Debat

Anne Paulin: Socialdemokratiet arbejder for flere vindmøller, men det vanskeliggøres af EU's naturplan

EU-Kommissionens nye naturplan vil gøre det sværere at opstille vindmøller i Nordsøen, og derfor kan Socialdemokratiet i øjeblikket ikke støtte forslaget, som det er præsenteret, skriver miljøordfører og MF, Anne Paulin (S).

Med vores unikke havressource i Nordsøen og Østersøen har Danmark et helt særligt ansvar for at bidrage til at producere grøn strøm til resten af Europa, skriver Anne Paulin.
Med vores unikke havressource i Nordsøen og Østersøen har Danmark et helt særligt ansvar for at bidrage til at producere grøn strøm til resten af Europa, skriver Anne Paulin.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Anne Paulin
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I mandags stod Mette Frederiksen side om side med blandt andet den franske præsident Macron og EU-kommissionens formand Ursula Von der Leyen, da Danmark sammen med otte andre lande kunne præsentere nye, forhøjede ambitioner for Nordsøen.

Ambitionerne er skruet yderligere op, siden man med Esbjerg-erklæringen sidste år præsenterede ambitionerne om at kunne levere mindst 150 gigawatt grøn energi fra havvind inden 2050.

Temadebat:

Er Danmark på rette natur-kurs i EU?

Den danske regering støtter ikke op om EU's forslag til naturgenopretning. Regeringen mener, at EU-forslaget vil medføre en række økonomiske udfordringer for statskassen, erhvervslivet og flere andre områder, hvis det gennemføres, som det er lagt frem af Kommissionen. 

Det har vagt undren hos miljø- og biodiversitetseksperter, hvorfor vi i denne temadebat spørger en række aktører, om Danmark er på rette natur-kurs i EU? Eller nærmere en deroute, som i sidste ende vil koste dyrt for både naturen, miljøet og økonomien?

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debatredaktør Caroline Boas.

Nu skal Nordsøen helt op og levere 300 gigawatt i 2050. Samarbejdet er afgørende for Europa, europæerne, for vores klima og vores sikkerhed.

Alligevel risikerer Kommissionens udkast til naturgenopretningsforordning, som det foreligger nu, netop at kunne spænde ben for omdannelsen af Nordsøen til et grønt kraftcenter for hele Europa.

Det må ikke ske, og derfor mener vi også i Socialdemokratiet, at en afgørende forbedring af vores natur og biodiversitet ikke må ske på bekostning af grøn omstilling og europæisk energiuafhængighed.

Vores reservationer over for Kommissionens plan, som den ligger nu, handler derfor ikke om, at Socialdemokratiet eller regeringen ikke har store ambitioner på naturens vegne. Tværtimod. Vi har det derimod også på klimaets vegne.

Danmark som grønt kraftcenter

For biodiversitetskrisen er afgørende vigtig. Plante- og dyrearter forsvinder i et accelererende tempo. Det kræver politisk handling – både nationalt og internationalt.

Naturen skal have mere plads, og vi skal sætte ind overfor tabet af biodiversitet.

De, der automatisk peger fingre af regeringen, skylder at forholde sig til EU-naturplanen, som vi gør. 

Anne Paulin
Miljøordfører og MF (S)

Derfor arbejder vi i Socialdemokratiet for, at natur og biodiversitet er helt i top på den europæiske dagsorden, for også denne udfordring kan kun løses i fællesskab over grænserne.

Men samtidig står vi også midt i en buldrende klimakrise, som kræver, at vi satser massivt på vedvarende energi.

For Danmark skal være et grønt kraftcenter, som leverer grøn strøm til hele Danmark og halvdelen af Europa. Med vores unikke havressource i Nordsøen og Østersøen har Danmark et helt særligt ansvar for at bidrage til at producere grøn strøm til resten af Europa.

Hvis vi blot underskrev den nye EU-naturplan, som den foreligger, vil det umuliggøre, at vi i de kommende år kan opsætte det store antal vindmøller på havet, som er ambitionerne bag Nordsøerklæringerne.

Det skylder de, der automatisk peger fingre af regeringen, også at forholde sig til. For vi kan ikke løse klimakrisen uden mere vedvarende energi.

Visionsplan for dansk landbrug

Naturkrisen og klimakrisen er tæt bundet sammen, og vi skal derfor bestræbe os på, at løsningerne ikke spænder ben for hinanden.

Det gælder også i forhold til EU’s naturgenopretningsplan.

Naturgenopretnings-
forordningen bør ikke spænde ben for at udnytte verdens bedste havvindsressource.

Anne Paulin
Miljøordfører og MF (S)

Vores ønske er derfor, at det genovervejes, hvordan naturgenopretningsplanen kan sikre grøn handling, der både styrker naturen og adgangen til bæredygtig grøn energi.

Den balance mangler i forslaget, som det ligger nu.

Med regeringsgrundlaget har vi store ambitioner på naturens vegne. Flere naturnationalparker og en skovplan med etableringen af 250.000 hektar ny skov.

Vi vil med en ny og opdateret havplan skabe muligheder for etablering af endnu mere havvind, samtidig med at det sker i sameksistens med fiskeriet og under hensyntagen til natur og biodiversitet.

Og vi vil lave en samlet visionsplan for dansk landbrug, der ser på de samlede mål for arealanvendelsen til landbrug, natur og udbygning af vedvarende energi.

Sammenhæng mellem kriser

For Danmark skal selvfølgelig bidrage til EU’s målsætning om 30 procent beskyttet natur til lands og til vands i Europa i 2030.

Men vi er nødt til at insistere på, at der er plads til nuancerne i debatten. Det er ikke enten eller, men både og.

Læs også

For den grønne omstilling, som alle sektorer i vores samfund skal gennemgå i de kommende år, kræver, at vi ser på naturkrisen og klimakrisen i sammenhæng.

Og vi skal tænke nøje over, hvordan vi bruger det samlede danske areal bedst muligt.

Derfor bør naturgenopretningsforordning heller ikke spænde ben for at udnytte verdens bedste havvindsressourcer – det er hverken i Danmarks eller resten af Europas interesse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anne Paulin

MF (S)
msc.IBP. (Copenhagen Business School 2015)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

0:000:00