Karsten Hønge: Børn på scenen falder mellem to stole

DEBAT: Børn i underholdningsbranchen – for eksempel i film, på teatret og i talentshows – har ikke samme rettigheder som deres voksne kollegaer. Vi skal derfor se på, hvordan vi kan udforme reglerne, så et trygt arbejdsmarked gælder for alle grupper, skriver Karsten Hønge (SF).

Af Karsten Hønge
Arbejdsmarkedsordfører i SF 

Arbejdsvilkårene i de kunstneriske fag har faldgruber, og der mangler rettigheder for selvstændige og freelancere i branchen. SF arbejder for at få love og bestemmelser til at passe bedre til den virkelighed, kunstnere arbejder i.

Vi ønsker et arbejdsmarked, som er trygt, uanset hvor man arbejder. Der er desværre eksempler på, at reglerne er udformet på en måde, så mange falder mellem to stole og derfor ikke får samme rettigheder som alle andre.

Et sted, hvor det halter, er børn, der arbejder i underholdningsbranchen – for eksempel i film, på teateret og ikke mindst i de talentshows, som mange af os sidder med slikskålen foran os og ser på tv fredag aften. 

Der er ingen tvivl om, at børn selvfølgelig ser det som en sjov og fantastisk mulighed at være i underholdningsbranchen, og sådan skal det blive ved med at være.

Men netop fordi de ser det som en drømmetjans, vil de også være mere tilbøjelige til ikke at brokke sig, hvis arbejdsgiveren er urimelig.

Børnene er den svage part, og vi skal lave et værn omkring dem. I dag har de ikke mange rettigheder, og de falder ofte mellem to stole. 

Gode anbefalinger fra Børnerådet
Børnerådet har i en undersøgelse af børns arbejde i underholdningsbranchen peget på, at der i dag er usikkerhed omkring børnenes vilkår.

Der kan eksempelvis være udfordringer med at få koordineret arbejdslivet med skolegangen, når arbejdet trækker ud til sent om aftenen. Meget ventetid og lange dage kan gå ud over lektier og koncentration i skolen. Eller det kan være dårlige kontrakter og uklarheder om, hvilke rettigheder man har som barn på arbejde i branchen.

Vi skal huske på, at børnene er på arbejde, ligesom de voksne er på arbejde. Men mens de voksne har regler og rettigheder, har børnene ingen. 

Vi har lyttet til Børnerådet og på den baggrund fremsat et beslutningsforslag i Folketinget med en række forslag, som vil forbedre vilkårene for børnene.

SF foreslår forbedringer
For det første bør arbejdstilladelser til børn under 13 år ikke varetages af politiet, men af Arbejdstilsynet. Derudover bør deltagelse i talentshows fremover kræve en tilladelse, og de skal desuden omfattes af arbejdsmiljøreglerne.

Det er Arbejdstilsynet, der kender til arbejdsmiljøet og derfor bedst kan vurdere, hvilke situationer børn kan arbejde i. Man skal anerkende, at det trods alt stadig er arbejde og ikke bare sjov og ballade det hele.

Endelig bør der være bedre klageadgang for børn og deres forældre, hvis de er utilfredse med noget i børnenes forløb.

Arbejdsgiverne på de enkelte medieproduktioner har selvfølgelig også en vigtig opgave med at sikre gode, trygge rammer for børnene. Der bør være en børneansvarlig på de arbejdspladser, hvor børnene deltager, som kan sikre et godt forløb, og som har et særligt fokus på at varetage børnenes interesser og trivsel.

Selvfølgelig kan alt ikke løses ad lovgivningens vej. Forældrene har også et ansvar for at sikre, at børnene trives, og at arbejde koordineres forsvarligt med en hverdagen, hvor der skal være ordentlig plads til skole, venner og fritidsaktiviteter.

Med de forbedringer, vi foreslår, vil børnene trygt kunne deltage i underholdningsbranchen. De har krav på ordentlige og sikre forhold.

 

LÆS OGSÅ: SF vil forbedre arbejdsvilkår for børn med x-factor

 

Forrige artikel Ny debat om arbejdsvilkår i kunstbranchen Ny debat om arbejdsvilkår i kunstbranchen Næste artikel Søren J. Damm: Gøglerjournalister er magthavernes våde drøm Søren J. Damm: Gøglerjournalister er magthavernes våde drøm