L 35 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Ændring af ordning for certificering af uddannelseselementer som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau).

Med lovforslaget nedlægges certificeringsrådet, der træffer afgørelse om certificering af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau, på baggrund af indstilling fra et fagligt ekspertudvalg. I stedet delegeres beslutningskompetencen angående certificering til Uddannelses- og Forskningsministeren. Afgørelse om certificering skal træffes på grundlag af en ekstern kvalitetssikringsvurdering. Det vil derudover blive muligt at certificere hele offentlige lederuddannelser på diplomniveau, frem for udelukkende at kunne certificere uddannelsernes delmoduler.

Lovforslaget vil træde i kraft den 1. januar 2024.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christina Egelund

Uddannelses- og forskningsminister (M), fhv. MF og gruppeformand (LA) 2015-19
studier i moderne litteratur (Sorbonne, Paris 2000-03)

0:000:00