Feltpræst om ligestilling: Vi har brug for gode forbilleder, ikke lovgivning

DEBAT: Fysiske overgreb skal selvfølgelig dømmes. Men gråzonen skal vi alle gøre noget ved. Usund kultur kan ikke bortskaffes ved lovgivning. Frivillighed er altid bedst, skriver feltpræst Edith Thingstrup.

Af Edith Thingstrup
Feltpræst

Vi skal mænd som kvinder være stolte af de værdier, vi bygger vores samfund på.

For mig som menneske er det meget vigtigt, at vi hele tiden holder fast på vores gode kultur og hylder gode traditioner, anerkender vores værdier. Vi har værdier som lige rettigheder. Lige løn. Ligestilling uanset køn, religion, etnicitet og seksualitet. Det er sådan, vi har opbygget vores demokratiske samfund. Det kan vi være stolte af.

Vi deler alle en fælles målsætning om, at vores børn skal have den bedst mulige uddannelse. Hverken mere eller mindre. Vores piger og drenge skal alle have lov til at uddanne sig. Gå til fritidsinteresser efter ønske. Og vi forventer helt utvetydigt, at de kan blive behandlet godt og værdigt. Ligesom vi selv skal opføre os ordentligt og blive behandlet ordentligt. Vi skal tale hinanden op. Naturligvis kan vi blive skuffede. Både på vores egen vegne og på andres.

Vi har brug for gode forbilleder
Det er ikke rimeligt, hvis der bliver sat spørgsmålstegn ved udsagn, holdninger eller overvejelser, bare fordi de måtte komme fra en kvinde. Eller en mand. Vi skal ikke acceptere det. Vi kan godt diskutere holdningerne. Det har vi altid gjort.

Vi ved godt, at det gælder om at være ”tough”, ”rough” og ”cool” i samfundet. Det gælder alle arbejdspladser og for alle køn. Vi må alle uddanne os, stå på mål for vores holdninger og selv være gode forbilleder for, hvem vi er.

Kan lovgivning hjælpe os ud af vores frustrationer over ikke altid at blive behandlet værdigt eller ordentligt som mennesker? Kan usund kultur ikke bare bortskaffes ved lovgivning? Vores nabolande prøver jo med lovgivning.

Lovgivning er ikke altid nok. Vi har brug for noget mere: Vi har brug for de gode forbilleder, som tør at gå den rette vej.

Gråzonen er alles ansvar
Den gode chef er et godt forbillede. Chefen, der ansætter efter kvalitet. Chefen, som er den, der viser vejen. Jeg har selv set mange eksempler på chefer, som viser sig som afgørende for en arbejdsplads.

Chefen, som sikrer arbejdspladsen et godt omdømme. En chef, som har gode medarbejdere. For de andre er der blevet sagt farvel til. Dem, der ikke levede op til forventningerne.

Der er rigtig mange ting, som domstolene tager sig af. De dømmer i sager, som hører dem til. Men dommere kan ikke dømme i sager, som ligger uden for lovgivningsområdet. Sager, som ikke kan fanges i lovgivning.

De fysiske overgreb, som sker, skal bare dømmes. Derom ingen tvivl. Men gråzonen skal vi alle gøre noget ved. Vi skal ikke acceptere hån, spot og latterliggørelse.

Frivillighed er altid bedst
Der er mange ting, man kan google sig til. Man kan sagtens google, hvor mange præster der er i Folkekirken, hvor mange kommunalpolitikere der er valgt i kommunerne, fordelingen mellem mænd og kvinder i Forsvaret og omsætningen i restaurationsbranchen. Jeg har selv været ansat alle steder. Og jeg må tilstå, at jeg nyder at deltage i møder, som er professionelle.

Jeg nyder en arbejdsplads, som vægter uddannelse og muligheden for udvikling. Nye medarbejdere bliver rekrutteret på, at der er et godt arbejdsmiljø. Jeg er selv meget glad for at være en del af det danske forsvar. Nok fordi der er en klar ledelsesstruktur. Nok fordi der er værdier.

Alle steder, hvor man samler mennesker, skal der være en god ånd – og den kan man som sagt ikke google sig til. Jeg ønsker mig ikke tilbage til noget, som Forsvaret engang var. Men som jeg ser Forsvaret i dag, giver det en god mulighed for uddannelse, både for fastansatte og værnepligtige.

Rigtig mange vælger selv at gå den militære vej. Frivillighed er altid bedst. Når vi taler om uddannelse og arbejde. Også når vi taler om værnepligt.

Forrige artikel Radikal: Valget står mellem en EU-hær og kaos Radikal: Valget står mellem en EU-hær og kaos Næste artikel EL til Trine Bramsen: Du håndterer overgreb i Forsvaret farligt og uambitiøst EL til Trine Bramsen: Du håndterer overgreb i Forsvaret farligt og uambitiøst