Opsamling på temadebat: Hvis København vil gøre en forskel for klimaet, skal der tænkes i helt nye baner

København er i gang med en ny klimaplan frem mod 2035, og denne gang er ambitionerne skruet i vejret. Men hvad skal der til for, at målet kan lykkes denne gang? Læs eller genlæs pointerne fra Altinget Hovedstadens temadebat her. 

Lokale borgerdrevne initiativer bliver vigtige, hvis København skal lykkes med at komme i mål med sin klimaplan. Det var én af pointerne i Altinget Hovedstadens temadebat om hovedstadens kommende klimaplan.   
Lokale borgerdrevne initiativer bliver vigtige, hvis København skal lykkes med at komme i mål med sin klimaplan. Det var én af pointerne i Altinget Hovedstadens temadebat om hovedstadens kommende klimaplan.   Foto: Mellemfolkeligt Samvirke
Katja Gregers Brock

Står hovedstadens lokale klimapolitik foran et markant paradigmeskifte, eller skal kommunen blot følge den nationale linje? Det er et af de spørgsmål, som er blevet debatteret i Altinget Hovedstadens debat om Københavns kommunes klimamål. 

Anledningen var rådhusets beslutning om at gøre hovedstaden klimaneutral inden 2035. Hvordan dette mål skal nås, er kommunen igang med at formulere. Den har derfor blandt andet inviteret aktører og borgere til at give input til en klimaplan, der skal træde i kraft i 2026. 

Temadebatten har repræsenteret forskning, politik og lokalsamfund og aktivister, der har peget på en lang række områder, som skal være til stede for, at Københavns kan nå sine klimamål.

Altinget logoHovedstaden
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget hovedstaden kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00