Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.

Når der på en uddannelse er en stor overvægt af enten kvinder eller mænd, så kan det give et dårligere undervisningsmiljø, der i sidste ende kan påvirke kvaliteten af uddannelserne. Derudover er det ofte de uddannelser med skæve kønsfordelinger, der er mangel på i arbejdsmarkedet.

Det viser en publikation lavet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der har lavet en række kvalitative interviews med uddannelsesledere og andre interessenter.

Både den negative effekt på kvaliteten og arbejdsmarkedets mangel på uddannede fra de kønsskæve uddannelser er på hver sin måde et udtryk for, at vi spilder potentiale, siger Anette Dørge, direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution:

Login