Debat

VIA: Vi tager uddannelseseksport alvorligt

DEBAT: Potentialet for uddannelseseksport er stort, men i sidste ende handler det om mere end kroner og øre, skriver Peter Friese og Peter Sørensen fra VIA University College. 

Camilla Kamstrup
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Peter Sørensen og Peter Friese
Bestyrelsesformand og prorektor ved VIA University College

Fakta
Bland dig i debatten!
Send et indlæg til [email protected]

Da en af VIA's dygtige undervisere i bygningskonstruktion første gang var i Kina for at undervise, blev han slået af, hvor stor en forskel der er på, hvordan en kineser og en dansker forstår bæredygtigt byggeri. Han måtte undervejs revidere sin undervisning for at forklare, hvorfor det ikke er bæredygtigt altid at rive bygninger ned for at bygge nyt. 

Pårørende inddrages i patientplejen
En gruppe danske sygeplejerskestuderende, der forrige år deltog i en sommerskole på et stort kinesisk universitetshospital, fortalte, at de var dybt imponerede over, hvordan kinesiske sygeplejersker inddrager de pårørende i patientplejen. De unge studerende talte varmt om, hvordan dansk ældrepleje kan lære meget af kinesernes fokus på ældres sociale liv og familierelationer.

I mere end ti år har VIA University College sendt studerende og medarbejdere til Kina og modtaget kinesiske studerende og undervisere i Danmark. Vi har udviklet fællesuddannelser, workshops, summer schools og sælger skræddersyede kurser til daginstitutioner og ældreplejen. Lige nu oplever vi blandt andet en stor efterspørgsel efter uddannelse i outdoor pædagogik, grønne løsninger og pleje af demente.

I mere end ti år har VIA University College sendt studerende og medarbejdere til Kina og modtaget kinesiske studerende og undervisere i Danmark.

Peter Friese og Peter Sørensen
Bestyrelsesformand og prorektor ved VIA University College

Det er uddannelseseksport og bygger på vores stærke akademiske samarbejde - blandt andet i Kina.

Milliardpotentiale i uddannelseseksport
Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Jakob Engel-Schmidt, opfordrede 8. maj på flere af Danmarks Radios platforme danske videregående uddannelsesinstitutioner til i højere grad at gå efter det milliardpotentiale, han og andre mener, der ligger i at eksportere uddannelse til eksempelvis Asien.

Den opfordring vil vi gerne kvittere for. Og som ovenstående illustrerer, har vi været i gang længe – ikke blot i Kina - og har høstet værdifulde erfaringer.

Vi er langt fra milliarderne, men vores eksportaktiviteter løber rundt. Og det er et godt udgangspunkt, synes vi, specielt når man tager alle de andre fordele i betragtning.

Vi advarer af samme årsag Venstre og andre imod at stirre sig blinde på milliarderne. Udannelseseksport handler om meget andet og lige så værdifuldt for Danmark.

- Internationalisering af viden og kompetencer
For en uddannelsesinstitution handler eksport i høj grad om at internationalisere og kvalificere den viden og de kompetencer, vores undervisere, forskere og studerende har. At klare sig på fremtidens arbejdsmarked kræver international erfaring og viden - akademisk og personligt.

Det får vores studerende, når vi skaber internationale muligheder, for eksempel korte kurser, fællesuddannelser, sommerskoler og udveksling, og når vores undervisere igennem akademisk samarbejde og uddannelseseksport får international erfaring. Som eksemplet med de sygeplejerskestuderende illustrerer, så får vi dyrebar viden og inspiration udefra. Danmark og i særdeleshed vores fremtidige arbejdskraft er nødt til at komme dybere end overfladiske fortællinger om, hvad der er dansk. Ved at lære af udlandet lærer vi om os selv.

International viden bidrager til alle typer af bundlinjer.

- Danske virksomheder efterspørger global bevidsthed
Det er en vigtig bundlinje for Danmark, at danske virksomheder har adgang til veluddannede medarbejdere, der kan begå sig uden for landets grænser. Som professionshøjskole er vi i tæt dialog med vores aftagere.

I sidste måned fortalte 105 topchefer fra det private erhvervsliv os i en analyse, at det, de har allermest brug for, er, at vores studerende har internationale kompetencer. Arbejdsgiverne ønsker både, at studerende rejser ud i løbet af studiet, og at de læser i et internationalt studiemiljø i Danmark. Det kræver, at vi både skaber muligheder globalt, og at vi formår at tiltrække globalt talent til vores uddannelser i Danmark. Se analysen her.

- Tiltrække og fastholde dygtige danske og internationale studerende.
Der er i øjeblikket en heftig debat i Danmark om værdien af internationale studerende. Vi mener, det er snævert at forsøge at opgøre i kroner og øre, om for eksempel EU-studerende giver overskud eller ej.

Lad os i stedet hjælpe internationale studerende med at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Vi oplever stor efterspørgsel og potentiale for danske virksomheder i at tage de udenlandske nyuddannede ind. Ikke nødvendigvis for at udvikle nye produkter, men som brobyggere for eksport til det land, de kommer fra. Og så skal vi ikke glemme, at mange af de internationale studerende, der kommer til Danmark, stadig er penge i kassen.

- Vi bliver skarpe på egne styrker, når vi sætter dem til salg i udlandet.
Fordi vi tvinges til at forklare, hvad det unikke i en dansk pædagog-, ingeniør- eller sygeplejerskeuddannelse er, bliver vi stærkere på egen faglighed og mere innovative.

Et eksempel på, hvordan VIA bliver mere innovativ, er, at et team af internationale undervisere ved pædagog- og læreruddannelsen har lavet brochurer på engelsk og kinesisk, der beskriver de elementer af uddannelserne, vi oplever stor interesse for i udlandet. Se dem her.

Et andet eksempel er forskere fra VIA, der samarbejder med kolleger i Kina på demens-området. De opdagede, at ikke blot plejepersonale, men også almindelige kinesere ønsker at købe kurser i, hvordan de kan pleje demente pårørende. Derfor markedsfører vi nu weekendkurser i basal demenspleje målrettet almindelige kinesere.

- Generere midler til vores danske uddannelser og virksomheder.
Uddannelseseksport indeholder i sagens natur også et mål om at tjene penge. I en tid, hvor danske uddannelsesinstitutioner skal spare, er det tiltrængt. Dog har kun et fåtal af danske uddannelsesinstitutioner (med undtagelse af Niels Brock, hvor Jakob Engel-Schmidt var ansat) præsteret de store indtægter.

Men det udvikler sig stille og roligt. Og regeringen med Uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) i spidsen kan gøre sit til at hjælpe. Samtidig er vores erfaring, at lande som Kina ser uddannelseseksport som salg af knowhow, der også inkluderer produkter og services, og hvor vi derfor som uddannelsesinstitution kan hjælpe danske virksomheder til vækst.

VIAs opfordringer
VIA tager internationalisering alvorligt. Vi har erfaring med uddannelseseksport og opfordrer Venstre-regeringen til følgende:

- Skab en sammenhængende national indsats. Verden er stor, så lad os gå efter udvalgte markeder. Et godt tiltag er ministeriets nye Vietnam-indsats, hvor en særlig rådgiver på den danske ambassade i Vietnam skal hjælpe uddannelseseksporten i gang. Mere af den slags.

- Styrk koordinering og professionalisering af området. Regeringen kan hjælpe ved at indgå bilaterale aftaler om uddannelsessamarbejde, støtte pilotprojekter og business cases og gennemføre markedsundersøgelser. Undervisningsministeriet har lige lanceret portalen uddannelseseksport.dk målrettet ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Den kunne Uddannelsesministeren med fordel skele til - eller koble sig på.

- Øg fleksibiliteten ved udbud af diplom- og bacheloruddannelser i udlandet. I dag har professionshøjskolerne i modsætning til universiteterne ikke ret til at ændre meget i vores danske studieordninger, hvilket betyder, at vi har svært ved at tilpasse vores uddannelser til andre landes systemer.

Her kvitterer vi for ministeriets velvilje i forhold til at se på reglerne.

Vi tager uddannelseseksport alvorligt
Som Jakob Engel-Schmidt rigtigt skriver, så oplever vi stor anerkendelse i udlandet for kvaliteten af vores uddannelser.

Vi tager uddannelseseksport alvorligt, hvilket vores internationale arbejde de seneste ti år demonstrerer. Og vi ser frem til yderligere samarbejde, som måske kan føre os tættere på det internationale guld.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00