Debat

AU og AAU: Forslaget om etårige kandidater er baseret på fortidens hår i suppen  

Man fristes til at spørge, hvor reformkommissionen har sin viden om forholdene på universiteterne fra, da der er en risiko for, at kommissionens fremskrivninger er baseret på erfaringer helt tilbage fra 2014, skriver Johnny Laursen og Rasmus Antoft.

På humaniora uddanner mange sig med en gymnasieunderviserkompetence inden for flere fagligheder eller kombinerer en bachelor i én faglighed med en kandidat med en anden faglig profil, skriver Johnny Laursen og Rasmus Antoft.
På humaniora uddanner mange sig med en gymnasieunderviserkompetence inden for flere fagligheder eller kombinerer en bachelor i én faglighed med en kandidat med en anden faglig profil, skriver Johnny Laursen og Rasmus Antoft.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Johnny Laursen
Rasmus Antoft
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Man kunne i Weekendavisen 5. januar læse, at formand for Reformkommissionen Nina Smith har talt med mange ’på gulvet’, som ikke var uenige i en halvering af kandidatuddannelserne på universiteterne.

Hun udtalte også, at underviserne på de humanistiske uddannelser ikke interesserede sig for de studerendes beskæftigelsesudsigter. Ingen af de to udsagn passer med det billede, som vi møder, når vi færdes på de humanistiske fagmiljøer.

Her møder vi til gengæld spørgsmålet om, hvad Reformkommissionen ved om andre fagligheders uddannelser. Det hedder på reformkommissionens hjemmeside, at der er lagt vægt på at bringe flere fagligheder i spil, men Kommissionen har ingen medlemmer med baggrund i naturvidenskab og teknik, medicin eller humaniora og har heller ikke indhentet oplysninger fra universiteterne.

Hvis politikerne gennemfører en omfattende ændring af de videregående uddannelser på den baggrund, er det rimeligt at spørge, hvor bredt vidensgrundlaget er, og om der er en risiko for, at den gennemføres alene ud fra erfaringer fra og viden om ét enkelt hovedområde.

Tværfaglig profil

Det billede bestyrkes, når man læser Reformkommissionens seneste rapport, Nye reformveje 1, hvor man på side 28 konstaterer, at universiteterne optager "næsten alle akademiske bachelorer på en toårig kandidat med dyb faglig specialisering inden for – typisk – det fag, som den enkelte har fordybet sig i igennem de første tre år på universitetet." 

Skal vi virkelig planlægge fremtidens universitetsuddannelser med blikket rettet mod bakspejlet?

Johnny Laursen og Rasmus Antoft
Hhv. dekan, Arts, AU og dekan, SSH, AAU

Mens dette måske er en passende beskrivelse af dele af det samfundsvidenskabelige hovedområde, er billedet anderledes på blandt andet på humaniora, hvor mange uddanner sig med en gymnasieunderviserkompetence inden for flere fagligheder eller kombinerer en bachelor i én faglighed med en kandidat med en anden faglig profil.

På Aarhus Universitet er det på humaniora kun 40 procent, som går videre til en kandidat i samme fag. På samfundsvidenskaberne er det 68 procent og på naturvidenskab 76 procent.

Det kunne man have vidst, hvis man havde spurgt. Det er bekymrende, at kommissionens forslag ikke mere grundigt forholder sig til den betydelige andel af kandidater, som søger en karriere i gymnasierne.

Dimittendledighed

Et andet bekymrende aspekt er henvisningerne til dimittendledigheden, som for så vidt er korrekte, men samtidig voldsomt bagudskuende. De nyeste ledighedstal for dimittender er fra 2020 og afspejler ledigheden for dem, som blev optaget i 2014.

Der er siden sket omfattende begrænsninger i optaget som led i den ledighedsbaserede dimensionering, som har medført en reduktion i optaget på blandt andet humaniora og naturvidenskab; på humaniora på mellem 30-40 procent.

Læs også

Det vil fortsætte med gennemførelsen af udflytningsplanen, hvis udmøntning er besluttet efter Nye reformveje 1, som medfører lukning af yderligere talrige studiepladser.

Sådanne fremskrivninger baseret på universiteternes konkrete planlægning indgår ikke – og har rimeligvis heller ikke alle kunnet indgå – i kommissionens fremskrivninger. Der er derfor en risiko for, at man planlægger en reform, som skal se de første kandidater i 2029 baseret på erfaringer med optaget i 2014.

Der er som nævnt sket meget siden da, som vil påvirke den forventede kandidatproduktion og beskæftigelse for universiteternes kandidater fra 2030 og frem. Skal vi virkelig planlægge fremtidens universitetsuddannelser med blikket rettet mod bakspejlet? 

Vilje til dialog

Endelig er det ærgerligt, at Nye reformveje 1 rummer så lidt om de mange, store initiativer til styrket karrieresigte, som er gennemført på universiteterne i de sidste år, og som i moderne universitetsuddannelser bruges til omfattende erhvervsretning, i vidt omfang med sigte på privat beskæftigelse?

Danske Universiteter har konsistent udtrykt vilje til dialog om bedre sammenhænge i uddannelsessystemet

Johnny Laursen og Rasmus Antoft
Hhv. dekan, Arts, AU og dekan, SSH, AAU

Nye reformveje 1 rummer intet om denne indsats. Skal man virkelig skære det år bort, hvor tyngden af disse indsatser ligger?

Dette er forhold, som ville have været kendt, hvis Reformkommissionen havde haft en forudgående dialog med Danske Universiteter eller med fagmiljøerne på universiteterne.

I stedet for at støtte sig til hørensagen ville det have tegnet et klarere billede af de omfattende initiativer, som er gennemført på universiteterne, og af hvad studierne faktisk gør i forhold til match med arbejdsmarkedet.

Det ville også have muliggjort brug af universiteternes fremskrivninger for optag og kandidatproduktion frem mod 2030. Det er derfor glædeligt, at uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund så klart har forpligtet sig til en dialog med interessenterne. Det er klogt, sympatisk og vil give en mulighed for et mere nuanceret og retvisende billede på tværs af universiteternes hovedområder. 

Nina Smith sammenligner i Weekendavisen universiteternes reaktion på forslaget om en forringelse af kandidatuddannelsen med reaktionen på Muhammedtegningerne. Det er hverken passende eller retvisende.

Danske Universiteter har konsistent udtrykt vilje til dialog om bedre sammenhænge i uddannelsessystemet. Det forudsætter imidlertid, at dialogpartnerne har viljen til at blive klogere; også hvor det ikke passer med forudfattede forestillinger. Så vi spørger ligesom medarbejderne ’på gulvet’: Hvor har reformkommissionen sin viden om forholdene på universiteterne fra?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Johnny Laursen

Lektor, historie, Aarhus Universitet
ph.d. i historie

Rasmus Antoft

Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
ph.d. i sociologi (Aalborg Uni. 2005)

Nina Smith

Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, bestyrelsesformand, VIVE, formand, Kommission for 2. generationsreformer, formand, Nykredit
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1981)

0:000:00