Venstre: Danmark har brug for et stærkere innovationssystem

DEBAT: Danmark er et af de stærkeste forskningslande i verden, men den efterfølgende fødekæde halter. Vi skal i højere grad sikre, at den viden, vi har, også bliver til innovation, vi kan leve af, skriver Ulla Tørnæs (V).

Af Ulla Tørnæs (V)
Uddannelses- og forskningsordfører og MF

Der er behov for klarhed over, hvor vi forbedrer fødekæden fra uddannelse, forskning og innovation til nye produkter og nye virksomheder. 

Sådan sagde tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), da han i sin ministertid tog initiativ til et tiltrængt gennemsyn af det danske innovationssystem. 

Når man læser resultatet af arbejdet, der blev offentliggjort i november 2019, så er der faktisk grobund for optimisme og virkelyst, for det er opmuntrende læsning på en række parametre: Danmark er et af de stærkeste forskningslande i verden. Vi gør rigtigt i at investere massivt i forskning og innovation. Vores forsknings- og udviklingsmiljøer inden for Life Science, robotteknologi og vindenergi er alle i verdensklasse. Det kan vi være stolte af.

Savner samlet strategi
Men der er desværre også en vending fra rapporten, der har sat sig fast i min bevidsthed: ”Missed opportunities”. Vi har med andre ord store potentialer, der er gået eller risikerer at gå tabt.

Innovationssystemet sikrer i dag ikke, at meget af den viden, vi har, også bliver til innovation, vi kan leve af. Problemet er, at de forskellige komponenter, der i sig selv ikke fejler noget, ikke er en del af en samlet strategi for innovationen i Danmark. Derfor går potentialet tabt.

Innovationssystemet lader dermed også til at fejle noget af det samme, som erhvervsfremmesystemet gjorde, før VLAK-regeringen og DF blev enige om en reform af systemet. Det er for fragmenteret, forvirrende og dermed ineffektivt.

Der lå et kæmpe arbejde og politiske slåskampe i at ændre systemet, men det var sliddet værd, for vi har fået et langt bedre, mere gennemskueligt og effektivt system ud af det.

Erhvervsfremmeaftalen styrkede også rammerne for vidensbaseret iværksætteri med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der blev lavet én indgang for låne- og egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.

Politisk tilbageskridt
Jeg mener også, at ministerens beslutning om at sløjfe den tidligere regerings talentpulje på 127.5 millioner kroner var et stort tilbageskridt i forbindelse med arbejdet for at fremme innovationen. Banebrydende forskning og innovative idéer vokser først og fremmest ud af human kapital. Stærke uddannelser og gode forskningsmiljøer hænger uløseligt sammen.

Under alle omstændigheder står tilbage, at vi generelt har brug for et stærkere innovationssystem, og rapporten er et glimrende afsæt. Dens anbefaling om innovationsstrategier inden for kernesatsninger er jo eksempelvis højaktuel og relevant i forbindelse med den grønne omstilling.

I min dialog med aktører hører jeg også en stigende efterspørgsel på nationale tværdisciplinære projekter, der samler konsortiepartnere fra flere universiteter, virksomheder og øvrige relevante partnere. 

Benhård konkurrence
Heldigvis er platformen – endnu – ikke brændende. Men den globale konkurrence er benhård, og derfor skal vi gøre vores bedste for, at den viden, vi har, kommer os selv og resten af verden til gavn i form af innovation og nye teknologier.

Jeg har i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten noteret mig, at uddannelses- og forskningsministeren har udtalt, at hun vil sætte sig i spidsen for initiativer på baggrund af rapportens anbefalinger, og jeg håber derfor, hun snart tager initiativ til at få indkaldt partierne til en drøftelse af, hvordan vi forbedrer innovationssystemet. 

Forrige artikel L&F, Dansk Energi og IDA: Klima­forskning mangler strategisk retning L&F, Dansk Energi og IDA: Klima­forskning mangler strategisk retning Næste artikel DI: Samarbejde mellem forskere og virksomheder er til begges gavn DI: Samarbejde mellem forskere og virksomheder er til begges gavn