DF: Drop SU-fordommene

DEBAT: Vi skal have en mere fordomsfri SU-debat og fokusere på at finde en fælles løsning ud fra de midler, vi har til rådighed. Det mener Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
Uddannelses- og forskningsordfører

Når man læser SU-debatten, som den forløber her på Altinget i disse uger, så er det et gennemgående træk, at man henviser til undersøgelser, som enten viser, at der er, eller viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem social mobilitet og SU.

Når jeg kigger på de undersøgelser, som jeg kan finde, så er der undersøgelser, som kan bruges som argument for begge synspunkter. Det bringer mig til at tænke, at sammenhængen måske er tvivlsom. Samtidig tror jeg, at hvis der virkelig skal rykkes på den sociale mobilitet, så er indsatsen i børnehave og folkeskolen den afgørende faktor.

Flere ting skal diskuteres
Nu vil nogen tro, at det blot skal bruges til, at jeg vil tilslutte mig den gruppe, som bare vil fjerne en del af SU'en. Men jeg vil gerne opfordre til en mere fordomsfri debat, så vi kan nå frem til, hvordan vi bedst muligt bruger SU-ressourcerne, samtidig med, at vi understøtter uddannelser af høj kvalitet og giver et troværdigt forsørgelsesgrundlag for de studerende.

I DF vil vi gerne se på alle muligheder for optimering af uddannelsessystemet. I den sammenhæng kan der være mulighed for at se forskellige muligheder i forskellige uddannelser. Jeg tror, vi er nødt til at diskutere alle mulige ting - herunder følgende:

  • Kandidat på mange måder - erhvervskandidat er allerede i spil
  • Skabelse af Bachelorarbejdsmarked - findes det, eller kan det skabes, og for hvilke uddannelser er det relevant?
  • Retskravet - bør det være der - og skal det måske være langtidsholdbart, så man kan være på arbejdsmarkedet og så vende tilbage efter en årrække og tage en mere relevant kandidat i samarbejde med den virksomhed, man er ansat på?
  • Målsætninger om 25 og 60 procent - vi har nået dem, men har vi sejret os ihjel? Skal vi sætte dem ned eller målrette dem mere?

Ikke bare en kamp om nedskæringer
Jeg bliver ærgerlig, når det hele kommer til en kamp om at skære i SU eller holde fast i det, vi har. Jeg tror, vi skal fokusere på et samlet system. Vi skal se på, om vi samlet set kan opnå et bedre system med de midler, som vi har til rådighed i dag. De samlede midler til uddannelsesområdet.

Hvis det bliver en spareøvelse, så vil det blokere for at være innovativ og kreativ i løsningerne. Hvis det kommer til at handle om at finde midler til et råderum til andre formål, så taber vi. Men hvis vi tager udgangspunkt i de ressourcer, vi bruger i dag, og så åbent arbejder med, hvordan vi kan få bedre løsninger ud af det.

Så burde alle parter kunne se deres interesse i at arbejde for at skabe samlede løsninger. Med det sigte at sikre et system, som giver en fortsat højere uddannelseskvalitet, og et system, som giver et rimeligt forsørgelsesgrundlag for samtlige danske studerende.

Forrige artikel S: Nordiske SU-myter skal stoppes S: Nordiske SU-myter skal stoppes Næste artikel DSF: Lån skal ikke være studerendes primære indtægt DSF: Lån skal ikke være studerendes primære indtægt