Anmeldelse af 
Christine Brochdorf

5 A'er: Ny bog kan give mere demokratiske samtaler mellem embedsmænd og borgere

I en tid med smuldrende tillid og stigende krav til det offentlige kommer Hans Mogensens relevante bog 'Markante borgere' med gode råd og værktøjer, der er lige til at tage i anvendelse til det gode borgermøde. Bogen bør være fast pensum på forvaltningsuddannelser og for kommunalpolitikere, skriver Christine Brochdorf.

Hans Mogensen giver&nbsp;konkrete råd, hjælpemidler og værktøjer, der er lige til at tage i anvendelse med plug and play-beskrivelser af det gode borgermøde, skriver Christine Brochdorf.&nbsp;(Arkivfoto: Utilfredse forældre til et borgermøde)<br>
Hans Mogensen giver konkrete råd, hjælpemidler og værktøjer, der er lige til at tage i anvendelse med plug and play-beskrivelser af det gode borgermøde, skriver Christine Brochdorf. (Arkivfoto: Utilfredse forældre til et borgermøde)
Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix
Christine Brochdorf
Markante borgere - Viden og værktøjer til færre frustrationer
Hans Mogensen
272 sider, Samfundslitteratur, udkom 30. maj, 340 kr.


Hans Mogensen har begået en bog, der bør være fast pensum på forvaltningsuddannelserne og for kommunalpolitikere. Det er en bog, der med viden og omsorg (ja, omsorg) forklarer og analyserer, hvorfor nogle borgere udvikler sig til at være i kategorien ”markante borgere”. Det er et nyt – og tiltrængt sprog – for de besværlige, de krævende, de højtråbende, de insisterende og dem, der bare fylder meget i lokalsamfundene.

Hans Mogensens journalistiske og kommunikative baggrund fornægter sig ikke i hans insisteren på, at sproget skaber virkelighed, og det derfor ikke er lige meget, hvilke ord, begreber og omtaler, der er om borgere og den måde, vi mødes på. Han tilbyder i bogen nye begreber, arketyper og definitioner, der er kærkomne.

Særlig begejstret er jeg for bogens første del, der hedder 'Demokratiet i krise'. Det er velskrevet og giver et godt view ud over de forandringer, vi oplever i de vestlige demokratier i disse år. Hvorfor er folk så vrede, hvad er der blevet af tilliden og hvorfor bare stiger og stiger vores forventninger og krav til de offentlige myndigheder? Der er gode og velunderbyggede bud i bogens første afsnit.

Fokus på mere demokratiske samtaler mellem embedsmænd og borgere er rigtigt, men det fjerner en væsentlig aktør i embedsmændenes verden, nemlig at der også findes markante politikere.

Christine Brochdorf
Fhv. kommunaldirektør

Mere demokratiske samtaler
Der bliver skrevet en del om embedsværkets faglighed. Min erfaring er, at det måske netop er når faglighed optræder i ental, at der opstår problemer og de markante borgere manifesterer sig.

Der findes ikke enkeltstående fagligt korrekte løsninger i en borgeroptik. Vores liv er langt mere nuancerede, end den lovgivning eller faglighed den enkelte medarbejder eller afdeling administrerer. Derfor kan man som myndighedsperson ikke påberåbe sig, at man alene har handlet fagligt korrekt.

Skal jeg sætte en hovedoverskrift på de løsninger, der præsenteres i bogens mere værktøjsorienterede kapitler, så er det opskrifter på mere demokratiske samtaler mellem embedsmænd og borgere. Fokus er rigtigt, men det fjerner en væsentlig aktør i embedsmændenes verden, nemlig at der også findes markante politikere.

Der er ligeså mange politiske arketyper som der er borger-arketyper. Politikere indgår delvist som ansvarlige for proces og dialog, men også som borgeres repræsentanter. Der opstår derfor en naturlig asymmetri, når bølgerne går højt. Derfor er opskrifterne på den gode borgerdialog et forløb, der med fordel kan ske fælles mellem embedsmænd og politikere.

Læs også

Ansvar for borgerne i liv og død
Når jeg indledningsvis karakteriserer Hans Mogensen som omsorgsfuld i sin karakteristik af både borgere og medarbejdere, så er det blandt andet på baggrund af et glimrende afsnit i bogen, der beskriver, at vi faktisk ikke er så rationelle, som vi går og tror.

Erkendelserne står i kø samtidig med, at man læser teksten, der nænsomt bøjer i neon, at vi har en begrænset opmærksomhed, tid, spændvidde og seriel informationsbehandling. Når vi så derudover er kodet til at høre det, vi gerne vil høre. Hyler med flokken. Har følelser, der overtrumfer fakta, og ikke går af vejen for en god konspiration, ja så er der lagt i kakkelovnen til borgermøder, inddragelsesprocesser og dialoger, der næsten kun kan gå galt.

I bogens opskrift-kapitler er der gode, konkrete råd, hjælpemidler og værktøjer, der er lige til at tage i anvendelse.

Christine Brochdorf
Fhv. kommunaldirektør

En kommune har ansvar for borgerne i liv og død samt i lyst og nød. Det stiller kæmpestore krav til ledelsen og til den konkrete sagsbehandling. Men vi er alle bare mennesker, og når der kommer en relevant bog fra Hans Mogensens hånd, så er det fordi, det går skævt hver dag i alle kommuner i forskellige sammenhænge – fuldstændig ligesom det gør i alle andre typer organisationer og virksomheder. I organisationer og virksomheder er det oftest bare irriterende og ikke decideret livsindgribende.

Mange offentligt ansatte har fundet deres egen vej i, at ”overleve” de markante borgere. Det er med et skjold af faglighed, henvisning til regler og lovgivning eller til ankeinstanser.

Skjoldet kan gennem årene have udviklet sig så meget, at det kan opleves decideret undergravende fra medarbejderens side, når ledere beder om faktisk at møde de markante borgere, stille spørgsmål til fagligheden (i ental) eller spørge ind til om det måske er på tide med et sagsbehandlerskift eller lignende. Så opleves det pludselig som manglende opbakning fra ledelsens side eller kompromitterende for fagligheden. Men den fleksibilitet er afgørende, hvis vi skal ud af den dem/os-deadlock, som præger mange af forløbene. Og ikke mindst væk fra en borgeropfattelse af ”systemet”, der minder om ”huset vinder altid”-logikken fra casinoet.

Plug and play til det gode borgermøde
Skal jeg finde et hår i suppen, findes det i bogens præmis for demokratiet. ’Markante borgere’ indledes med en fortælling om en (u)demokratisk protest i senatet i Oregon, og forfatterens harme er tydelig. Præmissen er, at demokratiet som vi er opvokset med i Danmark, er det entydigt rigtige, og det vi skal fastholde. Afsnittet afsluttes med den apokalyptiske sætning: ”demokratiet er ikke længere en selvfølge”. Men måske det faktisk er her kimen til de mange nye partier, bevægelser og ikke mindst markante borgere skal findes.

Demokratiet, som vi kendte det, er under forandring. Og måske vi skal gå med den forandring og se, hvilke potentialer det bringer med sig. I stedte for stædigt at fastholde, hvor skrækkelig verden bliver, hvis vi ikke får bragt orden i vores eget traditionelle demokrati i en fart. Som Hans Mogensen selv fremhæver, så mener fire ud af fem danskere, at vi er kommet styrket ud af coronakrisen. Men den var jo netop karakteriseret af en stærk leder og ingen demokratisk samtale og involvering i de omfattende beslutninger, der blev truffet.

I bogens opskrift-kapitler er der gode, konkrete råd, hjælpemidler og værktøjer, der er lige til at tage i anvendelse. Der er plug and play-beskrivelser af det gode borgermøde og fordele og ulemper beskrevet ved de forskellige modeller. Igen savner jeg et par gode fif til, hvordan borgermøder indimellem kan udvikle sig uforudsigeligt på grund af markante politikere. Men det skal være en opfordring til Hans Mogensen om at skrive en toer.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans Mogensen

Kommunikationschef, Silkeborg Kommune
journalist (Danmarks Journalisthøjskole og Politiken 1993), executive master i strategisk virksomhedskommunikation (Aarhus Uni. 2007) og master i offentlig ledelse (Aarhus Uni. 2021)

Christine Brochdorf

Bestyrelsesleder og rådgiver i bæredygtigt velfærdsdesign, fhv. kommunaldirektør i Egedal og Furesø
cand.scient.adm.

0:000:00