Danske Universiteter til regeringen: Jo, studerende skal fortsat have indflydelse

DEBAT: De studerende er en vigtig partner i udviklingen af universiteterne. Derfor bør politikerne ikke fratage dem deres medbestemmelse i studienævnene, skriver Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteter.

Af Anders Bjarklev
Formand, Danske Universiteter og rektor, DTU

Som rektor for et universitet er jeg ansvarlig for, at mit universitets uddannelser er på højeste internationale niveau.

Det er et tungt ansvar, som jeg bærer med lige dele stolthed og ydmyghed, for vores uddannelser breder sig over mange forskellige fagligheder, som ingen mand eller kvinde vil kunne rumme i én person.

Vi rektorer har ledere under os, som på forskellige niveauer i organisationen hjælper med at drive universitetet på en måde, der styrker kvaliteten i uddannelse og forskning.

Studerende har fingeren på pulsen
Men ledelserne kan ikke gøre det alene. Vi har brug for samspil fra de mennesker, der har allerbedst føling med kvaliteten i den enkelte uddannelse; nemlig de studerende og underviserne.

Det er dem, som kan fortælle os, om undervisningen er god, og om uddannelsens forskellige elementer fungerer. Det er også studienævnene, som er den faglige garant for, at uddannelsen er af høj kvalitet inden for sit område, og dem der kan vurdere, om det måske er på tide at ændre uddannelsens læringsmål, efterhånden som faget og forskningen udvikler sig.

Studienævnene har i kraft af universitetsloven blandt andet direkte kompetence til at udvikle uddannelserne og udarbejde forslag til studieordningen, hvor en uddannelses enkelte elementer beskrives.

Studerende skal stadig bestemme
Regeringens udvalg for bedre universitetsuddannelser, som jeg selv har været medlem af, kom midt i marts med en række anbefalinger til forbedring af universitetsuddannelserne.

En af anbefalingerne omhandler ændringer i studienævnenes rolle, så de overgår til kun at være rådgivende. Danske Universiteter kan ikke bakke op om den anbefaling, som det også fremgår af udvalgets rapport.

Det vil være ærgerligt, hvis 50-året for studenteroprøret også blev året, hvor vi afskaffede de ansatte og studerendes direkte indflydelse.

Allerede nu kan vi høre, at flere studerende er bekymrede over anbefalingen og deres muligheder for at få medbestemmelse på deres egen uddannelse og hverdag, hvis anbefalingen bliver fulgt.

Som formand for Rektorkollegiet vil jeg gerne kvittere for det store frivillige engagement, som vores medarbejdere og studerende lægger hver eneste dag i studienævnene og i andre råd og nævn på universiteterne.

Deres indsats er afgørende for universitetsuddannelsernes kvalitet og faglighed. Jeg håber, at de også fremadrettet får ret til at give deres besyv med.

*Redaktionen havde tidligere skrevet elever i overskriften på artiklen. Der er naturligvis tale om studerende på videregående uddannelser. 

Forrige artikel Studenterforkvinde: Hvor er de studerende i regeringens bureaukratudvalg? Studenterforkvinde: Hvor er de studerende i regeringens bureaukratudvalg? Næste artikel Djøf og DM til forsker: Du mistænkeliggør os i håbet om at normalisere klimaskepsis Djøf og DM til forsker: Du mistænkeliggør os i håbet om at normalisere klimaskepsis