Debat

Debat: Manglende anerkendelse af lærebøger er stærkt bekymrende

DEBAT: En undersøgelse viser, at der i dag skrives færre lærebøger, fordi der ikke følger nok anerkendelse med. Det er bekymrende tendens, som i sidste ende vil få konsekvenser for kvaliteten af uddannelserne.

Universiteterne bør i højere grad anerkende udgivelsen af læremidler ved ansættelser og forfremmelser på universiteterne samt ved uddelingen af priser og bevillinger. 
Universiteterne bør i højere grad anerkende udgivelsen af læremidler ved ansættelser og forfremmelser på universiteterne samt ved uddelingen af priser og bevillinger. Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix
Katrine Skov Sørensen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Morten Rosenmeier, Morten Visby, Charlotte Enevoldsen 
Henholdsvis formand UBVA, formand, Dansk Forfatterforening, sekretariatschef, Danske Undervisningsforlag

Både forfattere og forlag oplever, at vilkårene for at skrive, udvikle og udgive læremidler er blevet vanskeligere igennem de senere år.

Allerede i 2015 blev problemet dokumenteret i en undersøgelse fra Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Danske Forlag, som viser, at 41 procent af studielederne vurderer, at der skrives færre lærebøger, fordi der ikke følger nok anerkendelse med.

Samtidig dokumenterer undersøgelsen, at lærebøgerne har høj faglig kvalitet, er gode til at formidle om danske forhold, og at de studerende gerne vil bruge dem.

Fakta
Deltag i debatten
Skriv til [email protected]

Vi har ingen grund til at tro, at disse forhold har ændret sig siden undersøgelsens gennemførelse.

Universiteterne skal ændre syn på læremidler
Det er vigtigt i et vidensamfund som Danmark, at man anerkender både forskningen og formidlingen i form af læremidler som grundlag for forskningsbaseret undervisning, og det gælder uanset, om de er trykte eller digitale.

Vi opfordrer uddannelses- og forskningsministeren til at lytte til Universitetsudvalgets anbefalinger og pålægge meriteringsudvalget at foretage en seriøs behandling af mulighederne for at øge anerkendelsen af læremidler. 

Morten Rosenmeier, Morten Visby, Charlotte Enevoldsen 
Hhv. formand UBVA, formand, Dansk Forfatterforening, sekretariatschef, Danske Undervisningsforlag

Vi mener, at den manglende anerkendelse af læremidler er en stærkt bekymrende tendens, som i sidste ende vil få konsekvenser for kvaliteten af uddannelserne.

For læremidlerne bygger bro mellem forskningen og undervisningen og understøtter dermed kvaliteten i uddannelserne.

Hvis vi fortsat skal have et mangfoldigt udbud af læremidler udviklet i en dansk kontekst, skal vi have læremidlerne højere op på rangstigen på universiteterne.

Et job for meriteringsudvalget
Vi modtog med glæde rapporten fra Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser. Her gik en af anbefalingerne på, at universiteterne i højere grad skal anerkende værdien af at skrive lærebøger.

Samtidig blev bolden kastet videre til uddannelses- og forskningsministeren og det kommende meriteringsudvalg med en opfordring til en bedre meritering af lærebøger på universiteterne.

Meriteringsudvalget skal nedsættes af regeringen og inden udgangen af 2018 undersøge mulighederne for mere dækkende meriteringsstrukturer, som kan fremme både formidling, forskning og vidensdeling.

Vi opfordrer uddannelses- og forskningsministeren til at lytte til Universitetsudvalgets anbefalinger og pålægge meriteringsudvalget at foretage en seriøs behandling af mulighederne for at øge anerkendelsen af læremidler.

Derudover opfordrer vi til, at universiteterne i højere grad anerkender udgivelsen af læremidler ved ansættelser og forfremmelser på universiteterne samt ved uddelingen af priser og bevillinger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Rosenmeier

Professor, Center for Informations- og innovationsret, Københavns Universitet, formand, Dansk Selskab for Ophavsret
cand.jur. (Københavns Uni. 1995), ph.d. (2001)

Morten Visby

Formand, Dansk Forfatterforening, litterær oversætter
cand.phil. (litteraturhistorie, Aarhus Uni. 1997)

0:000:00