Sandra Elisabeth Skalvig
 svarer 
Christina Egelund

Har Aalborg Universitet mulighed for at udbyde en socialrådgiveruddannelse, der fraviger fra uddannelsen på professionshøjskolen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Uddannelses- og Forskningsudvalget, Spørgsmål 190

Vil ministeren uddybe, om Aalborg Universitet har mulighed for at udbyde en socialrådgiveruddannelse, der fraviger fra uddannelsen på professionshøjskolen? Og vil ministeren redegøre for, om socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet adskiller sig fra socialrådgiveruddannelsen på professionshøjskolen?

Svar fra torsdag den 29. februar 2024

Overordnet gælder det for socialrådgiveruddannelsen, som for de øvrige professionsbacheloruddannelser, at der i dag er fastsat detaljerede læringsmål for viden, færdigheder og kompetencer, der skal understøtte, at alle socialrådgivere uanset uddannelsessted har samme grundfaglighed.

Rammerne for socialrådgiveruddannelsen er fastsat i en national bekendtgørelse, mens de nærmere regler for uddannelsen fastsættes i institutionernes studieordninger for uddannelsen.

Studieordningerne har en ”fælles del”, som udarbejdes i fællesskab af de udbydende institutioner, og det er langt overvejende heri, at indhold og læringsmål for de konkrete moduler på socialrådgiveruddannelsen er beskrevet. Studieordningerne har desuden en ”institutionsdel”, hvor de enkelte uddannelsesinstitutioner i et vist omfang har mulighed for at tone socialrådgiveruddannelsen, som den udbydes og tilrettelægges på den pågældende institution.

Aalborg Universitet har de samme muligheder som de øvrige udbydere af socialrådgiveruddannelsen for at tone uddannelsen inden for de givne rammer og under forudsætning af, at de studerende fortsat opnår de bekendtgørelsesfastsatte mål for læringsudbyttet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00