Debat

Kvindelige Veteraner: Vi får først det bedste Forsvar, når både mænd og kvinder trives

Det kommende forsvarsforlig bør prioritere kvinders trivsel i Forsvaret. En kulturændring er nødvendig, og det kræver et udefrakommende blik, da Forsvaret de sidste 20 år har ramt skævt med løsninger på området, skriver Karen Philippa Larsen og Marie Sihm.

På trods af en vedvarende indsats for at rekruttere og fastholde kvinder i Forsvaret er andelen af kvinder i Danmarks samlede operative styrke stadig under 10 procent.<br>
På trods af en vedvarende indsats for at rekruttere og fastholde kvinder i Forsvaret er andelen af kvinder i Danmarks samlede operative styrke stadig under 10 procent.
Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Karen Philippa Larsen
Marie Sihm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er lige nu et historisk momentum for at styrke trivslen for kvinder og minoriteter i Forsvaret. Med det løft af Forsvaret, der allerede er besluttet, er det vigtigt, at der ikke kun bliver fokuseret på materiel – men også personel. Personale er Forsvarets vigtigste ressource. Derfor er et godt og inkluderende arbejdsmiljø også vigtigt for Forsvaret.

Temadebat

I anledning af det overståede folketingsvalg og sammensætningen af det nye folketing spørger Altinget Forsvar, hvad der er vigtigst for forsvarsordførerne og den kommende minister i den nye valgperiode.

Hvad er det vigtigste, de nyvalgte forsvarsordførere skal vide? Hvilke konkrete ting skal ordførerne og en ny forsvarsminister kaste sig over i den nye valgperiode? Og hvad bør de prioritere som det første?

Altinget Forsvar tager debatten. Bland dig ved at sende et indlæg til [email protected].

Forsvaret har siden 2003 arbejdet med mangfoldighed på arbejdspladsen og er blevet dygtige til at rekruttere kvinder. Men desværre har Forsvaret ikke forbedret fastholdelsen i særlig stor grad.

Antallet af kvinder, der fortsætter som fastansatte i Forsvaret efter endt værneret, er således blot steget et par procent de sidste 20 år og ligger nu på 9,2 procent af den samlede operative styrke, på trods af at rekrutteringen af kvindelige værnepligtige i flere år har været stigende.

I forbindelse med det kommende forsvarsforlig, skal der derfor øremærkes midler til at øge fastholdelse og rekruttering af kvinder i Forsvaret.

Udfordringer med krænkelser og seksuel chikane

I Kvindelige Veteraner mener vi, at en væsentlig årsag til Forsvarets manglende formåen til at fastholde kvinder er manglende trivsel. Efter dokumentaren på TV2 I krig og krænkelser står det da også klart for alle, at Forsvaret har en udfordring med håndteringen af krænkelser og seksuel chikane.

Kvindelige Veteraner har i en årrække fungeret som talerør for kvinder, der tidligere ikke har haft en stemme i Forsvaret. Vi har lagt øre til fortællinger om chikane, om manglende konsekvenser af overgreb og om udelukkelse af fællesskabet, fordi man som kvinde oplevede, at man ikke passede ind i Forsvaret.

Der er ualmindeligt svært at lave kulturændringer i Forsvaret, da de fleste medarbejdere er 'født og opvokset' i samme kultur

Karen Philippa Larsen og Marie Sihm
Forkvinde og næstforkvinde i Kvindelige Veteraner

Vi har på kort tid set et stort skifte i den øverste ledelses kommunikation omkring krænkelser – fra total affærdigelse til en oprigtig erkendelse af et problem med krænkende adfærd og en kultur med seksuel chikane.

Det er et problem, der er essentielt at løse. Både fordi den enkelte medarbejder i Forsvaret har krav på ordentlig og retfærdig behandling på sin arbejdsplads, og fordi Forsvaret har et behov for at kunne fastholde kvinderne samt sikre den bedste opgaveløsning, og det kræver, at man kan sikre et trygt og inkluderende miljø for alle.

I kølvandet på dokumentaren blev der lovet bod og bedring, hvilket er vigtigt. Men står de søsatte initiativer mål med udfordringerne? Vi stiller os skeptiske.

Sigter godt, men rammer skidt

Forsvaret har søsat undervisning til alle chefer og medarbejdere. Noget, vi som udgangspunkt ser positivt på. Men hvem varetager undervisningen: Forsvaret selv. Hvem undersøger omfanget og karakteren af krænkelser i Forsvaret? Forsvaret selv. Hvem evaluerer effekten af tiltagene? Forsvaret selv.

Tilgiv os frækheden, men når Forsvaret siden 2003 har ramt skævt med løsninger på netop dette område, forholder vi os tvivlende overfor beslutningen om, at Forsvaret både skal undersøge, undervise og evaluere sig selv. Med andre ord, Forsvaret sigter godt – men rammer skidt.

Kulturændrende arbejde kræver et udefrakommende blik på kulturen, da den kan være svær at se for dem, der selv er en del af den. I Forsvaret, hvor man har interne uddannelser og karriereveje, er det ualmindeligt svært at lave kulturændringer, da de fleste medarbejdere er 'født og opvokset' i samme kultur. Derfor bør man søge blikket udefra og sørge for at få de rigtige, eksterne kompetencer inddraget i det kulturforandrende arbejde.

Vores råd til de nye ordførere er:

  • Stil kritiske spørgsmål til Forsvarets egne løsninger.
  • Kræv en ekstern, uvildig og tilbundsgående undersøgelse, der både kortlægger kulturen, omfanget og karakteren af krænkelser.
  • Sørg for, at der bliver foretaget eksterne evalueringer af de igangsatte løsninger. Der skal sikres, at der i dette arbejde inddrages eksterne eksperter i arbejdsmiljø, krænkelser og kulturforandring. Det er vigtigt, at trivsel for alle ansatte forbliver i fokus, hvilket skal sikres med politisk bevågenhed og øremærkede midler til området.

Tillykke til de nyvalgte forsvarsordførere! Der er et stort arbejde foran jer. Sammen skal vi sikre, at Forsvaret bevæger sig ind i fremtiden, og at Forsvaret, med de søsatte initiativer, ikke kun sigter godt, men også rammer godt.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Philippa Larsen

Forkvinde, Kvindelige Veteraner, ph.d.-studerende, Diis
sprogofficer (Forsvarsakademiet 2016)

Marie Sihm

Næstforkvinde, Kvindelige Veteraner, centeradministrator, Center for Glacial Rock Flour Research
cand.scient.soc. (Københavns Uni. 2015)

0:000:00