Debat

ALT: Deltidskandidatstudier giver luft i SU-budgettet

DEBAT: Ved at indføre muligheden for at tage en kandidatuddannelse på deltid, vil man fremme de studerendes netværk, fremme iværsætteriet og give luft i det stramme SU-budget. Det mener Carolina Magdalene Maier (ALT).

David Laungaard Lose
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Carolina Magdalene Maier (ALT)
Uddannelses- og forskningsordfører

I disse dage diskuteres det, om vi bruger for mange penge på SU til udenlandske studerende. Som følge af en EU-afgørelse kan udenlandske studerende modtage SU, hvis de har et fritidsjob ved siden af studierne.

Den mulighed mener bl.a. Dansk Folkeparti, vi skal skrue ned på. De foreslår, vi nedjusterer antallet af engelsksprogede uddannelser i Danmark, så det bliver mindre attraktivt for de udenlandske studerende at søge hertil.

En rigtig dårlig idé
Det er, mener vi i Alternativet, en rigtig dårlig ide. Vores innovative fremtid afhænger af vores evne til at tiltrække kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft. Det gøres bl.a. gennem at tiltrække de udenlandske studerende.

Det er helt forkert at tilpasse vores ungdomsuddannelser efter arbejdsmarkedets efterspørgsel først og fremmest. Ungdomsuddannelser skal være både studie- og livsforberedende.

Carolina Magdalene Maier (ALT)
Uddannelses- og forskningsordfører

Ikke mindst på ingeniørområdet er der mangel på arbejdskraft i Danmark. En mangel, regeringen bl.a. ønsker at løse gennem at skrue den kommende gymnasiereform således sammen, at den i højere grad producerer studerende, som kan optages på ingeniøruddannelserne.

Det er helt forkert at tilpasse vores ungdomsuddannelser efter arbejdsmarkedets efterspørgsel først og fremmest. Ungdomsuddannelser skal være både studie- og livsforberedende. De skal være alment dannende og skabe det nødvendige forandringspotentiale, der skal til for at navigere i en verden, hvis tilstand vi ikke kender bare 10 år frem i tiden.

Derfor må vi løse udfordringen med den manglende arbejdskraft – og de manglende innovative kræfter – på andre måder. En mulighed er at Danmark fortsat er en magnet for dygtige og entreprenante udenlandske studerende.

Kandidatstudier på halv tid
Så vi skyder ideen om at begrænse de udenlandske studerende til hjørne. Til gengæld vil vi gerne løfte et flag for, at studerende på kandidatuddannelserne kan studere på halv tid – samtidig med at de arbejder ved siden af.

Det har i hvert fald tre markante fordele: 1) Dels får de studerende erhvervserfaring og netværk, som de kan trække på, når de er færdiguddannede. Mange vil givetvis fortsætte i samme virksomhed. Det løser udfordringen med dimmitentledigheden.

2) Dels giver det iværksættere mulighed for at skabe og udvikle en iværksættervirksomhed sideløbende med studierne. Det er stort set umuligt i dag, hvor fremdriftsreformen sætter strikse rammer for, hvor lang tid de studerende må være om at gennemføre deres uddannelse.

Og justeringerne af fremdriftsreformen hjælper ikke stort på dette, da de godt nok giver universiteterne mulighed for at lade de studerende læse på nedsat tid – men universiteterne skal fortsat leve op til studetidskravet om, at de studerende i gennemsnit skal have skåret 4,3 måneder af deres studietid, når vi når frem til 2020.

3) Endelig giver ideen om at lade de studerende læse på halv tid på kandidatdelen mulighed for et mindre træk på statens udgifter til SU. Det gør det, fordi mange studerende, som arbejder på halv tid, ikke vil være berettigede til SU, da de tjener for mange penge ved siden af.

Der er altså åbenlyse fordele ved at give de studerende lov til at læse på halv tid på kandidatuddannelsen. En politisk konsekvens af en sådan model er, at fremdriftsreformen i givet fald skal afskaffes. Det skal vi være de første til at bakke op om i Alternativet. Sæt blot i gang!

Dokumentation

Fra 12. maj og en måned frem sætter Forskningsdebatten fokus på SU.

Følg debatten her.

Forskningsdebatten på Altinget: forskning har til formål at fokusere og styrke den forskningspolitiske debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget: forskning derfor forskere, politikere, erhvervslivet og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og problemstillinger inden for forskningsområdet.

Husk, at du også kan deltage i eller komme med idéer til debatten.

Send dit indlæg til [email protected]


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carolina Magdalene Maier

Leder, Egmont Fondens projekt 'SygtStærk', fhv. MF, gruppeformand og politisk ordfører (ALT)
cand.scient.soc. (Københavns Uni. 2003)

0:000:00