Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.

Placeholder image
Foto: Pressefoto/ITU

Når der på en uddannelse er en stor overvægt af enten kvinder eller mænd, så kan det give et dårligere undervisningsmiljø, der i sidste ende kan påvirke kvaliteten af uddannelserne. Derudover er det ofte de uddannelser med skæve kønsfordelinger, der er mangel på i arbejdsmarkedet.

Det viser en publikation lavet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der har lavet en række kvalitative interviews med uddannelsesledere og andre interessenter.