Grønne organisationer revser Ellemanns naturrapport: Mangelfuld, sjusket og ubrugelig

BIODIVERSITET: Danmarks rapportering til FN om naturindsatsen bliver kritiseret for at give et forkert billede af naturens tilstand. Lav den om, lyder det fra grønne organisationer.

Miljø- og Fødevareministeriets rapport til FN om den danske indsats for at forbedre biodiversiteten er ikke god nok. Faktisk er den så mangelfuld, at den skal laves om. Sådan lyder det fra flere grønne organisationer.

”Rapporten skal være en vurdering af både de indsatser, landene har lavet, og en vurdering af, om 2020-målene kan nås. I stedet er rapporten en liste af initiativer og hensigter, uden at de er vurderet. Derfor er den værdiløs, som den er nu, og FN kan ikke bruge den til noget,” siger Thor Hjarsen, der er seniorbiolog fra Verdensnaturfonden (WWF).

Hos Verdens Skove er man også meget kritisk over for rapporten.

Login