Debat

AES: Sådan arbejder vi for at give alle veteraner en god behandling

DEBAT: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ikke give alle veteraner en erstatning, men kan i hvert fald sikre, at alle føler sig godt behandlet. Derfor arbejder vi blandt andet for at forenkle kommunikationen, skriver Anne Kristine Axelsson.

Mange veteraner har været udsat for exceptionelle belastninger under deres udsendelse for Danmark, mener Anne Kristine Axelsson.
Mange veteraner har været udsat for exceptionelle belastninger under deres udsendelse for Danmark, mener Anne Kristine Axelsson.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Sofie Hvemon
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Anne Kristine Axelsson
Direktør, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Veteraner er statsansatte, primært soldater, der har været udsendt til konfliktområder. Mange veteraner har været udsat for exceptionelle belastninger under deres udsendelse for Danmark på farlige og vigtige missioner.

Nogle bliver sårede eller kommer til skade under deres udsendelse. Andre bliver syge, efter de er kommet hjem. Her kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) komme ind i billedet, og det er afgørende for os, at den enkelte veteran får en korrekt vurdering af sin sag.

Når en veteran bliver syg og søger hjælp, træder en række offentlige institutioner til: sundhedsvæsenet, kommuner og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men selv om alle myndigheder gerne vil gøre det godt for veteranerne, kan det af den enkelte opleves som et langt og besværligt forløb. I AES arbejder vi målrettet for at gøre det mere enkelt.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

God behandling uanset udfald
AES' rolle er, at vi er en uafhængig myndighed, der afgør arbejdsskadesager efter gældende lovgivning. Arbejdsskadeområdet fungerer som en forsikringsordning, hvor arbejdsgiveren skal betale en erstatning, hvis arbejdstageren får en skade forårsaget af arbejdet.

I veteransagerne er det vores opgave at vurdere, om de belastninger, veteranen har været udsat for i forbindelse med udsendelsen, sammen med veteranens symptomer gør veteranen berettiget til erstatning. Eller mere populært sagt: om skaden er dækket af forsikringen.

Det er lykkedes at få nedbragt sagsbehandlingstiden i veteransagerne til under ét år. 

Anne Kristine Axelsson
Direktør, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Det er arbejdsskadesikringsloven og særloven, der afgør, om veteranen er berettiget til en erstatning. Langt de fleste veteraner, cirka 70 procent, får anerkendt deres sag. Men nogle sager må afvises, fordi de ikke opfylder de krav, der er fastsat i lovgivningen. Uanset udfaldet af sagen er det vigtigt, at veteranerne føler sig godt behandlet af os.

AES skal først og fremmest sikre, at vi træffer afgørelser inden for lovgivningens rammer. Dette bliver løbende efterprøvet hos Ankestyrelsen og domstolene og bekræfter os i, at vores kvalitet i afgørelserne er høj. Men lige så vigtigt skal vi sikre, at veteraner, der har en arbejdsskadesag hos AES, oplever en sammenhængende oplevelse, hvor man forstår, hvad der sker i forløbet.

AES' målsætninger
I AES har vi en målsætning om at møde de skadelidte med åbenhed, service og brugervenlige løsninger. Og vi har fortsat et stykke vej at gå.

Men vi har de sidste år arbejdet målrettet med at få nedbragt sagsbehandlingstiden og forenklet vores kommunikation. Det første er sket i forlængelse af veteranpakken, som trådte i kraft i 2018.

Det er lykkedes at få nedbragt sagsbehandlingstiden i veteransagerne på under ét år. Jeg ved godt, at det stadig kan lyde af lang tid, men her skal man huske, at det er sager, hvor der skal oplyses om forhold, som ofte ligger langt tilbage i tiden og har fundet sted uden for Danmark.

Læs også

Løftet til veteranerne
Vi arbejder fortsat på at forklare vores afgørelser bedre. Vi ved, det er vigtigt, at det er tydeligt, hvad vi lægger vægt på i afgørelsen. Vi ved også, at vi har en opgave i at se på, hvordan Forsvarets og vidners forklaringer kan gengives mere nuanceret.

Derudover er vi er i gang med at forbedre den måde, vi beder om oplysninger i sagen på. I det arbejde har vi et tæt samarbejde med mange af de organisationer og personer, der har tæt kontakt til veteranerne. Dette for at sikre, at vi arbejder på de rigtige tiltag.

Og det er nok det løfte, jeg kan give til veteranerne. At vi fortsat vil arbejde hårdt på at blive bedre til at få kommunikeret vores afgørelser, ligesom vi vil arbejde sammen med alle de andre aktører på området om at forbedre den sammenhængende oplevelse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anne Kristine Axelsson

Koncerndirektør for pension, sikring & AES, ATP
cand.jur. (Aarhus Uni. 1994)

0:000:00