Debat

Prodekan på KU: Sådan styrker vi mulighederne for livslang læring

Reformkommissionen har gode første tanker om livslang læring, men der skal arbejdes videre med dem, hvis de skal ramme plet – især på tre punkter, skriver Grete Bertelsen. 

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Grete Bertelsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi skal investere markant mere i efter- og videreuddannelse. Sådan lød et af hovedbudskaberne, da Reformkommissionen forleden slog et nyt tiltrængt slag for livslang læring. Det er der brug for i en verden under hastig forandring – også for de mange med længere uddannelser.

Her på SCIENCE på Københavns Universitet ser vi det som en del af vores opgave at bidrage til en livslangt veluddannet arbejdsstyrke – og et større samspil mellem forskere, arbejdsmarked og virksomheder. For os er målet, at kandidater med naturvidenskabelig baggrund altid har adgang til et veludviklet og relevant udbud af forskningsbaseret efter- og videreuddannelse, der matcher behovet i markedet. Vi er for længst i gang – og tilbyder både ECTS-givende videregående efteruddannelser som master- og diplomuddannelser og skræddersyede forløb, der passer til den enkelte virksomhed.

Vi vil gerne meget mere. En mere og mere digitaliseret verden, der samtidig står over for en massiv grøn omstilling, efterspørger stadig flere naturvidenskabelige kompetencer. Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Cedefop, spår, at der frem mod 2025 vil være brug for knap 28 procent flere ansatte i STEM-job i Danmark.

Reformkommissionen skal også i det lys have tak for på ny at have sat en tyk streg under behovet for livslang læring. Den britiske organisationsteoretiker Lynda Gratton skriver i sin bog ”The 100 year life”, at et barn født i vores vestlige del af verden i dag har mere end 50 procent chance for at runde mere end 105 år.

Konsekvensen er ifølge hende et nyt ”multi-stage life with a variety of careers”. I et sådant liv rykker livslang læring fra nice-to-have til en nødvendighed. For alle.

I et sådant liv rykker livslang læring fra nice-to-have til en nødvendighed. For alle

Grete Bertelsen, prodekan for uddannelse, SCIENCE, Københavns Universitet

Giv medarbejdere ret til efteruddannelse

Reformkommissionen har gode første tanker, men der skal arbejdes videre med dem, hvis de skal ramme plet – især på tre punkter.

Allerførst lad mig slå helt fast: Alle har brug for livslang læring - også de mange med videregående uddannelser. Det ligger heldigvis også overordnet i Kommissionens tænkning – blandt andet med et forslag om at øge det nuværende uddannelsestaxameter til videregående efter- og videreuddannelse.

Men der sættes flere hegn op – blandt andet med krav om deltagerbetaling og færre omkostninger til efteruddannelse. Det er for snævert: Alle har behov for løbende kompetenceløft i et samfund, hvor eksisterende teknologi spås at kunne automatisere op imod 40 procent af alle arbejdstimer i Danmark.

Vi ser et stort fremtidigt behov for at efteruddanne dem med de videregående uddannelser. En vej frem vil være at udbrede den såkaldte Finanskompetencepulje som model for flere sektorer. Puljen har parterne i finanssektoren etableret som en del af overenskomsten – og giver medarbejdere i sektoren årligt ret til efteruddannelse svarende til et kvart årsværk på en fuldtidsuddannelse.

Vi samarbejder med Finanskompetencepuljen om at udbyde enkeltfag. Lad os undersøge, hvordan vi kan få flere sektorer til at gå en lignende vej 

Grete Bertelsen, prodekan for uddannelse, SCIENCE, Københavns Universitet

Vi samarbejder med Finanskompetencepuljen om at udbyde enkeltfag. Lad os undersøge, hvordan vi kan få flere sektorer til at gå en lignende vej – også tilpasset dem med videregående uddannelser.

Husk de skræddersyede efteruddannelsestilbud

For det andet: Reformkommissionen har blikket stift vendt mod de formelle ECTS-belagte uddannelser, eksempelvis diplom- og masteruddannelser samt enkeltfag. Men vi skal som universitet være stærke både på de ECTS-givende og skræddersyede efteruddannelsestilbud.

Mens de ECTS-givende efteruddannelser som master- og diplomuddannelser har individfokus, er de skræddersyede smidige, fleksible og praksisnære - med udgangspunkt i virksomhedens behov. SCIENCE oplever en stigende efterspørgsel efter netop den slags skræddersyede forløb med forskningsbaseret efteruddannelse, særligt inden for data science og i medicinalindustrien.

Læs også

Siden 2018 har vi satset strategisk på efteruddannelse og gennemført 56 skræddersyede forløb med cirka 1230 deltagere. Lad os få disse skræddersyede forløb med ind i ligningen.

System for micro-credentials

Lad os i forlængelse heraf tænke ind, hvordan vi udvikler et stærkt samlet system for micro-credentials – disse små, korte, certificerede enheder af uddannelse, som kan stables sammen til større enheder. I EU-regi har Rådet i december 2021 opfordret til at udvikle en fælles europæisk standard for sådanne micro-credentials. Målet er et fleksibelt system med gensidig meritanerkendelse i EU.

Håbet er, at micro-credentials kan bidrage til målet om mindst 60 pct. af alle voksne i efteruddannelse årligt inden 2030. Herhjemme peger Danmarks Akkrediteringsinstitution på micro-credentials som et nødvendigt supplement til den efteruddannelse, universiteterne allerede udbyder. Alt sammen taler for at komme i gang.

Vi er enige med Reformkommissionen i, at det skal være let at få overblik over udbuddet af efteruddannelser – og at en digital løsning er oplagt. Vi ved, at virksomhederne har svært ved at få overblik over mulighederne for efteruddannelse.

Vi ved, at virksomhederne har svært ved at få overblik over mulighederne for efteruddannelse

Grete Bertelsen, prodekan for uddannelse, SCIENCE, Københavns Universitet

Den aktuelle portal voksenuddannelse.dk er primært målrettet til ufaglærte og faglærte medarbejdere – og derfor ikke relevant for universiteternes primære målgruppe. Lad os få en særskilt portal for dem op og stå – med både de ECTS-givende og skræddersyede tilbud ombord.

Her på SCIENCE er ambitionen løbende at bringe vores store forskningsbaserede viden i spil – og gerne helt ud i forgreningerne også til de mindre virksomheder, hvis behov vi ikke lykkes med at møde i dag.

På den måde kan vi som universitet bidrage bredt til en arbejdsstyrke, der kontinuérligt dygtiggør sig – i takt med et stadig længere og omskifteligt liv og arbejdsliv. Lad os i fællesskab få udbredt livslang læring til alle faggrupper.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion