Debat

Forskere: Omstillingen til et bæredygtigt energisystem kræver en ny tværvidenskabelig indsats

Det kræver gennemgribende samfundsændringer, når vi skal omstille os fra et fossilt til et bæredygtigt energisystem. For at hjælpe os med at forstå omfanget, er der behov for en ny tværvidenskabelig indsats, der forener tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner, skriver fem forskere fra Aalborg Universitet.

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, kræver det en ny tværvidenskabelig indsats, der integrerer indsigter for praksis- og policy-aktører, skriver fem forskere.
Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, kræver det en ny tværvidenskabelig indsats, der integrerer indsigter for praksis- og policy-aktører, skriver fem forskere.Foto: Henning Bagger/BAG/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er ét bestemt spørgsmål, som turguiderne i Yellowstone National Park elsker at få. Når de besøgende befinder sig i parkens centrale dal, er der som regel altid én, der spørger til den supervulkan, de har hørt findes i parken. Hvilken af bjergtinderne drejer det sig om? Svaret fra turguiden er: I skal ikke kigge op, men ned. I står oven på den. Hele dalen hviler oven på verdens største kendte magmakammer.

Nogle forandringer er potentielt så fundamentale og gennemgribende, at deres konsekvenser kan være svære at rumme eller forestille sig. Skal man forstå deres konsekvenser, kræver det, at man skifter perspektiv.

Det samfundsmæssige skifte fra et fossilt til et bæredygtigt energisystem kræver præcis et sådant perspektivskifte. I løbet af forholdsvis kort tide skal Danmark og det meste af verden ændre vores måde at fremstille, fordele, opbevare og forbruge energi på. Kun på den måde kan verdenssamfundets visioner om at imødegå klimaudfordringen realiseres.

Afsendere

Indlægget er skrevet af:

  • Poul Houman Andersen, professor på Aalborg University Business School ved Aalborg Universitet
  • Anders Horsbøl, lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet
  • Henrik Lund,  professor på Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet
  • Kim Sørensen, lektor ved AAU Energi på Aalborg Universitet
  • Prisca Laura Ohler, fuldmægtig ved AAU Innovation på Aalborg Universitet

 

Men selv med den øgede bevidsthed om energikilder og ikke mindst deres pris, som krigen i Ukraine har gjort tydelig, er det svært at begribe omfanget af denne udvikling, og hvad den kræver af os. Gennemgribende energitekniske innovationer må, skal og vil formentlig være en del af forandringen.

Behov for tværfaglig energiforskning
Men at forske i teknologiske muligheder er ikke tilstrækkeligt: Energiteknologi er en nødvendig men ikke tilstrækkelig betingelse. Man kan ikke ændre vores teknologiforbrug en elbil ad gangen. Teknologiforbrug og fremstilling griber ind i mange forskellige forhold: vores elforsyning skal ændres, vores nuværende elnet skal kalibreres, vores energiforsyning skal udvikles, og dette vil kræve en helt uset mobilisering af ressourcer.

De kommende samfundsmæssige investeringer er forhold, vi allerede nu kan se ind i og forholde os til. Men mest som abstrakte tal og størrelser. Ændringerne bliver endnu mere gennemgribende, når vi først for alvor starter rejsen: vores måde at være sammen i samfundet på, hvordan markeder fungerer, hvordan vi skaber værdi, hvor og hvordan vi lever og sammen med hvem hænger også sammen med de systemiske forandringer, som er nødvendige i den grønne omstilling.

Grænserne mellem marked, stat og civilsamfund vil ændre sig i takt med anvendelsen og implementeringen af ny energiteknologi, nye muligheder og udfordringer. Omstillingen er allerede begyndt. Krigen i Ukraine har konsekvenser for vores energiforbrug, og hvad vi anser for vigtigt at prioritere i vores privatliv og i samfundet. Men det er blot et eksempel.

Energiomstilling og samfundsudvikling
Ændringerne i energiteknologi vil påvirke samfundslivet på måder, de fleste af os endnu ikke for alvor forstår: hvor og hvordan vi kommer til at bo og arbejde, og hvordan vi skal transportere os i fremtiden er nogle af de store spørgsmål, som energi og teknologi berører.

Ændringerne i energiteknologi vil påvirke samfundslivet på måder, de fleste af os endnu ikke for alvor forstår: hvor og hvordan vi kommer til at bo og arbejde, og hvordan vi skal transportere os i fremtiden er nogle af de store spørgsmål, som energi og teknologi berører.  

Poul Houmann Andersen m.fl.
Se alle afsendere i faktaboks

Det er samtidig problemstillinger, som ikke kan rummes i en snæver teknologisk forskningsdagsorden, men som kræver viden om sundhedsmæssige, samfundsøkonomiske, humanistiske og politiske dimensioner. Og frem for alt skal vi forstå, hvordan de forskellige dimensioner hænger sammen og dels overlapper.

For at hjælpe os med at begribe omfanget af ændringerne har vi behov for en tværvidenskabelig indsats, som tager udgangspunkt i en dialog om problemstillinger på tværs af videns- og forskningsområder.

Hvordan træffer vi kloge beslutninger om fremtidens energisystemer? Hvad er de vigtigste spørgsmål i fremtidens energiplanlægning, vi som samfundsborgere må forstå og tage stilling til? Hvordan bliver den grønne energi folkelig og demokratisk forankret?

Brede partnerskaber
Skal vi lykkes med den grønne omstilling, kræver det, at vi mobiliserer viden på tværs af discipliner og på tværs af forskning og samfund. Vi har brug for at udarbejde analyser, som forener og integrerer indsigter fra de tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Og vi har brug for at integrere indsigter fra praksis- og policy-aktører, som har ansvar for de konkrete løsninger og implementering af ny viden.

Vi har brug for at udarbejde analyser, som forener og integrerer indsigter fra de tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner

Poul Houmann Andersen m.fl.
Se alle afsendere i faktaboks

Det er kun gennem missionbårne samarbejder med erhvervsliv, praksis og policy, at vi kan nå frem til bæredygtige løsninger, som skaber gennemslagskraft og mærkebare fremskridt.

Det er blevet sagt mange gange før i strategidokumenter og hvidbøger, at forskersamfundet skal bidrage til løsninger. Men for at skabe fremtidens løsninger er der først behov for, at forskersamfundet træder sammen i nye tværvidenskabelige partnerskaber og synteser. Dette er kernen i Aalborg Universitets nye forskningsinitiativ Energy for Sustainable Society (ESUS), der lanceres denne uge.

På tværs af forskningsområder, forskningsfonde og beslutningstagere har vi brug for en ny ambitiøs satsning på energiforskning, der inkluderer samfundsvidenskab og humanvidenskab. Og vi har brug for en fælles platform, der kan være mødested for nytænkning og kommunikation til interessenter. Sammen kan vi få øje på udfordringer og muligheder og derigennem skabe fremtidens bæredygtige energisystemer.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Poul Houman Andersen

Professor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, ph.d. skoleleder, Professor II, NTNU, direktør, PHA Consult
ph.d. (Aarhus Uni. 1995)

Henrik Hautop Lund

Professor, Institut for Elektroteknologi, DTU
cand.scient., ph.d.

0:000:00