Debat

Professor: Danmark bør bevare muligheden for et ekspeditionsforsvar

Bibeholdelsen af et ekspeditionsforsvar kan styrke Danmarks renommé og internationale indflydelse. Men det kræver, at beslutningstagerne tænker sig grundigt om og undgår at gentage skræmmeeksempler som Irak-interventionen i 2003 og piratoperationen i Guineabugten, skriver professor Gorm Rye Olsen.

Situationen i dag er den, at Danmark fortsat kan forsøge at få international indflydelse ved at bruge sine militære styrker, skriver Gorm Rye Olsen.
Situationen i dag er den, at Danmark fortsat kan forsøge at få international indflydelse ved at bruge sine militære styrker, skriver Gorm Rye Olsen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Gorm Rye Olsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark er en småstat. Det er jo ingen nyhed. Det er heller ikke en nyhed, at småstater har begrænsede muligheder for at få international indflydelse.

Små stater har sådan set kun deres gode ry og rygte samt deres almindelige omdømme at støtte sig til, hvis de vil bidrage til at gøre verden til et bedre sted. Sommetider taler man om, at stater kan udøve "blød magt".

Siden terrorangrebet på USA 11. september 2001 har danske politikere prioriteret den globale kamp mod terrorisme. Det gav et boost til det såkaldte ekspeditionsforsvar, hvor Danmarks engagement i Afghanistan og Irak står klarest i hukommelsen.

Læs også

Den store indsats i de to lande blev til det figenblad, som skjulte det massive svigt af dansk forsvar. Forsømmelsen gik hånd i hånd med, at Danmark ikke levede op til sine løfter og forpligtelser i Nato om at bruge to procent af BNP på forsvar.

International indflydelse

I dag står territorialforsvaret højt på både borgernes og politikernes prioritetsliste. På den korte bane vil det formodentlig være vanskeligt at skaffe folkelig opbakning til dansk deltagelse i militære operationer langt fra de hjemlige strande.

Så hvis Danmark skal fastholde muligheden for at have et ekspeditionsforsvar, er det nødvendigt at gennemtænke begrundelserne for, at Danmark skal engagere sig i militære interventioner i lande og områder udenfor Europa. 

På den korte bane vil det formodentlig være vanskeligt at skaffe folkelig opbakning til dansk deltagelse i militære operationer langt fra de hjemlige strande.

Gorm Rye Olsen
Professor i international politik, Roskilde Universitet

Her kan teorien om småstaten komme politikerne til hjælp. Teorien siger, at små stater har begrænsede muligheder for at påvirke verdens skæve gang. Derfor bør man slutte sig sammen med andre. Det gør Danmark allerede i kraft af sit medlemskab af Nato og EU.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt, og hvis en småstat som Danmark fortsat ønsker international indflydelse, er der kun én vej frem: at bygge sin indflydelse på den prestige og det omdømme, man i kraft af sin politik og sine handlinger har oparbejdet igennem årene.

Kampen mod terror

"I gamle dage", det vil sige under Den Kolde Krig, blev Danmark ofte beskrevet som en humanitær magt, eller som en "human internationalist".

Sådanne betegnelser betød, at Danmark af og til fik ørenlyd i internationale forsamlinger. Sommetider kunne opmærksomheden føre til, at Danmark fik – en smule – indflydelse på verdens gang.

Det var måske mest tydeligt i de år, hvor Danmark havde et af verdens højeste udviklingsbistandsbudgetter målt som procentdel af BNP. Det var også i de år, at Danmark ofte forsvarede menneskerettigheder og tilsvarende kritiserede overgreb mod forsvarsløse befolkningsgrupper.

Læs også

Med ophøret af Den Kolde Krig og kampen mod den internationale terrorisme blev militæret det foretrukne udenrigspolitiske instrument til at opnå international indflydelse. Det var næppe et særlig effektivt redskab til at give international prestige og bidrage til et positivt omdømme. Måske snarere tværtimod.

De militære interventioner var dog med til at kompensere for vores manglende opfyldelse af Natos to procent-målsætning. De bidrog også til at dæmpe den berettigede amerikanske kritik af de manglende forsvarsinvesteringer.

Danmarks renommé

Situationen i dag er den, at Danmark fortsat kan forsøge at få international indflydelse ved at bruge sine militære styrker. Det kræver dog, at man gennemtænker de situationer, hvor det kan styrke Danmarks omdømme som en "anstændig" international aktør, der ikke på forhånd har taget parti.

Indsættelse af danske styrker skal bidrage til at styrke Danmarks renommé.

Gorm Rye Olsen
Professor i international politik, Roskilde Universitet

Irak-interventionen i 2003 tjener som et skræmmeeksempel på, hvad man ikke skal gøre. Det samme gør piratoperationen i Guineabugten.

Hvis FN eller EU beder om militære styrker til at overvåge en våbenhvile mellem Israel og Gaza – inklusive beskyttelse af palæstinenserne i de besatte områder – vil det til gengæld være et oplagt eksempel på, at dansk militær deltagelse giver mening.

Det samme kunne – muligvis – være tilfældet i en række af de blodige konflikter i Afrika – helt aktuelt borgerkrigen i Sudan.

Interventionerne kunne ligne gammeldags fredsbevarende operationer. Det er dog åbenlyst, at danske militære styrker skal udstyres med et robust mandat, hvis det skulle komme så vidt.

Det er alt andet lige lettere at sige, hvad Danmark ikke skal gøre. Bundlinjen er dog, at Danmark bør fastholde muligheden for et ekspeditionsforsvar. Men før eventuel indsættelse bør beslutningstagerne tænke sig rigtig godt om.

Et kriterium for tænkningen kunne være, at indsættelse af militære styrker ikke alene skal bidrage til at dæmpe en væbnet konflikt og beskytte civile. Indsættelse af danske styrker skal også bidrage til at styrke Danmarks renommé som en ansvarlig og "fair" magt for derigennem at øge landets muligheder for at øve international indflydelse.

Temadebat

Hvordan skal Forsvaret prioritere sit internationale engagement i fremtiden?

Danmarks ekspeditionsforsvar lader til at få kniven i det nye forsvarsforlig, hvor tilbagekomsten af blandt andet et territorialforsvar er på tegnebrættet.

Krisen i Det Røde Hav er dog imidlertid en påmindelse om, at Danmarks interesser og forpligtelser fortsat kan ligge langt fra vores eget nærområde. Samtidig udelukker de tiltagende flygtningestrømme til Europa og stigende spændinger på Balkanhalvøen ikke muligheden for fremtidige EU-missioner.

Men skal Forsvaret i fremtiden både kunne deltage i det kollektive Nato-forsvar, EU-missioner og USA-ledede missioner i fjerne egne, og hvordan bør Forsvaret i så fald vægte mellem de tre INTOPS-prioriteter?

Det søger Altinget Forsvar svar på i en ny temadebat, hvor en række skribenter vil komme med deres perspektiv på emnet.

Du kan se det samlede debatpanel her.

Om temadebatter:
Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til [email protected].

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Gorm Rye Olsen

Professor, Institut for Samfund og Erhverv, RUC
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1979), dr.scient.pol. (Aarhus Uni. 1988)

0:000:00