Ny debat: Hvordan når København sit klimamål i 2025?

TEMADEBAT: Politikere, interessenter og eksperter vil give deres bud på, hvordan København får bragt CO2-udledningen ned til at kunne indfri kommunens klimamål i 2025.

København halter bagud med at kunne indfri klimamålet om at være CO2-neutral i 2025.  

Borgerrepræsentationen vedtog målet som en del af kommunens klimaplan i 2012, men siden har opgørelser vist, at Borgerrepræsentationen er nødt til at iværksætte yderligere initiativer for at indfri målet. 

En af opgørelserne, kommunens egen roadmap for 2021 til 2025, viser, at CO2-udledningen vil være på 630.000 tons CO2 i 2025.

Login