Mette Bock: Kunstnerne skal også række ud mod samfundet

DEBAT: Et godt arbejdsliv for kunstnere afhænger af mere end dagpengeregler. Kunstnerne skal tænke i nye baner for at skabe indtægtsgrundlag, mens kunstrettede uddannelser skal forberede de studerende bedre på en selvstændig tilværelse, skriver kulturminister Mette Bock.

Af Mette Bock (LA)
Kulturminister

Debatten om arbejdsvilkår i kunstbranchen er vigtig, men den bør handle om langt mere end dagpengeregler. Hvorfor taler vi ikke mere om, hvordan kunstnerne i højere grad kan skabe et indtægtsgrundlag, så de helt undgår at komme ind i dagpengesystemet?

Én vej hertil kan være, at de kunstneriske uddannelser i højere grad styrker de studerendes kompetencer i forhold til at træde ud på arbejdsmarkedet – også som selvstændige. Der er ikke mange faste stillinger på det traditionelle arbejdsmarked – endnu – og derfor skal man tænke i andre baner.

Også kunstnere skal række ud mod samfundet, og omvendt skal vi som borgere udvikle en større forståelse for kunstens og kulturens enorme betydning for vores liv som mennesker.

Kunstnere kan bidrage med mere end kunst
Et andet eksempel er den oprustning, der i øjeblikket er i gang på uddannelsesområdet, hvor de statslige scenekunstneriske uddannelser er ved at blive omdannet til bachelor- og kandidatuddannelser. I dag er der ofte en meget firkantet forestilling om, hvad for eksempel en skuespiller kan. Spille skuespil? Ja, men mere end det.

Med de nye bachelor- og kandidatgrader kommer det fremover til at stå klart, hvilke bredere kompetencer skuespillere har. Skuespillerens faglighed skal forstås bredere og bruges i flere jobsammenhænge.

Med graderne får de studerende i øvrigt også flere muligheder for videreuddannelse senere i både ind- og udland. Jeg tror, det bliver en stor gevinst for de kunstneriske uddannelser. Vel vidende, at akademia ikke skal overskygge den kunstneriske del.

Ingen støtte til kommercielle succeser
Efter min mening bør vi også se nærmere på indretningen af kunststøtten og på, om vi støtter kunsten på den rigtige måde. Her tror jeg grundlæggende, at vi bør rette særlig opmærksomhed mod elite og vækstlag. Ikke alt skal støttes – i al evighed.

Den statslige kulturstøtte kommer ikke til at blive øget i de kommende år, så derfor skal vi prioritere anderledes og få øget ressourcerne ved at sætte fokus på samspillet mellem offentlig støtte, privat funding – inklusive villigheden til at betale for kultur og kunst – samt civilsamfundet.

Staten skal ikke finansiere den del af kulturen, der kan stå på egne ben. Vi må prioritere og tænke i nye baner. Uanset om vi kigger på museerne, orkesterlandskabet, scenekunsten eller den kommende medieaftale. Jeg har ikke færdige svar på, hvilke løsninger vi konkret skal vælge, men arbejdet bliver nu sat i gang – og jeg er selvfølgelig åben for at høre gode forslag!

Nye dagpengeregler på vej
Når det gælder dagpengereglerne, er det velkendt, at tilværelsen som kunstner – for eksempel som skuespiller, musiker eller billedkunstner – ikke altid spiller godt sammen med dagpengereglerne.

Men som blandt andet Alex Ahrendtsen og Rasmus Nordqvist er inde på i deres indlæg i debatserien, oplever selvstændige, freelancere og atypisk ansatte inden for helt andre erhverv nogenlunde tilsvarende udfordringer. Og der er tegn i sol og måne på, at ”prekariatet” bliver en stor del af fremtidens arbejdsmarked.

Derfor skal vi også se nærmere på, hvordan dagpengereglerne skal skrues sammen for hele denne gruppe.

Det sker for tiden i en arbejdsgruppe under beskæftigelsesministeren, der, så vidt jeg er orienteret, snart er klar med sine anbefalinger. Jeg ser frem til at modtage disse anbefalinger, så vi med afsæt i dem kan snakke mulige løsninger – også når det handler om kunstnernes vilkår, og de helt konkrete udfordringer, der er inden for det område.

Det handler om at skabe rammer om arbejdslivet for fremtidens kunstnere, så de i højere grad undgår situationer, hvor de kommer på dagpenge. Og den opgave omfatter mere end dagpengeregler.

Forrige artikel Artistforbund: Kunstnere skal have en utvetydig plads i samfundet Artistforbund: Kunstnere skal have en utvetydig plads i samfundet Næste artikel DF: Vi skal stille konkrete krav til DR DF: Vi skal stille konkrete krav til DR
 • Anmeld

  arne lund · -

  Mette Suks grænseløse uvidenhed

  Som vanligt udtaler Mette Suk sig om noget, hun ikke aner et klap om. Minder om dengang hun gik i brechen for bæredygtig Landsbugs forslag til den landbrugspakke, der medførte yderligere forurening. Eller da hun for nylig mente at vide hvordan DR's orkestre og kor skulle organiseres. Også har faldt hun over det faktuelle.
  Her får vi den vante neo-liberalistiske gang tågesnak, om at hvis ikke kunstnerne kan leve af det de laver, så må de lave noget andet. Underforstået: noget folk gider købe.
  Hun vil også akademisere kunstuddannelserne, men den slags kan være - og er - dræbende for udfoldelsen. En akademisk uddannelsesforløb er velegnet til at fjerne vildskaben, det spontane og det uforudsigelige fra kunsten, og så får vi i stedet en ufarlig, djøf'iceret "kunst", der behager magthaverne og de frygtsommelige.
  Prøv at se hvor mange forfattere fra de senere år, de er udklækket fra universiteternes litteraturvidenskabelige studier. De er for nu at sige det på godt dansk - røvkedelige. De mangler saft og kraft og galskab. Men på den anden side - så sælger de godt, og så er alt jo ifølge Mette Suk i orden.

 • Anmeld

  Henrik V Blunck

  Øgenavne ødelægger debatten

  Det er beklageligt at Arne Lund bruger øgenavne om ministeren, for hans argumenter er ellers ganske fornuftige.

  Ikke desto mindre kan man godt argumentere for, at man godt kan lave vild kunst i sin fritid, og så lave en jingle for at få smør på brødet. Det er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. :-)

  Det gavner ofte, at vi møder hinanden på halvvejen og prøver at forstå hinandens argumenter før man jorder dem med nye træmænd og øgenavne. God dag herfra.

 • Anmeld

  Steffen Gliese · Oversætter, cand. phil.

  Kunstneres sammenstukne budgetter

  Det har altid været sådan, at kunstnere har undervist, formidlet, dekoreret - foruden at de har bestridt diverse omsorgsjob - for at få tilværelsen til at hænge sammen
  Det bliver imidlertid sværere, fordi disse job også nedlægges, hvor man ellers må sige, at vores voksende velstand burde investeres i stadig mere kunst, videnskab, social sikkerhed og sundhed, i stedet for at blive klattet væk på sportsvogn nummer tre til millonæren.