Mogens Jensen: Digitalisering skal styrke bibliotekerne

DEBAT: Det giver ikke mening at se på en ændring af biblioteksloven, før en ny national biblioteksstrategi har været drøftet, mener Mogens Jensen (S).

Mogens Jensen (S)
Kultur- og medieordfører

Folkebibliotekerne har, siden de blev oprettet for over 100 år siden, været en garanti for, at alle borgere har adgang til oplysning, uddannelse og kultur.

Meget er sket på 100 år. Og alligevel er det lykkedes vores fælles biblioteker at fastholde sin rolle og relevans i samfundet. Nu kan det så imidlertid forstås, at den liberale tænketank CEPOS er kommet til den konklusion, at fremtidens samfundsbehov ikke omfatter bibliotekerne.

Budskabet stiller sig samtidig oven på kulturministerens tidligere udmelding om, at der i det kommende år er behov for en analyse af bibliotekernes rolle i dag – blandt andet for at afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende.

Jeg hilser analysen velkommen. Det er klogt at få et overblik over den indsats, bibliotekerne gør i dag for oplysning, uddannelse og kultur. Socialdemokratiet deltager gerne i en diskussion herom.

Men vi må tage tingene i den rigtige rækkefølge. Hvilket indebærer, at det ikke giver mening at se på en ændring af lovgivningen, før en ny national biblioteksstrategi har været drøftet.

Samtidig er det naturligt og rigtigt, at bibliotekerne udvikles i takt med tiden. Så de fortsat kan være borgernes lokale samlingspunkt for oplysning, uddannelse og kultur.

Bibliotekerne skal have mulighed for at løse denne opgave med flere værktøjer end blot litteraturen. Alt andet vil være et benspænd, der kun vil gøre bibliotekerne mindre vedkommende for danskerne.

Bibliotekerne finder nye veje
Et godt eksempel på denne udvikling er det nylige samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd. De to organisationer er gået sammen om en opfordring til, at biblioteker og folkeoplysende organisationer øger samarbejdet lokalt. For mig er det et godt eksempel på, hvordan bibliotekerne finder nye veje til oplysning, uddannelse og kultur.

I dag bruger danskerne bibliotekerne flittigt. Både til lån af bøger, lydbøger og e-bøger. Ligesom antallet af besøgende er stigende. Det er positivt. Og det viser for mig, at danskerne stadig finder bibliotekerne relevante.

Derfor skal vi fastholde, at bibliotekerne grundlæggende er et lærings-, dannelses- og oplysningsprojekt. Et projekt, hvor borgernes frie og lige adgang til litteratur og information står øverst og sikres.

Digitalisering er afgørende
Samtidig må vi spørge os selv om, hvad der skal til, for at bibliotekerne også i fremtiden spiller en central rolle for oplysning, uddannelse og kultur med tilbud, danskerne gerne vil benytte?

Et afgørende svar er digitalisering. Det er helt afgørende, at bibliotekerne fortsætter arbejdet med at være digitalt til stede. Bibliotekerne skal være på de platforme, hvor danskerne er. Med den teknologiske udvikling er det helt centralt, at bibliotekerne over tid kan tilbyde digitale udlån, der matcher det fysiske udlån.

Derfor er det vigtigt, at vi understøtter rammerne omkring eReolen. Det er afgørende, at bibliotekerne har det nødvendige grundlag til at løfte digitaliseringsopgaven. Hvis danskerne også i fremtiden skal finde bibliotekerne relevante, så kræver det, at man kan finde det samme materiale fysisk såvel som digitalt.

God aftale mellem forlag og eReolen
Det er derfor også glædeligt, at det kort før jul er lykkedes eReolen og en række forlag, hvis bøger det hidtil ikke har været muligy at låne som e-bøger, at indgå en aftale, så bibliotekerne nu også kan tilbyde de bøger digitalt. Det vil jeg gerne kvittere for. Det er en sag, Socialdemokratiet længe har presset på for at få løst. For det er helt afgørende for bibliotekernes digitale indsats, at alle forlag er med.

Som samfund har vi i den grad fortsat behov for bibliotekerne. Det er en ualmindelig stor styrke for vores samfund, at danskerne har fri og lige adgang til litteratur og information. Det skal vi ikke afvikle, men styrke. Med den tid, vi går ind i, er digitaliseringen derfor helt afgørende.

Forrige artikel Forfatter: Fokus på samlingerne er bibliotekernes vej ud af krisen Forfatter: Fokus på samlingerne er bibliotekernes vej ud af krisen Næste artikel Producenter: Medieforliget er ved at få revet tæppet væk under sig Producenter: Medieforliget er ved at få revet tæppet væk under sig