S: Vi skal have en grøn innovationsstrategi

DEBAT: Vi skal bruge klimaloven som springbræt til at formulere en overordnet grøn strategi for dansk forskning, skriver Kasper Sand Kjær (S).

Af Kasper Sand Kjær (S)
Uddannelses- og forskningsordfører

Sidste år udarbejdede et internationalt panel en række anbefalinger til, hvordan det danske innovationspotentiale kan forbedres.

Det er rigtig godt, at nye øjne kaster et blik på vores samlede forskningsindsats udefra, og anbefalingerne rummer interessante perspektiver på flere dele af forskningssektoren.

Hvad jeg som politiker særligt hæfter mig ved, er rapportens anbefaling om en samlet innovationsstrategi, som kan løfte Danmarks innovationsevne.

Forskningen i Danmark har et ekstremt højt niveau, og der findes allerede mange strategier og handlingsplaner på de enkelte institutioner, fakulteter og forskningsfællesskaber, men de arbejder ikke nødvendigvis i samme retning.

De fleste, der beskæftiger sig med forskning, vil nok kunne nikke genkendende til relevansen af en national overligger, som udstikker en retning på tværs af institutioner og fag. Det er en opgave, som vi på Christiansborg har et ansvar for.

Grøn målsætning kræver forskning
I Danmark har vi altid været foregangsland på det grønne område. Det betyder, at vi har en betydelig kapacitet på området både i forskningsmiljøer og i erhvervslivet.

Med klimaloven, som regeringen har indgået aftale om med et bredt flertal i Folketinget, stiller Danmark sig igen i spidsen for den grønne omstilling.

Klimaloven forpligter skiftende regeringer til at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

Det er en vigtig politisk målsætning, og hvis vi selv skal sige det, synes vi også, at det er en modig målsætning. For vi har blankt erkendt, at vi endnu ikke ved, hvordan vi skal opfylde målet.

Til gengæld ved vi, at vi ikke når målsætningen uden bidrag fra forskningen.

Derfor spiller forskningen en central rolle i at udvikle de svar, vi har brug for. Og grøn forskning, der understøtter Danmarks grønne omstilling, mener jeg er en naturlig overligger for dansk forskning.

Mere end blot en naturvidenskabelig praksis
Mange tænker forskning i grønne løsninger som noget, der praktiseres i naturvidenskaben.

Og det er klart, at vi er afhængige af i de naturvidenskabelige og tekniske fag, som måske kan give svar på, hvordan vi eksempelvis skaber fleksible energisystemer, og hvordan vi lagrer og konverterer energi.

Men jeg mener, at vi bør tænke grøn forskning langt bredere.

Vi er eksempelvis også afhængige af forskning i merkantile fag, som kan skabe en forretning ud af grønne løsninger og give svar på, hvordan ideerne kommer fra laboratorierne, ind i produkterne og ud på butikshylden.

Og vi er afhængige af forskning i humanistiske fag, der kan give svar på, hvordan vi ændrer almindelige menneskers adfærd, så grønne produkter på butikshylden og grønne løsninger såsom affaldssortering bliver det naturlige valg.

Tilsvarende er vi afhængige af forskning i samfundsvidenskabelige fag, som kan give svarene på, hvordan vi som samfund skaber de rigtige rammer for den grønne omstilling.

Centrum for grønne løsninger
Det er blot eksempler på nogle af de bidrag, som forskellige fagligheder kan bidrage med til den grønne omstilling.

Dertil kommer synergieffekter, som kan opnås gennem tværfaglighed, når eksempelvis en ingeniør og en antropolog sætter sig sammen og udvikler højteknologiske løsninger – som passer ind i almindelige menneskers hverdag.

Vi skal udnytte den førerposition, som Danmark allerede har på det grønne område, og bruge klimaloven som springbræt til at formulere en overordnet grøn strategi for dansk forskning.

Får vi forskningsmiljøer over hele landet og på tværs af fagligheder til at kigge i samme grønne retning, giver det store perspektiver for Danmarks innovationsevne.

Det vil gøre Danmark til centrum for skabelsen af den viden om grønne løsninger, som resten af verden har brug for, og det vil cementere Danmarks rolle som foregangsland på det grønne område.

Forrige artikel Dansk Erhverv til politikerne: Øg fradraget for forskningsinvesteringer Dansk Erhverv til politikerne: Øg fradraget for forskningsinvesteringer Næste artikel K: Innovation skal bygge på styrkepositioner K: Innovation skal bygge på styrkepositioner
Venstre vil beholde forhøjet fradrag på forskning

Venstre vil beholde forhøjet fradrag på forskning

UDSPIL: Venstre foreslår i sit udspil til finansloven at beholde det forhøjede fradrag for virksomheders forskning og innovation. Partiet vil også have en handlingsplan for at få et nyt EU-forskningsagentur placeret i København