Det mener aktørerne om innovationsstrategien

FEEDBACK: Regeringen lancerede lige før jul sin nationale innovationsstrategi, som får ros fra aktørerne, der efterlyser konkret handling.
Mads Bang
Både erhvervsorganisationer og aktører på uddannelsesområdet tager positivt imod regeringens udspil til en national innovationsstrategi. Strategien rummer 27 indsatsområder fordelt på tre hovedtemaer.

Et af de mest markante tiltag er en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden. Desuden lægger strategien op til, at uddannelserne i højere grad skal øge innovationskapaciteten i samfundet.

Akademikernes Centralorganisation, AC, roser regeringen for at have valgt tre mål for indsatsen: Flere innovative virksomheder, flere private investeringer i forskning og udvikling og flere højtuddannede i den private sektor. AC peger på, at indsatsen i 2013 ikke bliver fulgt op af ekstra penge.

"Derfor bliver det spændende, om der er nye midler at finde på finansloven for 2014, bl.a. til at understøtte de mange gode initiativer omkring innovation i uddannelserne," skriver AC om strategien.

Altinget logoForskning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forskning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00