Debat

CenSec: Kommende forsvarsudvalg skal sikre, at vi bevarer dansk førertrøje i forsvarsinnovation

I de senere år er der blevet udviklet en stærk sammenhængskraft og strategisk retning for dansk forsvarsindustri. Det kommende forsvarsudvalg bør lægge sig i forlængelse af den udvikling ved fortsat at styrke klyngebaseret forsvarsinnovation og samarbejde mellem relevante aktører, skriver Klaus Bolving.

<div>Danske klyngeorganisationer som CenSec har gennem regeringens strategier fået et nationalt ansvar for innovation inden for deres 
respektive teknologi- og erhvervsområder, skriver Klaus Bolving.</div>
Danske klyngeorganisationer som CenSec har gennem regeringens strategier fået et nationalt ansvar for innovation inden for deres respektive teknologi- og erhvervsområder, skriver Klaus Bolving.
Foto: Terma
Klaus Bolving
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kan Danmark og vores internationale venner og allierede skabe de løsninger, der kan beskytte os mod nutidens og fremtidens trusler? Ja, når vi står sammen om at skabe den rigtige innovation inden for det forsvarsindustrielle område.

Fra dansk side har der siden Ruslands angreb på Ukraine vist sig en meget stærk konsensus om at samle alle landets kræfter til støtte for Ukraine og til støtte for sikkerheden for vores venner og allierede.

I den internationale forsvarsindustri i blandt andet USA og EU taler alle om én ting: innovation. Forsvarsinnovation betyder, at man skaber nye forsvarskapaciteter ved at overføre forskning og viden fra fx universiteter og GTS’er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) til forsvarsindustriens virksomheder eller ved at overføre kendte teknologier og anvendelsesmetoder fra den civile sektor til forsvarssektoren.

Temadebat

I anledning af det overståede folketingsvalg og sammensætningen af det nye folketing spørger Altinget Forsvar, hvad der er vigtigst for forsvarsordførerne og den kommende minister i den nye valgperiode.

Hvad er det vigtigste, de nyvalgte forsvarsordførere skal vide? Hvilke konkrete ting skal ordførerne og en ny forsvarsminister kaster sig over i den nye valgperiode? Og hvad bør de prioritere som det første?

Altinget Forsvar tager debatten. Bland dig ved at sende et indlæg til [email protected].

Det er en kompliceret opgave, og forsvarsinnovation virker kun, hvis man har den rette ekspertise og organisation til at skabe den nødvendige innovationskraft og besidder et overblik over hele det samlede forsvarsindustrielle innovations-økosystem i Danmark og i udlandet.

I Danmark har vi både ekspertise, innovationskraft og det store overblik. Det har vi haft i mange år via vores veletablerede innovationsinfrastruktur med klyngeorganisationerne som centrale aktører. Med den højeste udmærkelse for internationale klynger, GOLD Label, har vi i den danske, nationale forsvarsklynge CenSec således to gange modtaget bevis for klyngens forsvarsindustrielle innovationskraft og -ekspertise.

Strategier for dansk forsvarsinnovation

Regeringen har udgivet to markante strategier, som understreger betydningen af forsvarsinnovation i relation til dansk sikkerhed. Det drejer sig om henholdsvis Strategien for erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og Den forsvarsindustrielle strategi fra 2021. Med disse to strategier satte regeringen en tyk streg under behovet for en styrket innovationsindsats for hele forsvarsområdet.

De danske klyngeorganisationer har via strategierne fået et særligt ansvar for at udvikle sig til landsdækkende, konsoliderede og professionelle klyngeorganisationer, der samler deres økosystemer. Det betyder, at de danske klynger har et strategisk, nationalt ansvar for innovation inden for deres respektive teknologi- og erhvervsområder.

I regeringens forsvarsindustrielle strategi blev det udtrykt meget tydeligt inden for forsvarsområdet: ”Samarbejdet mellem forsvarsindustrien og den eksisterende innovationsstruktur skal styrkes. Der gennemføres derfor dialog med den spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed (CenSec) om fremtidige handlingsplaner på området med henblik på at facilitere dette samarbejde.”

Forsvarsklyngens innovationspartnere

I det praktiske innovationsarbejde arbejder CenSec tæt sammen med danske og udenlandske virksomheder og videninstitutioner samt andre eksperter med henblik på at udvikle forsvarsindustrien gennem konkrete innovationsindsatser.

En klyngedrevet innovationsinfrastruktur ruster Danmark særdeles godt til at videreudvikle dansk forsvarsindustri og dermed styrke dansk sikkerhed

Klaus Bolving
Administrerende direktør, CenSec

Klyngens videnspartnere omfatter fem universiteter (Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU Space, IT-universitetet og Syddansk Universitet) samt seks GTS’er (Alexandra Instituttet, DHI Gras, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Danmarks Nationale Metrologiinstitut samt Forsvarsakademiet).

Ved at bringe disse stærke partnere i spil og bygge bro til forsvarsindustriens virksomheder hjælper CenSec med at løfte innovationshøjden i industrien og forbedre dansk sikkerhed samtidig med, at der skabes vækst og arbejdspladser i virksomhederne.

Potentialer for et nyt forsvarsudvalg

I de senere år er der blevet udviklet en stærk sammenhængskraft og strategisk retning for dansk forsvarsindustri. Forsvarsministeriet og Erhvervsministeriet tog i 2021 initiativ til at samle relevante ministerier og styrelser samt de danske universiteter, GTS’er og forsvarsindustriens foreninger i regeringens rådgivende gruppe for dansk forsvarsindustri. Dette fine samarbejde må være en lækkerbisken for et nyt forsvarsudvalg.

Den anden lækkerbisken for et nyt forsvarsudvalg udgøres af det samlede danske innovations- og erhvervsfremmesystem, der støttes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og som indeholder massive kompetencer og erfaring til at udvikle dansk forsvarsindustri via innovationsarbejde med CenSec som ansvarlig klyngeorganisation.

Forsvarsinnovation i verdensklasse

Med en klyngedrevet innovationsinfrastruktur i verdensklasse er Danmark særdeles godt rustet til at videreudvikle dansk forsvarsindustri og dermed styrke dansk sikkerhed samtidig med, at der skabes vækst og arbejdspladser i landet. CenSecs deltagelse i regeringens rådgivende gruppe, det succesfulde samarbejde med de andre danske klynger og det omfattende og komplekse forsvarsindustrielle økosystem i Danmark og udlandet er klare eksempler på, at den klyngebaserede tilgang virker.

Vi skal derfor sørge for at sikre gode vilkår for vores klyngebaserede forsvarsinnovation, så Danmark bibeholder status som et land med ”Innovation of Excellence” inden for forsvarsområdet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Klaus Bolving

Direktør for forretningsudvikling, CenSec, medlem, European Defence Skills Partnership, EU-Kommissionen
officer (Søværnets Officersskole 1981), Stabsuddannet i militære studier, strategi og ledelse (Forsvarsakademiet 1997)

0:000:00