Debat

Nordiske dekaner: Vores samarbejde er en solid platform til at styrke sundhed

DEBAT: Personlig medicin udvikler sig hastigt. Og i Norden kan vi bidrage med vigtig forskning og udvikling. Data bliver en vigtig forudsætning for at skabe mere og bedre sundhed for den enkelte patient, skriver seks sundhedsdekaner fra nordiske universiteter.

Som sundhedsdekaner har vi ansvaret for at uddanne fremtidens læger, og vi ved at data bliver en af de vigtige forudsætninger for at skabe mere og bedre sundhed, skriver seks nordiske dekaner.
Som sundhedsdekaner har vi ansvaret for at uddanne fremtidens læger, og vi ved at data bliver en af de vigtige forudsætninger for at skabe mere og bedre sundhed, skriver seks nordiske dekaner.Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ulla Wewer, Ivar Gladhaug, Risto Renkonen, Ole Petter Ottersen, Engilbert Sigurdsson og Eric Rensström
Sundhedsdekaner på hhv. Københavns Universitet, Oslo Universitet, Helsinki Universitet, Karolinska Institutet, Islands Universitet og Lunds Universitet

De medicinske dekaner fra universiteterne i Norden mødtes for nylig (28. februar) på Københavns Universitet med en lang række forskere og interesserede fra den politiske verden; ministerier, forskellige organisationer og fonde for at drøfte status på udviklingen af personlig medicin. Og ikke mindst, hvordan vi i Norden sammen kan bidrage bedst muligt til at accelerere forskningen og anvendelsen.

Det unikke møde var båret af en særdeles positiv opbakning og vilje til at samarbejde på tværs af vores lande og på tværs af sektorer. Nu skal de næste skridt tages!

Samarbejde om nye forskningsprojekter
Vi ønsker at samarbejde om nye forskningsprojekter, som bygger på vigtige data og med en ambition om at identificere undergrupper af patienter, der bør diagnosticeres og behandles anderledes end vi gør i dag. Det kan vi gøre på en – internationalt set – enestående måde, netop fordi vi i de nordiske lande har et fælles udgangspunkt i vores sundhedssystemer.  

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Vi vil i stor skala kombinere data fra vores registre med viden fra patientjournaler, vores livsstil og som noget nyt med genom-sekventering og proteom-analyser (hvor forskere på baggrund af en lille dråbe blod eller væv kan analysere tusindvis af gener og proteiner på en gang).

Ved at kortlægge systemisk kan vi skabe viden, der kan bruges i dagligdagen til personlig medicin dvs. diagnostik, behandlingsforslag, prognose og forebyggelse målrettet den enkelte patient. Det handler om at skabe tilstrækkelig baggrundsviden og have solid statistik for at kunne forstå den enkeltes helt specifikke sygdomssituation og dermed kunne tilbyde den bedste behandling. Patienten kan dermed undgå at overmedicinere og anvende lægemidler, der ikke virker men blot medfører bivirkninger. Med personlig medicin kan den risiko reduceres betragteligt og den målrettede behandling er det, som vi stræber efter at gøre endnu bedre.

Regler for sundhedsdata under lup
For at optimere udviklingen af personlig medicin skal vi have gennemgået vores regler for sundhedsdata igen. Vi skal have skabt bedre muligheder for at dele data på tværs af landene i Norden på sikker vis. Og den gode nyhed er, at der er både god vilje og positiv forventning til, at det kan ske nu.

Men der er brug for tydelig forventningafstemning og politiske tiltag, der fremmer og ikke hæmmer vores forskningssamarbejde. Samtidig skal vi hele tiden sikre, at netop vores medborgere fortsat har stor tillid til forskningen, til forskernes etik og til datasikkerheden. Det haster at få skabt de gode rammer for dette samarbejde og det er yderst vigtigt for fremtidens udvikling af nye behandlingsformer.

Der er allerede etableret en god ramme via Nordisk Ministerråd og den fælles NordForsk organisation, som gennem flere år har koordineret finansieringen af forskningssamarbejde på tværs af landene. Der er ligeledes andre gode teknologiske tiltag. Nu skal de gode hensigter realiseres og vi vil gerne fremhæve rapporten: ”A vision of a Nordic Secure Digital Infrastructure for Health Data: The Nordic Commons” som har defineret potentialet i et sådan samarbejde.

Som sundhedsdekaner i Norden har vi ansvaret for at uddanne fremtidens læger, og vi ved at data bliver en af de vigtige forudsætninger for at skabe mere og bedre sundhed. Vi er meget ivrige efter at understøtte udviklingen af personlig medicin og styrke det nordiske fællesskab – og vi har her taget teten for at skabe et ekstra stærkt nordisk momentum. Vi håber at få den fornødne opbakning til at få det til at lykkes.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00