Sådan rammer sparerunde Uddannelsesministeriet

SPARERUNDE: Uddannelsesministeriet nedlægger ca. 40 stillinger som følge af regeringens besparelser i centraladministrationen. Det rammer blandt andet projekter, der skal brande Danmark som studieland. Departementschef Uffe Toudal uddyber besparelserne her.
Uddannelsesministeriet skal spare ca. 30 mio. kroner på driften frem mod 2013. 20 mio. kroner hentes på lønbudgettet. Det betyder ifølge departementschef Uffe Toudal, at ca. 40 stillinger skal nedlægges i ministeriet.
Uddannelsesministeriet skal spare ca. 30 mio. kroner på driften frem mod 2013. 20 mio. kroner hentes på lønbudgettet. Det betyder ifølge departementschef Uffe Toudal, at ca. 40 stillinger skal nedlægges i ministeriet. Foto: eu2008.si
Tyson W. Lyall
Der vil for fremtiden være lidt færre midler til at gøre Danmark attraktivt som uddannelsesland.

Det er én af konsekvenserne af Uddannelsesministeriets tilpasning til de driftsbesparelser, alle ministerier blev pålagt af den tidligere regering i foråret 2011.

Besparelserne i centraladministrationen har S-SF-R-regeringen overtaget fra VK- regeringen, der skulle bruge de ekstra midler til at finansiere bolig-job-ordningen.

Flere ministerier har allerede været i gang med sparekniven, og nu er turen så kommet til Morten Østergaards (R) Uddannelsesministerium, der altså blandt andet skærer brandingaktiviteter i Styrelsen for Universiteter og Internationalisering væk.

Ligesom i andre ministerier skal Uddannelsesministeriet i alt udmønte en besparelse på 2.5 procent i 2012 og 5 procent i 2013.

Læs nedenfor, hvor Altinget | Forskning & Innovation med hjælp fra Uffe Toudal giver et overblik over, hvad besparelserne kommer til at ramme.

Uvisse globaliseringsmidler
Uddannelsesministeriet står i forbindelse med besparelserne samtidig over for den særlige udfordring, at de globaliseringsmidler, der har været givet som bidrag til ministeriets drift siden 2007, udløber ved udgangen af 2012.

I forbindelse med finanslovsforhandlinger for 2013 skal regeringen tage stilling til, om man vil videreføre indsatsen på området.

Uffe Toudal oplyser dog, at Uddannelsesministeriet med baggrund i 1-procents-målsætningen har en forventning, om at der også i 2013 vil udmøntes nye forskningsmidler.

Departementschefen har derfor i første omgang valgt at tilrettelægge besparelserne efter, at driftsstøtten også kører videre efter 2012.

Branding og instrumentindkøb
Ministeriet undgår dog ikke at skulle spare 30 mio. kroner på driften frem mod 2013. Heraf hentes de 20 mio. kroner via lønbudgettet, mens de resterende 10 mio. kroner findes på den øvrige drift såsom eksempelvis husleje, forplejning, rejser etc.

Sammenlagt betyder det ifølge Uffe Toudal, at ca. 40 stillinger nedlægges i ministeriet. En del af disse er ubesatte, og departementschefen vurderer derfor sammenlagt, at der skal siges farvel til i alt ca. 20 medarbejdere.

Det kommer blandt andet til at gå ud over en stor del af de brandingaktiviteter, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har haft ansvar for, og som har været finansieret af midlertidige globaliseringsbevillinger.

Formålet har været at gøre Danmark mere attraktivt som studieland for udenlandske studerende, men denne opdagelse må de nu gøre uden hjælp fra centraladministrationen.
Samtidig har besparelserne også taget livet af den såkaldte Instrumenttjeneste, der har ydet juridisk bistand til indkøb af større og avancerede instrumenter.

Endelig oplyser Uffe Toudal også, at man også på kommunikationsfronten vil finde en del af de 30 mio. kroner. Blandt andet vil man samle alle online-aktiviteter til én samlet hjemmeside.

En del taget opløbet
Når Uffe Toudal i første omgang ikke været fremme med den helt store sparekniv sammenlignet med de fleste andre ministerier, hænger det blandt andet også sammen med, at de har taget en del besparelser i opløbet.

Uddannelsesministeriet har således allerede hentet en del midler hjem via besparelser på husleje, administrative fællesskaber og effektivisering som følge af sammenlægning af styrelser mv.

Det har ifølge Uffe Toudal udmøntet sig i konkrete besparelser på både drift- og lønbudget. Alt i alt løber besparelserne ifølge departementschefen op i ca. 25 - 30 mio kr. årligt i perioden 2012 - 15.


Alle de berørte har fået besked og er i øjeblikket inde i en høringsproces med ministeriet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00