Ministre åbner op for at ændre rammerne for SPS-støtte: Frygter inflation i ansøgninger

Der var ”totalt åbenhed” for at ændre indretningen af den specialpædagogiske støtte, da uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund og undervisningsminister Mattias Tesfaye tirsdag var indkaldt i samråd. Se et uddrag af samrådet her.

Sabine Dybdahl Christoffersen

I længden er det ikke holdbart med de mange individuelle ansøgninger om specialpædagogisk støtte (SPS-støtte) i uddannelsessystemet.

Det sagde undervisningsminister Matthias Tesfaye (S), der tirsdag var kaldt i samråd med uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) om SPS-støtten til elever og studerende med funktionsnedsættelse.

SPS-støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS-støtte) skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selvom de har en funktionsnedsættelse.

Støtten kan blandt andet omfatte hjælpemidler og redskaber, for eksempel oplæsningsprogrammer til ordblinde, samt vejledning til studerende med diagnoser som autisme eller ADHD.

I oktober 2023 overgik Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til et nyt sagsbe- handlingssystem, som har forårsaget længere sagsbehandlingstid. 

0:000:00