ATV: Dansk innovation har brug for en samlende mission

DEBAT: Danmark har brug for en overordnet mission, der, på tværs af sektorer, brancher, fag- og ressortområder, sætter Danmarks innovationsmotor i et nyt gear, skriver Lia Leffland.

Af Lia Leffland
Direktør, ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Danmark har brug for en ”man on the moon”-mission, der kan fungere som motor for innovation og samle og begejstre danskerne til at bidrage til udviklingen gennem uddannelse og forskning.

Det er en af konklusionerne fra ATV’s såkaldte Science & Engineering-projekt, der forfølger en ambition om, at Danmark skal være en af verdens fem førende science & engineering-regioner.

Vores erklærede målsætning er ganske enkelt, at vi skal være blandt de regioner i verden, der er bedst til at omdanne viden til produkter og løsninger. Kort sagt til innovation.

Rapport mangler løsninger i praksis
Det kræver, at vi får indsigt i, hvor gode vi er til det i dag, men også i hvordan den globale ”arbejdsdeling” inden for forskning og innovation udvikler sig, hvad de bedste regioner gør, og hvordan Danmark på én gang kan differentiere sig fra – og passe ind som en brik i – fremtidens globale innovationssystem.

Ketels-rapporten, hvor et internationalt ekspertpanel har set på Danmarks innovationsevne, har leveret vigtige indsigter i, hvor gode vi er i dag.

Men rapporten anviser kun i begrænset omfang, hvordan Danmark i praksis kan styrke sin forskningsbaserede innovation, og giver ingen løsning på, hvordan vi bedst sætter den i spil på et globalt marked, der er under konstant forandring.

Det er blandt andet disse perspektiver, ATV belyser i sine analyser og på sine studieture.

En af de væsentligste læringer herfra er, at de mest succesrige økosystemer for teknologisk innovation i verden i dag har et ambitiøst, tværgående, ”missionsdrevet” og ikke mindst globalt fokus.

Erkendelser fra udlandet
Hvad Danmarks fokus eller mission skal være, skal i høj grad baseres på de styrkepositioner, vi har i dag, men også på en dybere forståelse af de dynamikker og sammenhænge, der præger globaliseringen af teknologisk innovation.

ATV har i de seneste tre år årligt sendt en særlig science & engineering-delegation – bestående af 25 beslutningstagere, repræsenterende et bredt segment af aktører i Danmarks innovationsøkosystem – ud i verden for at afdække sidstnævnte.

Indtil videre har vi været i USA, Kina og Indien for at få en forståelse af dynamikkerne i og mellem førende, globale tech-hubs som Boston, Silicon Valley, Shanghai, Hangzhou, New Delhi og Bengaluru.

Især tre erkendelser går igen på tværs af disse ture:

  1. Der er et tektonisk skifte i gang i den globale magtbalance, i forhold til økonomi og teknologisk innovation, fra vest til øst.
  2. Udviklingen går hurtigere, end de fleste kan fatte, og den bliver stadig mere kompleks.
  3. Globalt perspektiv og ”skala” i innovationssystemerne har større betydning end nogensinde for en regions succes og bæredygtighed.

Disse dynamikker har stor betydning for formuleringen af en dansk ”man on the moon”-mission.

Vi skal sikre os, at de ”styrkepositioner”, vi fokuserer på, har globale perspektiver, og vi skal målrette innovationsindsatsen til i højere grad at løse globale udfordringer frem for lokale.

I ATV arbejder vi i den sammenhæng med begrebet: Scale Danish Skills.

Laboratorium for FN’s verdensmål
Hvis Danmark for eksempel for alvor skal udnytte sine styrker inden for klima og bæredygtighed, er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på, hvordan vi kan indfri en ny, national klimalov og herunder målsætningen om 70 procents CO2-reduktion.

Det kan være en fin og helt nødvendig motor for nytænkning og innovation, men tænkes løsningerne for lokale, kommer de hverken til at batte i det globale klimaregnskab eller i Danmarks statskasse. 

Vi bør derfor i højere grad fokusere på at bringe danske styrker inden for bæredygtig omstilling i spil i forhold til udvikling af globale løsninger på FN’s 17 Verdensmål.

Det vil kræve en langt mere tværgående, systemisk indsats forankret i blandt andet internationale samarbejder. Til gengæld vil Danmark potentielt kunne blive et globalt laboratorium for udvikling af løsninger på FN’s verdensmål.

Det kunne meget vel være den overordnede ”man on the moon”-mission, der, på tværs af sektorer, brancher, fag- og ressortområder, sætter Danmarks innovationsmotor i et nyt gear.

Skal det lykkes, kræver det dog, at regeringen tager ejerskab af missionen og sikrer bred opbakning – samt rammer – til, at den kan udfoldes.

Forrige artikel Studerende til Lederne: Jeres SU-forslag er usympatisk og fejlbehæftet Studerende til Lederne: Jeres SU-forslag er usympatisk og fejlbehæftet Næste artikel AAU: Ansættelse af akademikere i erhvervslivet vil give mere innovation AAU: Ansættelse af akademikere i erhvervslivet vil give mere innovation
Ny analyse: Produktivitet er vigtigere end arbejdsudbud

Ny analyse: Produktivitet er vigtigere end arbejdsudbud

VELSTANDSMOTOR: Dansk velstand er drevet af produktivitet, mens arbejdsudbud kun spiller en mindre rolle, konkluderer AE-Rådet. Investeringer i teknologi, forskning og uddannelse bør derfor stå øverst på politikernes to-do-liste, lyder det.