EL til Trine Bramsen: Du håndterer overgreb i Forsvaret farligt og uambitiøst

DEBAT: Forsvarsminister Trine Bramsen vil ikke iværksætte en omfattende undersøgelse af overgreb i Forsvaret. I stedet nøjes hun med en utilstrækkelig tillægsundersøgelse af Forsvarets Arbejdspladsvurdering, skriver Mai Villadsen og Anna Berg.

Af Mai Villadsen og Anna Berg
Hhv. ligestillingsordfører og ligestillingspolitisk rådgiver, Enhedslisten

Foreningen Kvindelige Veteraner melder om et rekordstort antal henvendelser om chikane og overgreb. Ligeledes har Berlingske de seneste måneder dokumenteret, hvordan kvinder udsættes for digitale krænkelser, trusler og fysiske overgreb, mens de er på arbejde i Forsvaret. Allerede i 2003 dokumenterede en undersøgelse, at stort set alle kvinder i Forsvaret havde været udsat for kønskrænkende adfærd på jobbet. 

Tidligere på året viste en stor undersøgelse af det norske forsvar, at 123 personer har været udsat for voldtægtsforsøg eller andre fysiske overgreb, og hele 44 personer er blevet voldtaget. Alligevel er kun to sager meldt til politiet.

Når overgreb finder sted i så stort et omfang, er der tale om et kulturelt problem i Forsvaret. Og med til kulturen hører altså, at meget få vælger at stå frem og anmelde sagerne, fordi konsekvenserne ved at bryde med de kulturelle normer i Forsvaret er for store.

APV'en er problematisk
Vores egen forsvarsminister vil ikke iværksætte en omfattende undersøgelse i stil med den norske og afskærer os således fra at belyse problemet fra alle dets vinkler.

I stedet har Trine Bramsen taget til takke med en tillægsundersøgelse af Forsvarets årlige arbejdspladsvurdering (APV). Det er problematisk af flere grunde:

For det første fordi APV’en ikke omfatter værnepligtige, som vi ellers må antage udgør en særlig udsat gruppe i Forsvaret. Det peger foreningen Kvindelige Veteraner blandt andet på.

For det andet ved vi, at meget få anmelder sager, også selv om de ved, at der er tale om regelbrud eller forbrydelser. Erfaringer fra både Danmark og Norge viser nemlig præcis, at overgrebene finder sted i langt større omfang, end hvad der når de officielle kanaler. En relativt overfladisk undersøgelse af omfanget af chikane vil slet ikke beskæftige sig med denne problematik.

Sminker problemerne
For det tredje ved vi, at når man skal undersøge omfanget af seksuel chikane, er formuleringerne af de konkrete spørgsmål afgørende for, om man får pålidelige data. Om der spørges generelt til seksuel chikane eller til specifikke hændelser, er fuldstændig udslagsgivende for undersøgelsens resultat. Er man ikke meget opmærksom på disse forhold, risikerer man at få en undersøgelse, der tegner et misvisende billede af problemer med overgreb og chikane i Forsvaret.

Vi har desværre ingen grund til at tro, at der er taget højde for dette i tillægsundersøgelsen til Forsvarets APV. Dermed risikerer undersøgelsen at sminke problemerne snarere end afdække det egentlige omfang af chikane og overgreb. Og det kan få meget alvorlige konsekvenser.

I Enhedslisten finder vi det uambitiøst – og endda farligt – at ministeren har afvist at iværksætte en solid og omfattende undersøgelse. Forsvarets APV er langtfra tilstrækkelig, hvis vi skal have fat om problemets rod.

Der er nemlig brug for et fundamentalt opgør med kulturen i Forsvaret, hvis antallet af overgreb skal nedbringes. Bedre viden vil hjælpe os til at finde ud af, hvordan vi kan arbejde forebyggende og ændre på de kulturelle normer, der gør det svært at være kvinde i Forsvaret.

Forrige artikel Feltpræst om ligestilling: Vi har brug for gode forbilleder, ikke lovgivning Feltpræst om ligestilling: Vi har brug for gode forbilleder, ikke lovgivning Næste artikel Debat: Sådan laver Trine Bramsen en vellykket håndbog i psykologisk forsvar Debat: Sådan laver Trine Bramsen en vellykket håndbog i psykologisk forsvar