Debat

Professionshøjskolerne: Vores uddannelser er allerede til stede i hele landet

DEBAT: Uddannelsesområdet fremhæves ofte som et sted, hvor koncentrationsiveren har haft frit spil. Det passer bare ikke, da professionsuddannelser i dag er til stede i hele landet – endda med flere uddannelser end for 20 år siden. Det skriver formanden for Professionshøjskolerne. 

Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Stefan Hermann
Formand Danske Professionshøjskoler

Vi kan kun være enige i, at det er afgørende for sammenhæng og udvikling, at man kan uddanne sig i hele Danmark.

I forhold til videregående uddannelser og udflytningsdagsordenen er det derfor væsentligt at få slået et par ting fast. Blandt andet, at professionsuddannelserne allerede er til stede i hele landet, og at der i dag ikke er færre uddannelsesmuligheder uden for de store byer end for 20 år siden – men flere.

I dag findes professionshøjskolernes uddannelser i 35 byer, og ser man på den regionale dækning af uddannelser, er den faktisk bedre i dag end for både 10 og 20 år siden.

I dag kan man i lidt færre byer læse over dobbelt så mange uddannelser uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg. Og ser man på, hvor de studerende søger optagelse, er andelen af studerende uden for de fire største byer steget i samme periode.

Der er i dag 23 udbud af pædagoguddannelsen i Danmark mod 36 i 2008. Men de fleste udbud, der ikke findes længere, er samlinger i navnlig Storkøbenhavn og Aarhus. Læreruddannelserne uden for København og Aarhus er nogle steder blevet flyttet rundt, men alt i alt kan man blive lærer lige så mange steder i Danmark, som man kunne i 1999.

For sygeplejeuddannelsen har udviklingen været, at et udbudssted er lukket, et andet er oprettet. Socialrådgiveruddannelsen er et tredje eksempel, som må siges at være en regional succeshistorie. For ti år siden var uddannelsen forbeholdt seks byer. I dag findes socialrådgiveruddannelsen i tolv byer fordelt i hele Danmark.

Derudover oprettes der fra 2018 såkaldte uddannelsesstationer, og dermed kommer indtil videre læreruddannelsen også til Randers, Holstebro og Fredericia, og ingeniøruddannelsen til Viborg.

Kvalitet kræver studerende og stærke faglige miljøer
En anden ting, det er væsentligt at få slået fast i forhold til at kunne udbyde en uddannelse et nyt sted i landet, er, at forudsætningerne for kvaliteten skal være i orden. Det betyder, at der skal være et stærkt fagligt miljø i regionen – for eksempel at uddannelsen til sygeplejerske placeres i rimelig nærhed til et sygehus eller ingeniøruddannelsen tæt på virksomheder.

Derudover skal der være et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag at rekruttere studerende fra. Da pædagoguddannelsen for eksempel lukkede på Dannerseminariet i Nordsjælland i 2008, var der elleve studerende tilbage.

Det er svært at sikre den nødvendige kvalitet med så få studerende. Et andet eksempel er læreruddannelsen i Skårup på Sydfyn, der i 2010 før skærpede optagelseskrav i 2013 havde 53 studerende og blev flyttet til Odense for at sikre den nødvendige kvalitet i uddannelsen.

Besparelser den største trussel mod klog spredning
Den sidste ting, der er væsentligt at få slået fast, er, at den største trussel mod en klog spredning af uddannelser ikke er centralisering af institutioner, men besparelser. Knap 1,9 milliarder kroner løber det op i for professionsuddannelserne i perioden 2016-2021.

Uanset hvor sympatisk tanken er om et Danmark i bedre balance, giver yderligere udflytning af professionsuddannelser kun mening, hvis politikerne dropper omprioriteringsbidraget og satser på kvalitetsudvikling.

Manglende politisk investeringslyst er den største trussel mod flere regionale uddannelsesudbud og et sammenhængende Danmark.  

1) Antallet er byer er opgjort med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse over byer i Danmark. I optællingen indgår kun byer, hvor der bliver udbudt grunduddannelser. Kilde: Danmarks Statistik (2017), Tabel BY1, http://www.dst.dk/da/statistik/nyt/relateret?pid=318, tilgået 25. september 2017

Studerende i store byer og alle andre byer
Nedenstående tabel viser antallet af optagne (optalt 1. oktober og 1. marts) i hhv. de fire store byer og alle andre byer inden for sektoren.

Studieår 2008-
2009
2009-
2010
2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013
2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016
2016-
2017
Antal optagne i
Odense,
Aalborg, Aarhus
og København
8.994 11.348 12.208 12.783 13.472 13.368 13.750 14.023 14.403
Antal optagne uden for
Odense, Aalborg,
Aarhus og København
5.074 7.209 8.296 8.810 9.836 9.811 9.684 9.979 10.111

 

Indeks 2008-
2009
2009-
2010
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
2016-
2017
Odense, Aalborg,
Aarhus og København
100 126 136 142 150 149 153 156 160
Uden for Odense,
Aalborg, Aarhus
og København
100 142 164 174 194 193 191 197 199
Andel af optag
uden for de
fire store byer
36 % 39 % 40 % 41 % 42 % 42 % 41 % 42 % 41 %

Kilde: Institutionernes egne indberetninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Stefan Hermann

Direktør, Life Fonden, fhv. rektor, Københavns Professionshøjskole
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1999)

0:000:00