Debat

EL: Forløbet af radio-udbuddet skal have konsekvenser

DEBAT: Udbuddet af den fjerde FM-kanal og den nye DAB-kanal skal have politiske konsekvenser. Man bør blandt andet overveje, om det er hensigtsmæssigt, at et konkurrerende alternativ til Danmarks Radio skal sendes i fuldt udbud hvert fjerde eller ottende år, skriver Sønder Søndergaard (EL).

Det er en politisk opgave at sikre, at vi aldrig igen kommer i en lignende udbudssituation, skriver Søren Søndergaard (Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget)<br>
Det er en politisk opgave at sikre, at vi aldrig igen kommer i en lignende udbudssituation, skriver Søren Søndergaard (Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Søndergaard (EL)
Medieordfører

Det tumultariske og stærkt politiserede udbud af den fjerde FM-kanal og den nye DAB-kanal skal have konsekvenser. Ikke bare juridisk, men også politisk.

Da den nye Radio24syv gik i luften den 1. november 2011 stod det klart, at den levede på en midlertidig sendetilladelse og efter otte år skulle ud i et nyt udbud.

Det, der ikke stod klart var, at dette udbud ville blive politiseret i en sådan grad, at 24syv reelt ville blive afskåret fra at fortsætte. Men det var det, der skete. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

En uskøn forening af VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti indskrev nogle stadig mere omfattende afstandskrav i udbudsmaterialet med det resultat, at den eneste byder blev Radio4 med provinsaviser som bagmænd og placeret i Århus.

Udbuddet skulle været gået om
På grund af dette brud med armslængdeprincippet krævede Enhedslisten i valgkampen, at hvis der kom en ny regering, så skulle FM-udbuddet stoppes og gå om på fair betingelser. 

Jeg støtter fuldt ud, at 24syv indsender en klage over selve resultatet af udbuddet.

Søren Søndergaard (EL)
Medieordfører

Det ville have været muligt, fordi udbuddet endnu ikke var afgjort. Men det synspunkt stod vi desværre alene med. I stedet tildelte Radio- og TV-Nævnet så i begyndelsen af juli sendetilladelsen til Radio4. Og held og lykke til dem!

Imidlertid var den gamle regering blevet så skræmt af protesterne mod udelukkelsen af 24syv fra FM-båndet, at den åbnede op for, at 24syv kunne søge på den nye DAB-kanal, som skulle begynde at sende den 1. april 2020.

Dette ville imidlertid også udelukke 24syv, som skulle stoppe på FM-båndet den 31. oktober og naturligvis ikke kunne have hele apparatet stående i fem måneder uden indtægt. 

Ordentlige forhold
Derfor besluttede det nye flertal efter valget, at udvide starttidspunktet fra 1. november 2019 og frem til 1. april 2020. Det generede ikke nogen, men gav 24syv en reel mulighed for at søge.

Til dette udbud var der tre ansøgere, og den 22. oktober offentliggjorde Radio- og TV-Nævnet resultatet, hvor 24syv blev fravalgt.

Læs også

Det kom som en overraskelse for mange – 24syv havde trods alt sendt i otte år, udviklet unikke programmer og opnået flere hundrede tusinde trofaste lyttere. Og overraskelsen – for nu ikke at sige vreden – blev ikke mindre af, at grundlaget for afvisningen var – mildest talt - temmelig uigennemskueligt, og at afgørelsen ikke kunne ankes.

Som loven er indrettet, skal jeg ikke blande mig i, hvem der får tilladelsen. Den afgørelse er lagt i det uafhængige Radio- og TV-nævn, som i øvrigt er sammensat af den tidligere borgerlige kulturminister. Men som politiker skal jeg selvfølgelig sikre mig, at tingene går ordentligt til.

Fuld støtte til klage
Derfor støtter jeg fuldt ud, at 24syv indsender en klage over selve resultatet af udbuddet til Klagenævnet for Udbud. 

Argumenterne for, at det ikke er tilladt, er efter min mening tvivlsomme, og klagenævnet skal i hvert fald have muligheden for at afgøre, om de er kompetente i sagen.

Derfor støtter jeg, at 24syv indgiver en klage til Ombudsmanden – også selvom den midlertidige ombudsmand allerede har meddelt, at han ikke vil gå ind i sagen af egen drift. 

Hvis der er sket brud på god forvaltningsskik, som 24syv mener, så er det selvfølgelig noget, Ombudsmanden skal kigge på, hvis han får en klage.

Derfor støtter jeg, at Rigsrevisionen kigger på sagen, som Enhedslistens statsrevisor, Frank Aaen, har foreslået. Her er ikke mindst spørgsmålet om den påståede manglende klageadgang vigtigt.

Og derfor støtter jeg, at 24syv anlægger en sag ved domstolene for at få en juridisk afgørelse. 

I den forbindelse glæder det mig, at Borgerretsfonden har tilbudt et millionbeløb til at dække omkostninger i forbindelse med en sådan retssag.

Vigtig politisk opgave foran os
Men ud over at bidrage til, at alt er gået rigtigt til, så er det også en politisk opgave at sikre, at vi aldrig igen kommer i en lignende situation.

For eksempel, at der er tvivl om, hvorvidt der er mulighed for klageadgang – i væsentlige afgørelser skal der altid være ret til en "second opinion". Og for eksempel at sammensætningen af det nævn, som skal afgøre udbuddet, helt åbenlyst mangler praktisk erfaring inden for radiovirksomhed.

Men den politiske opgave går endnu dybere, nemlig at overveje om det er hensigtsmæssigt, at et konkurrerende alternativ til Danmarks Radio skal sendes i fuldt udbud hvert fjerde eller ottende år. 

For med mindre den radio, der har tilladelsen, er totalt håbløs, så vil vi igen og igen komme til at stå i den situation, hvor et udbud enten er rent formelt, eller hvor en velfungerende radio med hundrede tusindvis af lyttere skal lukke.

Det tumultariske og stærkt politiserede udbud af den fjerde FM-kanal og den nye DAB-kanal skal have konsekvenser. 

Det vil Enhedslisten arbejde for, at de kommende medieforhandlinger kommer til at sikre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Bo Søndergaard

MF (EL), fhv. MEP, Folkebevægelsen mod EU
HF (Gentofte Statsskole 1974), svejser og skibsbygger (Lærlingeskolen på B&W Skibsværft 1975)

0:000:00