Professionsformand skyder Søndergaards kanin ned

KVALITET: Kvalitetsudvalget hev en kanin op af hatten blandt udvalgets otte anbefalinger: En konkurrenceudsat pulje, som skal bruges til at hæve kvaliteten i undervisningen. Hold os ude, lyder opfordringen fra professionshøjskolerne.

Harald Mikkelsen, formand for Danske Professionshøjskolers rektorkollegium, er ikke begejstret for Kvalitetsudvalgets forslag om at tage en milliard kroner fra uddannelsestaxameteret og i stedet gøre midlerne konkurrenceudsatte.&nbsp; <br>
Harald Mikkelsen, formand for Danske Professionshøjskolers rektorkollegium, er ikke begejstret for Kvalitetsudvalgets forslag om at tage en milliard kroner fra uddannelsestaxameteret og i stedet gøre midlerne konkurrenceudsatte. 
Foto: PR-foto/Danske Professionshøjskkoler
Mads Bang

Jørgen Søndergaard trak en kanin op af hatten, da Kvalitetsudvalget præsenterede sine anbefalinger mandag. Et råd, som skal omfordele en milliard kroner fra  taxametermidlerne til konkurrenceudsatte midler.

Forslaget er et af de midler, som Kvalitetsudvalget anbefaler, til at hæve kvaliteten af de videregående uddannelser. Og baggrunden er blandt andet, at udvalget anbefaler uddannelsesministeren at slække på detailstyringen af uddannelserne, men samtidig skubbe på for at hæve uddannelseskvaliteten.

"Ministeren kan hjælpe med at sikre mere prestige til det at lave god undervisning. Derfor har vi foreslået et råd, som skal udvikle kvalitet og relevans i uddannelserne - en slags pendant til Det Frie Forskningsråd," siger Jørgen Søndergaard.

Det er meningen, at der skal være en milliard kroner til rådighed for rådet hvert år.

Fakta
Anbefaling 4: Økonomiske tilskyndelser til at styrke kvalitet og relevans i uddannelserne

Udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans skal understøttes med etablering af et nationalt fagligt råd, som skal administrere konkurrenceudsatte bevillinger til at fremme kvalitet og relevans i videregående uddannelser, formidle viden og resultater om undervisning med høj kvalitet og relevans samt rådgive uddannelses- og forskningsministeren om disse forhold. Det bør endvidere sikres, at det enkelte universitet tildeles et minimum af basisforskningsmidler i forhold til at sikre forskningsbasering af institutionens samlede uddannelsesaktivitet. Det er dog væsentligt, at der ikke skabes en bevillingsmæssig automatik, som kan give institutionerne en uhensigtsmæssig tilskyndelse til at øge optaget af studerende eller oprette nye uddannelsesudbud, hvis det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv – og et hensyn til den enkelte studerendes beskæftigelsesmuligheder – ikke er fornuftigt.


Kilde: Høje mål - Fremragende undervisning i videregående uddannelser

"Vi har foreslået, at det skal omfatte alle - også erhvervsakademier og professionshøjskoler. Når det handler om at udvikle bedre pædagogik og pædagogiske virkemidler, så tror vi også, at man kan lære noget af hindanden," siger Jørgen Søndergaard.

"Vi tror, at der faktisk kan være en pointe i at lave noget på tværs, og ikke noget kun for universiteterne," siger Jørgen Søndergaard.

Vi er meget markant imod den anbefaling, der handler om at inddrage fem procent af taxameteret til at støtte udvikling af læringsformer.

Harald Mikkelsen
Formand, Professionshøjskolernes rektorkollegium

Professionshøjskoler helst fri
Formanden for professionshøjskolerne , Harald Mikkelsen fra Via University College, er allerede klar til at aflive Jørgen Søndergaards kanin. Forslaget om at lave et råd med konkurrenceudsatte midler på tværs af sektoren møder modstand.

"Vi er meget markant imod den anbefaling, der handler om at inddrage fem procent af taxameteret til at støtte udvikling af læringssformer," siger Harald Mikkelsen.

Han mener, at Kvalitetsudvalget rammer for bredt, når hele sektoren bliver mål for en omfordeling af fem procent af uddannelsesmidlerne.

"Vi opfatter det helt entydigt som en problematik, der findes på universiteterne. Det synes jeg også, at undersøgelsen viser. Men det kommer til at gælde for alle, og vi synes faktisk, det modsatte er problemet for os," siger Harald Mikkelsen.

Han forklarer, at professionshøjskolerne selv mener, at den praksisnære uddannelse, som skolerne udvikler i tæt kontakt med aftagerne, har mange af de kvaliteter, som Jørgen Søndergaards udvalg anbefaler. Til gengæld vil professionshøjskolerne gerne opprioritere forskningen.

Masse er afgørende
Jørgen Søndergaard forklarer, at Kvalitetsudvalget har fået til opgave at finde løsninger inden for den nuværende økonomiske ramme. Derfor har udvalget set på, hvad der skal til for at skabe en succesfuld ordning med konkurrenceudsatte midler.

I den forbindelse er det afgørende, at op mod 25 procent af de projekter, der søger om støtte, kan få penge, hvis de er gode nok. Og derfor er det nødvendigt at lægge beslag på en relativt stor del af de midler, som ellers kanaliseres ud i undervisning.

"Vi har mange uddannelser, omkring 1400-1500 uddannelser, og vi har vurderet, at vi skal nå op på en milliard kroner for kunne have den rigtige succesrate," siger Jørgen Søndergaard.

Kvalitetsudvalget præsenterer i denne uge rapporten i København og Aarhus. Derefter skal udvalget sammenskrive en endelig opsamlingsrapport.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Harald Elmo Mikkelsen

Rektor, VIA University College, formand, Naturvidenskabernes Hus, formand for Danske Professionshøjskolers forskningspolitiske udvalg
cand.scient. i geologi (Aarhus Uni. 1984), ph.d. i geologi (Aarhus Uni. 1990)

Jørgen Søndergaard

Emeritius, Vive, bestyrelsesmedlem, Den Danske Forskningsfond, senior fellow, Kraka, medlem af kommissionen, 2. generationsreformer
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1974)

0:000:00