færre virksomheder investerer i egen forskning og udvikling, og færre indgår samarbejder med universiteter og GTS-institutter. Udviklingen skal vendes ved at øge investeringerne i forskning til 1,5 procent af BNP, skriver Anders Bjarklev og Søren Stjernqvist.

Kun 50 procent af danske virksomheder angiver, at de er innovative, hvilket er mindre end både Grækenland og Tyrkiet. Det skal vi gøre bedre, skriver Anders Bjarklev og Søren Stjernqvist.
Kun 50 procent af danske virksomheder angiver, at de er innovative, hvilket er mindre end både Grækenland og Tyrkiet. Det skal vi gøre bedre, skriver Anders Bjarklev og Søren Stjernqvist.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Anders Bjarklev og Søren Stjernqvist
Hhv. rektor for DTU og formand for Danske Universiteter og adm. direktør for Teknologisk Institut og formand for de danske GTS-institutter

Her i starten af marts mødes et internationalt panel i Danmark.

Deres opgave er at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker den danske innovationsindsats.

Når man ser på, hvordan Danmark klarer sig på området, er der et paradoks.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Det går både godt og dårligt
På den ene side går det godt. Forskningsinvesteringerne genererer viden af høj kvalitet, og de danske forskningsresultater bliver ofte citeret.

EU's årlige opgørelse af de europæiske landes innovationsindsat placerer Danmark på en europæisk tredjeplads efter Schweiz og Sverige. Vi tilhører dermed gruppen af "Innovation leaders".

Det står klart, at de små og mellemstore virksomheder er i fare for at blive hægtet af udviklingen. Det er bekymrende, da vores erhvervsstruktur er domineret af mindre virksomheder. Det er især her, vi finder de fremtidige danske succeshistorier med dertilhørende jobskabelse og eksport. 

Hhv. rektor for DTU og formand for Danske Universiteter og adm. direktør for Teknologisk Institut og formand for de danske GTS-institutter
Anders Bjarklev og Søren Stjernqvist

På den anden side har vi en stor udfordring med at få forskningsbaseret viden i anvendelse i dansk erhvervsliv. Antallet af virksomheder, der investerer i egen forskning og udvikling (FoU), er faldet med hele 25 procent mellem 2009 og 2016.

Siden 2009 har en lille gruppe på otte virksomheder øget deres årlige investeringer i FoU med næsten fire milliarder kroner. I 2016 stod de for 39 procent af erhvervslivets samlede FoU-investeringer mod 32 procent i 2009.

Mindre innovativ end Grækenland
OECD er i deres seneste landerapport opmærksom på denne betænkelige udvikling. De advarer om, at FoU er koncentreret hos nogle få store virksomheder, særligt i medicinalindustrien.

Det står klart, at de små og mellemstore virksomheder er i fare for at blive hægtet af udviklingen.

Det er bekymrende, da vores erhvervsstruktur er domineret af mindre virksomheder. Det er især her, vi finder de fremtidige danske succeshistorier med dertilhørende jobskabelse og eksport. 

Ifølge Eurostat er Danmark på en beskeden europæisk 17. plads, når det handler om antallet af virksomheder, som har introduceret nye produkter, produktionsprocesser eller organisationsformer.

Blot 50 procent af virksomhederne angiver at være innovative. Det placerer Danmark lidt under lande som Grækenland og Tyrkiet. Det skal vi gøre bedre!

Samarbejde med virksomheder skaber innovation
Danske universiteter og GTS-institutter er klare til at påtage sig en endnu større rolle med at få ny teknologisk viden i anvendelse i dansk erhvervsliv.

Allerede i dag har vi et tæt samarbejde. Det viser en ny kortlægning, vi netop har offentliggjort. I perioden 2014-2016 havde vi 326 FoU-samarbejdsrelationer.

Vi deler forskningsinfrastruktur for på den måde at åbne den op for dansk erhvervsliv, og vi deltager i de danske innovationsnetværk. Vores samarbejde er kort sagt med til at sætte viden i spil i nye sammenhæng.

Læs også

AH Metal Solutions er en af de virksomheder, der har haft glæde af et innovationssamarbejde.

Et innovationstjek udført af en GTS-specialist tilbage i 2016 satte virksomheden i gang med et eksternt FoU-samarbejde med blandt andet DTU og Force Technology. Samarbejdet førte blandt andet til ansættelsen af en erhvervs-postdoc.

Siden har virksomheden samarbejdet med DTU om at udvikle metalkomponenter til mikrofoner – og med Teknologisk Institut er de ved at udvikle prototypen til en brændselscelle, som afløser til traditionelle batterier i høreapparater.

Danmark har brug for flere virksomheder, der som AH Metal Solutions indgår i innovationssamarbejde med både universiteter og GTS-institutter.

Det sikrer, at den nyeste teknologiske viden kommer ud og gør nytte i virksomhederne. Det øger produktiviteten og styrker virksomhedernes globale konkurrenceevne.

Brug for flere investeringer
Desværre viser vores kortlægning, at samtidig med, at antallet af forskningsaktive virksomheder faldt, har der været et fald i antallet af FoU-samarbejder mellem universiteter og GTS-institutter.

Det skyldes blandt andet, at Innovationsfonden har færre midler til rådighed, og at nogle af de programmer, der tidligere understøttede samarbejde, er faldet væk. 

Som OECD påpeger, er investeringer i FoU ikke en udgift, men en investering i fremtiden.

Dansk Industri peger på behovet for yderligere investeringer i forskning, så vi kommer op på 1,5 procent af BNP mod en procent i dag.

En sådan ekstra indsprøjtning vil bidrage til at vende udviklingen, så vi får mere excellent viden og teknologi i spil. Der er stærkt brug for veldesignede FoU-tilskud, som støtter innovation og udvikling i dansk erhvervsliv.

Innovation er kompleks, og der er store forskelle i de udfordringer og behov, som opleves i forskellige brancher og i forskellige projekter.

Vi efterlyser derfor forskellige virkemidler, tilskud og samarbejdsformer på innovationsområdet. For der findes ikke en "one size fits all"-model.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders Overgaard Bjarklev

Rektor, DTU
elektronikingeniør (DTU 1985), ph.d. (DTU 1988), dr.techn. (DTU 1995)

Søren Stjernqvist

Fhv. adm. direktør, Teknologisk Institut, formand for Danfysik
maskiningeniør (1976)

0:000:00