DN: Løkke har gjort Danmark fattigere

DEBAT: Lars Løkke Rasmussens to år ved magten har medført en målrettet afvikling af natur- og miljøbeskyttelsen og efterlader et fattigere Danmark til de næste generationer, skriver Ella Maria Bisschop-Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Placeholder image
Foto: Kristian Ørsted Pedersen og Simon Klein-Knudsen, DN
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ella Maria Bisschop-Larsen
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Regeringen hånes blandt politiske modstandere og kommentatorer for ikke at få gennemført ret meget af sin politik. Det passer nu ikke helt. Der har tværtimod været et sandt stormløb mod hele det grønne område og de sidste to år med Lars Løkke Rasmussen ved rorpinden kan kun beskrives som brutale, når det gælder natur- og miljøområdet.

Løkke-regeringen gør sig fortjent til det prædikat alene på grund af den målrettede afvikling af natur- og miljøbeskyttelsen. Men også den mere eller mindre subtile undergravning af forskningsresultater og dermed fraskrivelsen af at føre faktabaseret politik ligesom udskilningen af medarbejdere i ministerium, styrelser og departementer er uden fortilfælde.

De åbenlyse anslag er blandt andet en landbrugspakke, der betyder en øget kvælstofforurening, og at nitratkoncentrationen i det øverste grundvand vil stige, for eksempel med 16 procent i Viborg-området. Der er tilladelsen til sprøjtegifte i beskyttede naturområder, til nye forurenende havbrug, tilbagerulning af klimamål, lempelser af Planlov og kystbeskyttelse, de igangværende forsøg på at tage landbrugets ”forhadte vandløb” ud af vandplaner og det igangværende forsøg på at decimere Natura2000-områderne.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Der er en ny sprøjtemiddelstrategi, der betyder, at der fremover vil kunne godkendes pesticider, der forurener grundvandet med nedbrydningsprodukter i koncentrationer, der er 7,5 gange større end tidligere. Og der er forsøget på at lave ”erstatningsnatur” – altså pløje naturområder bort mod at etablere dem andetsteds.

Velforberedt regering
Man må sige, at det var en velforberedt Løkke-regering, der tiltrådte 28. juni 2015. Udover at afvikle natur- og miljøbeskyttelsen skulle også hele det grønne område saneres. Miljøministeriet forsvandt ind under Fødevareministeriet og hundredvis af medarbejderne fra det grønne ministerium blev flyttet. Naturstyrelsen blev splittet op og delvist flyttet ud. Problemet her er ikke selve udflytningen, men snarere hvor stor en del af medarbejderne og dermed den faglige kontinuitet der flyttede med.

Regeringen synes målrettet at ville fuldføre Anders Fogh Rasmussens angreb på ”eksperttyranniet’ fra nullerne ved at ignorere advarsler fra forskere og eksperter.

Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Borgernes bedste garant for deres rettigheder på natur- og miljøområdet er i Viborg med nyt navn og nyt indhold. Natur- og Miljøklagenævn hedder nu Miljø- og Fødevareklagenævnet, og naturen er ikke kun skrevet ud af navn, men også af gavn. Således er det påfaldende, at natur og biodiversitet slet ikke indgår som en af nævnets faglige grupper. Hvorfor har et klagenævn, som skal tage vare på hele vores naturlovgivning, ikke en faglig afdeling om emnet? I stedet skal naturen på land fremover alene behandles i relation til landbruget, og ikke længere som et selvstændigt emne. Det er jo uacceptabelt al den stund, at vi ved, at tilstanden for den terrestriske natur – kaldes ”alarmerende” af forskerne.

Kamp mod eksperttyranniet
Den slags advarsler ignorerer Løkke-regeringen på lige fod med de advarsler, en tidligere Venstreregering engang fik om, at den førte politik ville føre til et sammenbrud i Skat. Ja – tværtimod synes regeringen målrettet at ville fuldføre Anders Fogh Rasmussens angreb på ”eksperttyranniet’ fra nullerne ved at ignorere advarsler fra forskere og eksperter.

Det så vi af den talmagi, der blev udført med forskernes tal og udløste et #gyllegate. Vi så snerten af det, da en af landets fremmeste forskere i havmiljø blev fravalgt til en høring om havmiljø. Og tydeligt bliver det, når landbruget udnævner det som ”en kæmpesejr”, at regeringen vil have udenlandske forskere til at evaluere de danske forskere, når det gælder deres kvælstofmodeller bag vandområdeplanerne.

Senest har ministeren flyttet 50 mand fra Miljøstyrelsen til sit departement. Det handler om nogle af de mest omstridte sagsområder, hvor EU regulerer vandmiljø og natur. Det er en stærk opgradering af det politiske og nedgradering af det faglige.

Nødvendighedens politik
Lars Løkke Rasmussen, hans regering og store dele af Folketinget følger den trend, vi også ser andre steder i verden. Men hvor stort set alle er enige om det oprørende i Trumps afmontering af natur- og miljøbeskyttelsen og hans totale afvisning af fakta, så er der ikke meget oprør i Danmark. Altså udover de opråb, vi og andre grønne kræfter forsøger at komme med. Men faktum er, at fakta er dømt ude. Det italesættes under parolen flere arbejdspladser og bedre balance, men her er balancen tippet fuldstændigt til fordel for et bagland, der til stadighed kræver mere.

Konklusionen er, at Løkke-regeringens to år ved roret gør, at vi afleverer et fattigere Danmark til de næste generationer. Den egentlige situation tilsiger en anden politik og verden råber efter grøn omstilling. Ikke af ideologiske årsager, men af nødvendighed. Vi håber, at Folketingets øvrige partier vil løfte ansvaret for vores natur og miljø og være med til at udvikle hele det grønne område de næste år frem til næste valg. Man kan kalde det nødvendighedens politik.

Omtalte personer

Ella Maria Bisschop-Larsen

Fhv. præsident, Danmarks Naturfredningsforening
cand.scient. i biologi (Københavns Uni. 1978)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser