Debat

S i København: Vi skal tilbageerobre byrummet fra trafikken

DEBAT: Vi er nødt til at tilbageerobre byrummet fra trafikken kvadratmeter for kvadratmeter. Bilernes rolle skal begrænses som kørende trafik og som pladsrøvere, skriver Marcus Vesterager (S).

Vi skal gøre det mindre attraktivt at tage bilen og i stedet frigive areal fra bilerne, der kan investeres i kollektiv trafik, cyklisme, fodgængere og grønne områder, mener Marcus Vesterager (S).
Vi skal gøre det mindre attraktivt at tage bilen og i stedet frigive areal fra bilerne, der kan investeres i kollektiv trafik, cyklisme, fodgængere og grønne områder, mener Marcus Vesterager (S).Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Marcus Vesterager (S)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune

Der skal en jætteindsats til for, at København når i mål med at blive CO2-neutral inden 2025.

I de forgangne år har vi truffet beslutninger, som har ført os et stykke af vejen, men disse delmål er også nået ved at plukke lavthængende frugter.

Vi bliver nu nødt til at træffe større, dyrere og sværere beslutninger, hvis vi ønsker at vores mål. Vejen dertil er flersporet, og ét af sporene er (bil)trafikken.

Vi skal lave trafikøer, så beboelseskvarterer ikke bliver på bilernes præmisser, og så skal vi planlægge vores by "bilfrit"

Marcus Vesterager (S)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune

Vi skal omlægge store dele af trafikken ud og ind af København, samtidig med at byen og hovedstadsområdet vokser og dermed forårsager et stort trafikalt pres.

Flere får en bil (måske endda den anden), færre tager cyklen (hvilket særligt ses blandt de unge), og flere hundrede københavnere dør hvert år for tidligt som følge af luftforureningen.

Foruden det negative bidrag til CO2-regnskabet går det trafikale pres altså også udover miljøet og folkesundheden. Samtidig ligger antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne omtrent på 200 om året, trods en vision om at tallet skal være på nul i 2025.

Flere skal op på cyklen
Vi skal naturligvis have flere til at springe på cyklen, gå eller tage den kollektive trafik.

Allerede på nuværende tidspunkt foregår 32 procent af københavnernes ture på cykel, ligesom nærved 27 procent foregår til fods.

Den tendens bør vi understøtte politisk ved at sikre bedre og sikrere cykelstier og -ruter, klare og nemme forbindelser for gående, ligesom vi har investeret i den kollektive trafik ved blandt andet etableringen af mere metro.

Udfordring bliver så, at der på almindelig hverdag er mange hundredtusind pendlere, der krydser kommunegrænsen i bil. Det belaster København enormt meget, og her er cyklen eller den kollektive trafik for sjældent et attraktivt alternativ til bilen.

Ej heller vil det være nok at håbe på en omstilling af biltrafikken til at køre på strøm. Derfor bliver vi nødt til simpelthen rent fysisk at tilbageerobre byrummet fra trafikken kvadratmeter for kvadratmeter. Bilernes rolle skal begrænses både som kørende trafik og som pladsrøvere, mens de holder parkeret på gader og pladser.

Læs også

Skal være dyrere at parkere
Det betyder eksempelvis, at vi skal gøre det dyrere at parkere i byen, at vi skal stille højere miljøkrav til bilerne, og at vi skal gøre det sværere at parkere i byen uden beboerlicens.

Disse tiltag vil gøre det mindre attraktivt at tage bilen til København og dermed frigive areal fra bilerne, der kan "investeres" i kollektiv trafik, cyklisme, fodgængere og grønne områder.

Denne prioritering skal kunne aflæses i vores byplanlægning. Vi skal lave trafikøer, så beboelseskvarterer ikke bliver på bilernes præmisser, og så skal vi planlægge vores by "bilfrit".

Med Københavns 'Kommuneplan 2019' fik vi også indført helt eller delvist bilfri som en del af byens byplanlægning. Der skal selvfølgelig være adgang for politi-, brand- og redningskøretøjer samt skraldebiler og lignende, men byen vil blive defineret som bilfri, når vi er uafhængige af bilen som transportmiddel og i stedet kan bevæge os rundt udelukkende på cykel, til fods og med den kollektive trafik.

Dokumentation

Temadebat: Hvordan når København sit klimamål i 2025?

København halter bagud med at kunne indfri klimamålet om at være CO2-neutral i 2025.  

Borgerrepræsentationen vedtog målet som en del af kommunens klimaplan i 2012, men siden har opgørelser vist, at Borgerrepræsentationen er nødt til at iværksætte yderligere initiativer for at indfri målet. 

En af opgørelserne, kommunens egen roadmap for 2021 til 2025, viser, at CO2-udledningen vil være på 630.000 tons CO2 i 2025.

Kommunen forventer med 47 initiativer at reducere udledningen med omkring 200.000 tons, hvilket betyder, at kommunen står tilbage med en "restudledning" på knap 430.000 tons CO2 i 2025. 

Klimaplanen består af fire indsatsområder, som tæller energiforbrug, kommunen som virksomhed, mobilitet og energiproduktion. De to sidste områder skal stå for henholdsvis 29 og 65 procent af CO2-reduktionerne op til 2025. 

Altinget giver ordet til politikere, interessenter og eksperter, som i en temadebat giver deres bud på, hvordan København får bragt CO2-udledningen ned til at kunne indfri klimamålet.

Hvilke yderligere tiltag bør borgerrepræsentationen iværksætte? Hvilke tiltag kan aktørerne fremfor politikerne selv tage initiativ til? Og hvor dyrt må kampen for klimamålet blive?

Her er deltagerne:

  • Finn Rudaizky (DF), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommune
  • Jacob Hartvig Simonsen, direktør, Amager Ressourcecenter
  • Jakob Næsager (K), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommune
  • Lars Therkildsen, direktør, Hofor
  • Marcus Vesterager (S), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommune
  • Mette Annelie Rasmussen (R), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommune
  • Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune
  • Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer og prorektor på Syddansk Universitet
  • Simon Kjær Hansen, direktør, C40
  • Thomas Møller Thomsen, direktør, FDM.

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Marcus Vesterager

Medlem af Borgerrepræsentationen (S), Københavns Kommune, bestyrelsesformand, ARC
cand.arch.

0:000:00