Sandra Elisabeth Skalvig
 svarer 
Christina Egelund

Vil ministeren redegøre for andelen af studerende på de videregående uddannelser, der modtager su-handicaptillæg på grund af kortvarige og langvarige funktionsnedsættelser?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Uddannelses- og Forskningsudvalget, Spørgsmål 177

Vil ministeren redegøre for andelen af studerende på de videregående uddannelser, der modtager su-handicaptillæg på grund af kortvarige og langvarige funktionsnedsættelser?

Svar fra torsdag den 15. februar 2024

Efter SU-reglerne er det en betingelse for at modtage et SU-handicaptillæg, at den studerende har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der giver den studerende meget betydelige vanskeligheder ved at varetage et erhvervsarbejde.

Efter SU-reglerne kan der ikke tildeles SU-handicaptillæg på baggrund af kortvarige funktionsnedsættelser.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som administrerer SU-handicaptillægsordningen, kan dog tildele et midlertidigt SU-handicaptillæg i en tidsbegrænset periode, hvis styrelsen vurderer, at betingelserne er opfyldt, herunder at der er tale om varig funktionsnedsættelse, men styrelsen på tidspunktet for afgørelsen ikke kan vurdere om funktionsnedsættelsen vil blive bedre med tiden, enten som følge af ordineret behandling eller af sig selv.

Et varigt SU-handicaptillæg er gældende for hele uddannelsen, mens et midlertidigt SU-handicaptillæg tildeles for en begrænset periode.

Det kan oplyses, at 1.162 studerende blev godkendt til et midlertidigt tillæg og 3.208 studerende blev godkendt til et varigt tillæg på videregående uddannelser i 2023. Dette svarer til hhv. 27 og 73 pct. af godkendelserne.

Det er ikke muligt at opgøre andelen af studerende på de videregående uddannelser, der modtager hhv. midlertidigt og varigt tillæg, da antallet af godkendte ansøgninger ikke kan benyttes til opgørelser for bestanden af studerende, da der dermed ikke tages højde for bl.a. frafald og forskelle i støtteperioder.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00