Rekordoptag presser universiteter

MASSEOPTAG: Rekordoptag flere år i træk på de videregående uddannelser presser uddannelsesinstitutionerne. De studerende advarer om, at det går ud over kvaliteten af uddannelserne.

Sidste år havde universiteterne problemer med at finde plads til alle de nye studerende i auditorier og undervisningslokaler. I år forsikrer Danske Universiteter, at der er plads til alle.
Sidste år havde universiteterne problemer med at finde plads til alle de nye studerende i auditorier og undervisningslokaler. I år forsikrer Danske Universiteter, at der er plads til alle. Foto: Colourbox
Mads Bang

Forelæsninger i biografsale, i telte eller hvor den eneste ledige plads er i en vindueskarm. Sådan var virkeligheden for studerende på flere af universiteterne i Danmark sidste år. Nu advarer de studerendes organisation, Danske Studerendes Fællesråd (DSF), om, at det rekordstore optag i år kan komme til at gå ud over kvaliteten af uddannelserne.

Jakob Ruggaard, formand i DSF, frygter, at de fysiske rammer igen i år vil være for dårlige for de nyoptagne. Og samtidig peger han på, at de rekordstore optag kommer samtidig med, at bevillingerne til universiteterne løbende skæres ned.

"Det store problem er ikke optaget, taxametrene bliver skåret med to procent om året, og det er en udbredt forestilling, at pengene følger de studerende," siger Jakob Ruggaard og tilføjer:

"Taxameteret er kun en del af den måde, man finansierer de studerende," siger han og forklarer, at flere studerende både kræver flere undervisere og flere lokaler. Han frygter, at universiteterne ikke kan følge med.

Jens Oddershede, formand for Rektorkollegiet og rektor på Syddansk Universitet, erkender, at der var problemer med de fysiske rammer sidste år. Han forsikrer, at universiteterne er bedre forberedt i år.

"Vi er meget optagede af, at der ikke skal opstå de situationer i år. Nogle af de flaskehalse, vi erfarede sidste år, har vi gjort noget ved, blandt andet ved at begrænse optaget. Den situation vi så sidste år, vil vi ikke se igen i år," siger Jens Oddershede.

Østergaard glad for optag
Uddannelsesminister Morten Østergaard afviser, at det er naivt at tro, at man kan øge optaget med 43 procent på syv år, uden det går ud over kvaliteten.

"Det mener jeg ikke. Jeg har den ambition, at vi skal øge kvaliteten. Vi bruger utroligt mange ressourcer på det," siger ministeren og henviser blandt andet til nye store uddannelsesinstitutioner på Carlsberg-grunden i Valby og Ceres i Århus.

"Vi deler ambitionen om, at kvaliteten skal være høj, og vi finansierer krone for krone hver eneste studerende," siger Morten Østergaard.

Pressede universiteter
Jens Oddershede bakker til en vis grad op om Jakob Ruggaard, når det gælder den pressede økonomi på universiteterne.

"På universiteterne skal en lærer både forske og undervise, men forskningsmidlerne er ikke stigende, så der har vi brugt af reserverne sidste år," siger Jens Oddershede.

Han fortæller, at universiteterne ansætter mange nye medarbejdere for at følge med optaget, men der er et pres på økonomien.

"Vi er fanget i en klemme med flere studerende, lavere bevillinger og stagnerende forskningsmidler," siger Jens Oddershede. Han mener, at universiteterne ind til videre har kunnet følge med væksten i optaget. Men det er ikke en selvfølge, hvis væksten i antallet af studerende fortsætter.

"Vi er ved at nå grænsen for, hvad vi kan," lyder det fra Jens Oddershede, som desuden nævner, at politikerne samtidig presser på for, at universiteterne optager studerende med mere og mere forskelligartet uddannelsesbaggrund. En opgave, som kræver nye metoder og flere ressourcer.

Frygt for mange middelmådige
De studerende i Danske Studerendes Fællesråd frygter, at det store fokus på optag helt har fjernet fokus fra uddannelsernes indhold.

"Hvis man ikke tager hånd om kvaliteten, vil det betyde, at uddannelserne simpelthen bliver dårligere," siger Jakob Ruggaard. Han bakker op om målsætningen om, at flere skal have en lang uddannelse, men kvaliteten skal ikke ofres.

"Jeg er meget enig i, at vi skal uddanne flere, og at universiteterne skal være tilgængelige for alle. Også ud fra et demokratisk synspunkt. Men det vil være ærgerligt, hvis det strander på, at man får middelmådige uddannelser, fordi man tænker i kvantitet i stedet for at sætte kvalitet på dagsordenen," siger Jakob Ruggaard.

De bedste vilkår
Uddannelsesminister Morten Østergaard mener, at universiteterne har gode vilkår for at følge med det store optag.

"Universiteterne har i forhold til mange andre institutioner en meget velkonsolideret økonomi, og taxameteret er indrettet, så de får penge til de studerende," siger Morten Østergaard. Han henviser til, at kvaliteten i uddannelserne sikres gennem udviklingskontrakter, og universiteterne er kontraktligt forpligtigede til en række kvalitetsmål.

"Vi har sat fokus på kvalitet i uddannelserne, og der har flere sat minimumstimetal og garanteret minimum tolv timers undervisning om ugen, og det må betyde noget i forhold til kvalitet," siger Morten Østergaard.

Uddannelsesministeren har desuden svært ved at forstå Danske Studerendes Fællesråds kritiske tilgang til det største optag nogensinde.

"Da jeg var aktiv i studenterpolitik, var vi mere optagede af dem, som ikke havde muligheden for at få en uddannelse," siger Morten Østergaard.

 

Dokumentation

 Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Ruggaard

Strategisk rådgiver, Pelle Dragsted og Enhedslisten
bachelor i litteraturhistorie og sociologi (Aarhus Uni. 2016), cand.soc. (Copenhagen Business School)

Jens Oddershede

Fhv. SDU-rektor, professor em., bestyrelsesmedlem, Lunds Universitet, museumsrådet for Danmarks Nationalmuseum
cand.scient. i fysik og kemi (Aarhus Uni. 1970), dr.scient. (Aarhus Uni. 1978)

Morten Østergaard

Klimarådgiver, cBrain, fhv. politisk leder (R), MF og minister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2006)

0:000:00