Dansk Erhverv: Karaktersystemet er intet columbusæg

DEBAT: En ny karakterskala løser ikke udfordringer med præstationsræset. Skal vi have bedre uddannelser og bedre trivsel, så er feedback langt vigtigere end en ny skala, skriver Mads Eriksen.

Af Mads Eriksen
Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

Der er åbenlyse problemer med det nuværende karaktersystem, og det er godt, at der nu sættes et reformarbejde i gang.

Men selv det perfekte system vil aldrig kunne løse udfordringerne med for eksempel stress og mistrivsel.

Det er et ambitiøst arbejde Ane Halsboe-Jørgensen og Pernille Rosenkrantz-Theil har igangsat med deres ekspertgruppe. Kommissoriet for udvalget beskriver problemerne ret præcist.

Der er for eksempel for store spring i midten af skalaen mellem 4, 7 og 10. Der er for meget fokus på fejl og for lidt på kreativitet.

Den ekstraordinære præstation er ikke mulig at honorere. Det er alle afgørende problemer, og fra Dansk Erhverv bakker vi fuldt ud op om at få dem løst.

Husk hvorfor 13-skalaen røg ud
Inden vi smider 12-skalaen ud med badevandet, skal vi dog huske, at karakterer er kulturskabere, og det tager endog mange år før en tidligere skala for alvor bliver en del af kulturen.

Mange taler for eksempel stadig om en præstation til 13 eller endda UG – selv om sidstnævnte blev afskaffet i 1963. I praksis betyder en ny skala et databrud, og der er både uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere, der skal lære og aflæse en ny skala.

Der er eksamensbeviser, der skal oversættes fra gammel til ny skala, og der er en kæmpe lærerstab, der skal lære at bruge en ny skala. Forskellige analyser af karakterinflation viser, at sidstnævnte er lettere sagt end gjort.

Samtidig må vi ikke glemme årsagen til, at vi i sin tid afskaffede 13-skalaen.

Den havde den ulempe, at den var svær at oversætte internationalt. Vi må ikke sætte danske studerende bagud med en skala, der gør det svært at få en god studieplads i udlandet.

Karakterskalaen er ikke løsningen på præstationspres
En af tidens store emner er stress og mistrivsel blandt unge. Der er meget snak om 12-talspiger og præstationspres.

12-talspiger er på mange måder et problematisk begreb, men det forsvinder altså ikke af hverken en 12+ karakter eller en tilbagevenden til 13-skalaen, eller hvis vi overgår til noget helt tredje.

Vi skal passe utroligt meget på, hvis vi tror at skalaen kan være en løsning på præstationsræset.

Karakterer er blot et tal, der har til formål at give en vurdering af niveauet af en præstation. Den vurdering skal være så nuanceret, gennemskuelig og rimelig som mulig.

Men en karakter er og bliver et punkt på en skala, og den giver ikke i sig selv meget for eleven eller den studerende at arbejde videre med.

En af de vigtigste anbefalinger fra det såkaldte Universitetsudvalg, var, at der skal gøres mere brug af feedback. Selv den perfekte karakterskala kan ikke erstatte den gode feedback, som viser elever og studerende deres styrker og forbedringspotentialer.

Skal vi have bedre uddannelser og bedre trivsel, så er feedback langt vigtigere end en ny skala.

Derfor – lad os løse de åbenlyse problemer med den nuværende karakterskala, men skalaen er intet columbusæg. Skal vi øge uddannelseskvaliteten og sikre bedre trivsel, så karaktergivning blot en lille brik i et meget stort puslespil.

Forrige artikel Lif: Et mindre EU-forskningsbudget er dårligt nyt for Danmark Lif: Et mindre EU-forskningsbudget er dårligt nyt for Danmark Næste artikel Dekan på RUC: Det står skidt til, hvis forskere skal gøre politikerne Dekan på RUC: Det står skidt til, hvis forskere skal gøre politikerne "tilfredse"