spørger 
Christina Egelund

Hvilke tiltag mener ministeren så det vil være hensigtsmæssig at igangsætte for at modarbejde, at særligt yngre kvindelige ph.d.-studerende udsættes for sexisme på universiteterne?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 988

Når ministeren har udtalt, at det er fuldstændig uacceptabelt, at så mange ph.d.-studerende har oplevet nedværdigende kommentarer, uønsket fysisk kontakt eller forskelsbehandling på baggrund af deres køn på de danske universiteter, sådan som VIVE har dokumenteret, hvilke tiltag mener ministeren så det vil være hensigtsmæssig at igangsætte fra politisk hold for at løse problemerne med, at særligt yngre kvindelige ph.d.-studerende udsættes for sexisme på universiteterne og ikke fortsætter forskerkarrieren?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til »Sexisme og karriereforløb på danske universiteter« på vive.dk den 20. marts 2024.

0:000:00