Debat: Manglende anerkendelse af lærebøger er stærkt bekymrende

DEBAT: En undersøgelse viser, at der i dag skrives færre lærebøger, fordi der ikke følger nok anerkendelse med. Det er bekymrende tendens, som i sidste ende vil få konsekvenser for kvaliteten af uddannelserne.

Af Morten Rosenmeier, Morten Visby, Charlotte Enevoldsen 
Henholdsvis formand UBVA, formand, Dansk Forfatterforening, sekretariatschef, Danske Undervisningsforlag

Både forfattere og forlag oplever, at vilkårene for at skrive, udvikle og udgive læremidler er blevet vanskeligere igennem de senere år.

Allerede i 2015 blev problemet dokumenteret i en undersøgelse fra Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Danske Forlag, som viser, at 41 procent af studielederne vurderer, at der skrives færre lærebøger, fordi der ikke følger nok anerkendelse med.

Samtidig dokumenterer undersøgelsen, at lærebøgerne har høj faglig kvalitet, er gode til at formidle om danske forhold, og at de studerende gerne vil bruge dem.

Vi har ingen grund til at tro, at disse forhold har ændret sig siden undersøgelsens gennemførelse.

Universiteterne skal ændre syn på læremidler
Det er vigtigt i et vidensamfund som Danmark, at man anerkender både forskningen og formidlingen i form af læremidler som grundlag for forskningsbaseret undervisning, og det gælder uanset, om de er trykte eller digitale.

Vi mener, at den manglende anerkendelse af læremidler er en stærkt bekymrende tendens, som i sidste ende vil få konsekvenser for kvaliteten af uddannelserne.

For læremidlerne bygger bro mellem forskningen og undervisningen og understøtter dermed kvaliteten i uddannelserne.

Hvis vi fortsat skal have et mangfoldigt udbud af læremidler udviklet i en dansk kontekst, skal vi have læremidlerne højere op på rangstigen på universiteterne.

Et job for meriteringsudvalget
Vi modtog med glæde rapporten fra Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser. Her gik en af anbefalingerne på, at universiteterne i højere grad skal anerkende værdien af at skrive lærebøger.

Samtidig blev bolden kastet videre til uddannelses- og forskningsministeren og det kommende meriteringsudvalg med en opfordring til en bedre meritering af lærebøger på universiteterne.

Meriteringsudvalget skal nedsættes af regeringen og inden udgangen af 2018 undersøge mulighederne for mere dækkende meriteringsstrukturer, som kan fremme både formidling, forskning og vidensdeling.

Vi opfordrer uddannelses- og forskningsministeren til at lytte til Universitetsudvalgets anbefalinger og pålægge meriteringsudvalget at foretage en seriøs behandling af mulighederne for at øge anerkendelsen af læremidler.

Derudover opfordrer vi til, at universiteterne i højere grad anerkender udgivelsen af læremidler ved ansættelser og forfremmelser på universiteterne samt ved uddelingen af priser og bevillinger.

Forrige artikel Lundbeckfonden om fondsmidler: Vil have klarhed over omkostninger på universiteterne Lundbeckfonden om fondsmidler: Vil have klarhed over omkostninger på universiteterne Næste artikel KU-rektor: Der er ikke nok basismidler til at geare fondenes bidrag KU-rektor: Der er ikke nok basismidler til at geare fondenes bidrag
Venstre vil beholde forhøjet fradrag på forskning

Venstre vil beholde forhøjet fradrag på forskning

UDSPIL: Venstre foreslår i sit udspil til finansloven at beholde det forhøjede fradrag for virksomheders forskning og innovation. Partiet vil også have en handlingsplan for at få et nyt EU-forskningsagentur placeret i København