Lise Bertelsen
 svarer 
Christina Egelund

Vil ministeren kommentere på, at studerende slår lejr på Københavns Universitet mod konflikten i Mellemøsten?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 923

Hvad er ministerens holdning til de seks krav, som foreningen »Studerende mod besættelsen« pålægger Københavns Universitet, jf. opslaget »Hvorfor slå lejr på KU?« af 6. maj 2024 på deres instagram @studerendemodbesaettelsen?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra tirsdag den 21. maj 2024

Det er centralt for mig, at universiteterne til enhver tid som både uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere kan repræsentere alle uanset religion, etnicitet og politisk tilhørsforhold. Universiteterne skal ikke være politiske aktører. Det er universiteternes opgave at bedrive uddannelse og forskning - ikke udenrigspolitik.

Hvis en uddannelsesinstitution som Københavns Universitet imødekommer krav knyttet til en politisk stillingtagen, som dem ”Studerende mod besættelsen” pålægger universitetet, kan de ikke længere repræsentere alle. Derfor bakker jeg også op om Københavns Universitets linje om ikke at imødekomme de krav, der stilles.

For så vidt angår de krav, der er relateret til universitetets økonomiske forhold, vil jeg gerne understrege, at universiteterne er selvejende institutioner, og at det derfor er op til universiteterne selv at forvalte deres kapital, så længe de overholder gældende love og regler. Derfor kommer jeg heller ikke til at gå ind i en konkret vurdering af Københavns Universitetets investeringer, og om universitetet fremover bør gøre noget anderledes.

0:000:00